Posvátné kopce – nápadné hory, nebo alespoň kopce, měly pro naše předky vždy mystický význam. Zpravidla se jednalo o místa, která chránila okolní území i sídlící kmen. Hora, tak jako všechno ostatní v přírodě, mohla být dobrá i zlá. Tak je to ostatně se vším.

Buď jak buď, právě na „posvátných horách“ se odehrávaly mnohé, opravdu důležité události života starých kmenů. Lidé sem přinášeli oběti, naslouchali věštbám, zapalovali posvátné ohně.

Všichni asi známe posvátná místa hory Řípu, Blaníku či Vyšehradu. Neméně záhadné jsou ale také hory a kopce méně známé.

Vysoká Roudná a lidé z nebe

K Vysoké Roudné nedaleko Štemberka se váže pověst, podle níž sem měli v dávných dobách sestoupit z oblohy záhadní Měsíční lidé, aby světu přinesli nová poznání a vědomosti. V hoře si prý vybudovali podzemní město a odtud vyráželi na své mise po okolí. Uměli prý dokonce vstupovat i do lidských snů a podvědomí.

Své sídlo na Vysoké Roudné však opouštěli pouze za svitu ubývajícího měsíce, protože jejich těla byla příliš jemná a křehká, než aby snesli sluneční světlo.

Podivný je i konec celé pověsti. Nad horou se prý za strašlivého burácení objevil obrovský temně rudý mrak, oslepující blesky ozářily krajinu a podzemní město Měsíčních lidí zmizelo. Zůstaly jen kameny na vrcholu kopce, za nimiž se prý kdysi ukrývaly vstupy do tajuplného podzemí.

kopec

kopec Vysoká Roudná

Je to sice jen pověst, ale pověsti jsou od toho, aby vyprávěly neuvěřitelné věci. V této souvislosti si však nelze nepřipomenout, že o podivných návštěvnících z nebe vyprávějí i dávné mýty z jiných konců světa. Příběh Měsíčních lidí z Vysoké Roudné je jedním z nich.

alien

Zdroj: A. Novák: Záhady současnosti, nakl. XYZ, 2010

Čtěte také:

Reklama