te

Tak jako u mnoha jiných mezoamerických kultur je dodnes záhadou, proč byl Teotihuacán kolem roku 700 po Kristu opuštěn. A to není jediné tajemství, které skrývá, a které je dosud pro nás hádankou…

Jsme v roce 200 před Kristem na území dnešního Mexika.

Celý původ Teotihuacánu se pojí s tehdy již existující  kulturou Cuicuilco, která byla zalita lávou při explozi vulkánu Xitle.

Spojení mezi kulturami Cuicuilca a Teotihuacánu vědci dokládají nálezy předmětů, znázorňujících obětavého boha Huehuetéotla, společného pro obě kultury.  

Huehuetéotl je nejčastěji zobrazován jako sedící stařec, podpírající hlavou velkou kamennou nádobu.

Teotihuacán se rozkládal na ploše  zhruba 40 km2 a měl přibližně 200 tisíc obyvatel.

Dodnes nevíme, jakou formou se v Teotihuacánu vládlo.

Teotihuacán je město bohů, magické místo, kde se zrodilo Páté Slunce.

Věk pátého Slunce žijeme teď

V samotném centru aztéckého kalendáře lze vidět čtyři znaky, z nichž každý znázorňuje období čtyř sluncí: Vítr, Žhnoucí déšť, Voda a Jaguár  jakožto Země a Páté slunce je Pohyb.

teh

Jedno Slunce za druhým

  • tehPrvní z pěti Sluncí – se jmenovalo Atonatiuh – Vodní Slunce. Jeho vláda byla završena obrovskou povodní, která vše zničila a lidí proměnila v ryby.
  • Druhým Sluncem – byl Ocelotonatiuh – Jaguáří Slunce. Během tohoto období byl svět obydlen obry, kteří pokud upadli a už nikdy se nemohli zvednout. Lidé byli jejich potravou. Nakonec jaguáři roztrhali i ony nemotorné obry.
  • Třetí Slunce se jmenovalo Quiyauhtonatiuh – Deštivé Slunce. Během jeho vlády trpěl svět ohnivým deštěm, který často obsahoval i kameny. Tento žhavý déšť svět Třetího Slunce úplně zničil.
  • Čtvrté Slunce bylo Ecatonatiuh – Větrné Slunce. Ale ani během vlády tohoto Slunce nefungoval svět dobře. Lidé se proměnili v opice a ty pak nakonec zahubily hurikány.
  • A tak přišel čas na zrození pátého slunce – Ten je pojmenovaný Olintonatiuh – Pohyblivé slunce. Během vlády tohoto „našeho“ nebo lépe „dnešního“ slunce byly předpovězeny zemětřesení a hlad.

Páté Slunce vzniklo tak, že se po nezdařilém čtvrtém pokusu sešli všichni bohové a rokovali, jak udělat tentokrát mnohem funkčnější Slunce.

Došli k názoru, že je potřeba oběti jednoho z nich. Vyzvali boha Tecuciztécatla, který ale nebyl schopen překonat strach, a tak se místo něj vrhl do ohně jako oběť nemocný bůh Nanahuatzin.

Tecuciztécatl byl zahanben a skočil do ohně o chvilku později.

No a Nanahuatzin se pak na nebi proměnil v ono Páté Slunce a Tecuciztécatl pak v Měsíc.

Krásně pohádkové, že?

Jenže ona ta pohádka je mnohem zajímavější, když se podíváme do nám známé historie naší planety.

Země opravdu zažila obrovské potopy (Vodní Slunce), války (Jaguáří Slunce), vánice a hurikány (Větrné Slunce) a konečně i exploze vulkánů chrlících ohnivý déšť (Deštivé Slunce).

Pyramidy stavěli astrologové?

Celému městu dominuje 40 metrů široká a dva a půl kilometru dlouhá „Cesta mrtvých“. Ta je lemována několikapatrovými budovami.

Na opačném konci se k nebi vypíná pyramida Měsíce a jakoby stranou stojí pyramida ještě větší, obří pyramida Slunce.  

Je to druhá největší pyramida v Mexiku.

Celý Teotihuacan byl pečlivě naplánován. Tak pečlivě a tak přesně, že bez počítačů a moderních pomůcek je to až s podivem.

Je tím krásný i děsivý zároveň.

Všechny stvaby, každá z pyramid i jejich poloha, to všechno bylo podmíněno správnou konstelací planet. Počet lidských obětí, kterých bylo potřeba na stavbu, přesně souvisel s oběžnou dobou planety Venuše, která byla zpodobněním jednoho z bohů.

teh

A stejně tomu bylo i s dalšími stavbami. Rovněž pozdější přestavba pyramidy Měsíce si vyžádala oběti přesně udané pohybem vesmírných těles.

O kultuře Teotihuacánu toho mnoho nevíme.

Vědci se nemohou dohodnout. Co ale víme, nebo lze vytušit, je, že měla obrovské znalosti astrologie a způsobů, kterými sledovali Vesmír. Že vesmír a jeho pohyb byly pro tyto lidi nesmírně důležité. Že mu přikládali prvotní význam a byli schopni se obětovat pro Bohy, které spatřovali a také uctívali kdesi daleko ve vesmíru.

tehKdo byli oni bohové, kteří měli u této kultury svá jména i pole působnosti?

Proč pyramidy rozmístili přesně podle rozmístění planet?

Co jim to bylo platné a k čemu mohli ze země takové rozmístění potřebovat? 

A hlavně kam se poděli vynikající hvězdáři a matematici?

700 let budovali a žili v souladu s vesmírem a přísně dodržovali jeho chod, aby pak odešli neznámo kam. Náhle a všichni.

Je toho hodně, co nevíme o naší zemi. Až se to jednou dozvíme, možná budeme na vesmír a jeho propojení s naší kulturou pohlížet s mnohem větší úctou a pokorou.

Tak jako záhadná kultura Teotihuacánu.

lupa

Reklama