agr1.jpg
Foto: IZPP

Jak poznám BIO
Na počátku zrodu každé potraviny s logem BIO stojí zemědělec provozující své hospodářství v režimu ekologického zemědělství. A nemusí to být jen malý farmář, ekologické provozy mají i větší zemědělské podniky v Česku. Všichni pak musí splňovat přísná pravidla české i evropské legislativy. Ta myslí na všechno - od pěstování plodin včetně jejich ochrany, chovu zvířat, včetně jejich léčení, ale i zpracování, označování, skladování či dovoz zemědělských komodit či potravinářských produktů. To platí nejen pro pěstování bio ovoce a zeleniny, ale také pro živočišnou produkci, která je důležitá i pro pěstování rostlin. Vedlejším produktem chovu zvířat jsou totiž nezbytné organické látky, které dodávají rostlinám živiny. Určitě už jste o chlévské mrvě či hnoji někdy slyšeli. Dodržování všech pravidel je nezávislými pověřenými subjekty kontrolováno a díky tomu se na pečeť BIO kvality u nás můžete spolehnout.

Hlavní myšlenka BIO je šetrnost
Jednou z hlavních myšlenek BIO produkce je šetrnost k přírodě. Určitě dává smysl kupovat ty produkty, které vyrostly nedaleko vašeho bydliště. To totiž znamená, že byly přepraveny nejkratší možnou cestou a mají malou uhlíkovou stopu. Zelený směr, které teď v Evropě dominuje, bude ekologické zemědělství v příštích letech jen podporovat. Negativní okolností ochrany přírody je nicméně vyšší cena produktů. Pěstování plodin bez průmyslových hnojiv a chemické ochrany je náročnější a obnáší také větší objem ručních prací.

agr2.jpg
Foto: IZPP

BIO nenahradí pestrý jídelníček
Je pravdou, že BIO produkty obsahují ve většině případů méně zbytků pesticidů a herbicidů, ale jejich nutriční hodnoty jsou stejné, jako u ostatních produktů. I když BIO, tak je stále důležité mít živinově a zastoupením jednotlivých druhů potravin co nejpestřejší jídelníček.

Biopotraviny v číslech

  • Finanční obrat včetně vývozu dosáhl v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy korun. Z toho celková spotřeba biopotravin (včetně dovozu) činila 5,26 miliardy korun, (v porovnání s rokem 2018 to je nárůst o 19 %) a vývoz biopotravin vzrostl na 3 miliardy.
  • V průměru spotřebuje ročně každý obyvatel ČR biopotraviny za 492 korun a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů byl na úrovni 1,52 %.
  • Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem narůstá.
  • V režimu ekologického zemědělství se v ČR hospodaří na 16 % ploch orné půdy.

Fandíte BIO? Nenechte si ujít výstavu
„Ekologické zemědělství – zodpovědná volba“ je výstava v Národním zemědělském muzeu, která seznamuje návštěvníky s historií a rozvojem ekologického zemědělství, jeho základními principy, výhodami a nevýhodami, které představuje produkce biopotravin, informuje o výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství. Expozice je pro návštěvníky k dispozici do 2. 1. 2022.
614b0961f3c51obrazek.png

Reklama