V jednom z pražských center na Praze 6, kde se věnují metodě výuky angličtiny podle britské lingvistky Helen Doron, si nelze hned při vstupu nepovšimnout cedule: Angličtina pro děti od 3 měsíců do 14 let.

Od 3 měsíců? To jde? A tak jsem se tam ze zvědavosti vypravila, abych se o této metodě něco více dozvěděla.

Krátce o metodice Helen Doron Early English
Britská lingvistka, pedagožka a matka tří dětí Helen Doron se zajímala o tzv. Suzuki metodu aplikovanou při výuce hry na housle. Tato metoda učí malé děti hře na hudební nástroj pomocí stále se opakujícího poslechu. Učitel ukáže dětem, které ještě nedokážou přečíst notový zápis, jak mají dané partie zahrát. Sám Dr. Suzuki nazývá tuto metodu výuky na hudební nástroj jako „metodu mateřské řeči“, protože dítě se zpočátku učí pouze díky melodii, kterou opakovaně slyší. 

Od tohoto základu se také vyvíjí metoda výuky angličtiny pro děti od tří měsíců. Jde vlastně zjednodušeně řečeno o pravidelný poslech.

Dále už si budu povídat s Mgr. Olgou Paterovou, manažerkou výukového centra a certifikovanou učitelkou Helen Doron Early English.

olgapaterova

Můžete mi prosím prozradit, jak naučíme malé děti, dejme tomu už od těch tří měsíců, anglickému jazyku? Vždyť ty děti ještě nemluví?
Nemluví, ale neuvěřitelně hodně toho vnímají. Metoda Helen Doron je založena na opakovaném poslechu, dětem tohoto věku je to blízké, mají rády opakování textu, písniček. Dokážou velice dobře vnímat, jsou-li motivované. V raném věku dítěte se při učení jazyků zapojují obě dvě mozkové hemisféry. Tato schopnost s věkem slábne. Mnozí vědci tvrdí, že v podnětném prostředí  se vytváří statisíce neuronových spojení mezi buňkami v mozku malého dítěte, velmi důležitých pro další život jedince. Nevytvoří-li se tato spojení již v raném věku, snižuje se tak potenciál mozku. V prvním roce života roste mozek dítěte velmi rychle, mezi rokem a 2,5 lety věku zaznamenáváme nejrychlejší růst mozku dítěte. Po šestém roce se proces učení zpomaluje. Proto je velmi dobré začít s výukou prakticky už od narození (nebo co nejdříve).

Znám mnoho dvojic, kdy maminka je Češka, mluví tedy mateřským jazykem, a otec je cizinec, třeba právě hovořící anglicky. Na děti mluví už od narození oběma jazyky současně a ony je vstřebávají.
Ano, to je příklad, i když děti teprve začínají vnímat a mluvit, oba jazyky vnímají současně. Dokážou přepínat z jednoho jazyka do druhého bez potíží. Nenuťte je ale překládat výrazy, to je pro ně příliš obtížné! Jenže bilingvních manželství není mnoho, a proto je tu přímá metoda výuky jazyka založená na opakovaném poslechu, který simuluje cizojazyčné prostředí.

Co když maminka neumí anglicky?
To vůbec nevadí. Nemusí umět mluvit anglicky, stačí, když se dítěti plně věnuje například tím, že mu pouští pravidelně dvakrát denně CD a spolupracuje s učitelkou v hodině. U nás jsou rodiče do zhruba 4 let dítěte přítomni ve výuce. De facto se i sami učí. Ale v převážné většině se k nám hlásí maminky, které anglický jazyk umí dobře a chtějí, aby ho uměly co nejlépe i jejich děti.

V čem je metoda Helen Doron, a zůstaňme prosím ještě u malých dětí, tak výjimečná? V čem je odlišná?
Například při hodinách, kam přijdou maminky s dětmi, používáme názorné pomůcky a tzv. přímou metodu vyučování angličtiny bez použití mateřského jazyka. Pro malé dítě je mnohem snazší „přepnout“ do angličtiny a komunikovat pouze v jednom jazyce. Dětem to nečiní obtíže. Dáváme dětem čas, aby se samy rozmluvily, nenutíme je mluvit, pouze vytváříme situace, kdy se samy chtějí zapojit a začnou mluvit spontánně. Výuka je pro děti zábava, radost. Na angličtinu se těší. Hodně v hodinách děti chválíme, to je obrovsky motivuje k další práci. Snažíme se stimulovat všechny smysly dítěte. Může si na všechno sáhnout, ochutnat… Učitelé imitují matku, mluví na dítě pouze anglicky a ono odpovídá nejprve svým tělem, pak teprve začíná mluvit v daném jazyce. 

Kolik takový kurz stojí a jak dlouho trvá?
Vyučovací  hodina trvá většinou 45 minut, děti dochází do našeho výukového centra jednou týdně. Cena za vyučovací hodinu se liší v různých částech republiky, ale pohybuje se okolo 200 korun. Délka kurzů se liší podle věku. Po ukázkové hodině zdarma rodiče dětem zakoupí aktovku s pracovními sešity, knížkou příběhů a poslechovými CD. Ostatní materiály jsou již v ceně kurzu. Děti v hodinách nalepují obtisky, kreslí, malují a lepí… Rozvíjí tak i jemnou motoriku. Aktivity jsou velmi pestré a často se v hodině střídají. Samozřejmě existují i levnější kurzy, ale já i rodiče dětí, které k nám chodí, zastáváme názor, že investice do kvalitního vzdělání se vyplatí, a to už u malých dětí.

Nesetkáváte se s názory, že dítě pak třeba bude umět lépe anglicky než česky?
To víte, že se s takovým názorem občas setkáme. Je pravda, že některé výrazy se ti nejmenší naučí dříve anglicky nežli česky, neučíme jenom jazyk, ale harmonicky rozvíjíme celou osobnost dítěte. Dnes je svět otevřený, děti by měly umět ovládat alespoň dva světové jazyky, jak o tom hovoří i školní Rámcové vzdělávací programy. A je jedno, zda se budou v budoucnu živit duševní prací, nebo manuálně, v obou případech to obohatí jejich život. Proč tedy s výukou nezačít už v době, kdy jim to jde prakticky samo a vše nové je zajímá a fascinuje? A to se netýká jenom anglického jazyka, to se týká všech jazyků.

 fotokniha

 

Reklama