Menstruace – to slovo vzbuzuje v každé z nás řadu pocitů. Jedna je hrdá na svou ženskost, druhá ji bere jako něco naprosto samozřejmého a třetí žena měsíc co měsíc opakuje: Proč já jenom nejsem chlap!

Ale upřímně, dámy, buďme rády, že žijeme v dnešní době. V době, kdy kvalita vložek je už skutečně na vysoké úrovni, a my krok co krok nemusíme kontrolovat, zda se náhodou na sukni, či kalhotách neobjevil flíček…

Mimochodem, víte, jak o menstruaci smýšlí lidé různých kultur na světě?

 

Menstruace je odpradávna spojená s velkým množstvím významů. Na jedné straně je označována jako pozitivní a mocná síla. Síla, která nejen hraje důležitou roli v plodnosti, ale je i významnou součástí kosmického cyklu života a smrti.

Na druhé straně je menstruující žena a její krev považována za nečistou. Přičemž znečištění se nemusí týkat jen žen, ale může postihnout celé rodiny, muže, dokonce celé vesnice nebo pole. Zajímavostí je, že menstruační krev se používala i jako smrtící jed v čarodějnictví. Asi právě proto se s ní pojí četná tabu a zákazy, které ženy omezují, a to v mnohem větší míře než naše nošení vložek a nemožnost se koupat.

 

Rituál v Bengálsku

Požívání menstruační krve je hlavní tradicí bengálských Baulů. Menstruační krev je pro ně léčivým pramenem emoční a duševní aktivity, je brána jako mocná a bohatá tekutina.

 

Na Papue-Nová Guinea v kmeni Siane oslavují důležitost menstruace iniciačním rituálem, který je spojen s první menstruací a přechodem dívky do reprodukčního stavu. První menstruace je chápána jako forma těhotenství a porod krve samotné. Dívka "porodí" v rodičovském domě skrytá za hradbou sladce vonících větví a přicházejí k ní muži z ostatních vesnic a zpívají venku písně, které mají ochraňovat jejího ducha. Tekoucí krev dívky znamená projev otcovského ducha v jejím těle.

 

Rituál obnovy na Papue

Menstruační krev panny byla používána k uklidnění ducha země a nastolení přírodní rovnováhy. Dívčí menstruační krev nasbírali do bambusové trubky a brali ji na rituální cestu k posvátným místům. Na konci cesty byla krev hozena do jámy - obydlí ducha. Dívka, která krev darovala, se nemohla už nikdy účastnit reprodukce, nesměla rodit děti, ale zůstala ve společenském systému váženou ženou.

 

V kmeni Hagen věří, že Ženský duch  - Amb Kor ohlašuje svou přítomnost a potřebu rituálu na svou počest zanecháním menstruační krve poblíž domu mužského vůdce, který měl zorganizovat oslavu. Rituál na počest Amb Kor je zaměřen hlavně na zlepšení plodnosti žen, prasat a půdy, a tím i blahobytu komunity.

 

Menstruační tabu

Tabu jsou ospravedlňována tím, že menstruační krev je velmi silná a démoni ji mají rádi. Proto je nutné ženu ochraňovat a omezovat v pohybu, jinak by ji mohli dostihnout zlí duchové. Omezování ženy je také důležité pro ochranu členů celé komunity. Menstruující žena by mohla přilákat zlé duchy, a vystavit tak ostatní nebezpečí. Proto ženy musely nosit oblečení, skrze které krev prosakovala, aby byla všem na očích.

 

Například na Bali ženy nesmí v době menstruace vstupovat do kuchyně a dělat běžné domácí úkoly, musí spát odděleně (buď v odděleném stanu nebo jen na podlaze), musí nosit speciální menstruační šaty a udržovat je odděleně od ostatního oblečení. Dokonce by měly jíst i z jiného nádobí!

Absolutní zákaz se také vztahuje na návštěvu chrámu v době menstruace (a to platí i pro turistky navštěvující zemi!) a na účast při jakémkoli rituálu.

Zdroj rituálů: www.feminismus.cz

 

Uznejte, nemáme my to jednodušší? Určitě ano…

Ještěže žijeme v době a ve společnosti, kde se na menstruaci nepohlíží jako na cosi neobvyklého, nenormálního… Protože jinak by ty „naše dny“ byly bezesporu skutečnou noční můrou pro každou z nás.

Reklama