Dvacáté výročí od svého založení si dnes připomíná Mensa ČR. Tato organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi byla totiž v tehdejším Československu oficiálně založena přesně 21. března 1991. O vznik československé odnože Mezinárodní Mensy se zasloužila dnes 86letá Hana Drábková, psycholožka, která celý svůj profesní život zasvětila výzkumu dědičnosti inteligence. Organizace chystá při této příležitosti Měsíc inteligence a nadání.

Historie československé Mensy se přitom začala psát ještě dávno před rokem 1991. Hana Drábková se totiž o založení organizace, která by u nás sdružovala lidi s nadprůměrným IQ, intenzivně zajímala už v roce 1968, kdy působila jako klinický psycholog v psychiatrické léčebně nedaleko Londýna, sídla Mezinárodní Mensy. „Na jaře roku 1968 existovala naděje na převrat a uvolnění politické situace, a tak se naskytla i možnost založit Mensu v Československu. Navštívila jsem proto ředitele Mezinárodní Mensy a jeho taková možnost velmi zaujala, jelikož tenkrát ještě neexistovala žádná pobočka Mensy v zemích východního bloku," vzpomínala před časem v rozhovoru pro časopis Mensa Hana Drábková, která tehdy z Londýna odjížděla s tím, že ve své vlasti skutečně založí Mensu CS. O tom, že tato pobočka vzniká, tehdy dokonce informovala i anglická média.

Tehdejší politická situace však vzniku české pobočky Mensy nepřála. „Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 jsem jim všem musela říct, že je konec. Bylo mi to jasné, protože už před tím, během 60. let, když jsem se byla ptát na ministerstvu na možnost založení Mensy, se mi vysmáli, že takový elitářský spolek nemůže v socialistické společnosti existovat," pokračovala ve vyprávění zakladatelka československé Mensy. Na dalších dvacet let tak byl osud tohoto projektu zpečetěn.

Ke zlomu došlo až na podzim roku 1988, kdy se Hana Drábková zúčastnila jako jediná zástupkyně východního bloku curyšské konference o inteligenci. Díky tomu se jí podařilo obnovit kontakty na Mezinárodní Mensu a uspořádat za účasti jejího výkonného ředitele Eda Vincenta první testování IQ v České republice. Bylo to ještě za minulého režimu. Výzva tehdy byla zveřejněna v Mladém světě a zareagovala na ni přibližně tisícovka zájemců, z nichž zhruba čtvrtina splnila podmínky pro členství v Mense. Česká pobočka této organizace se však začala formovat až po revoluci v roce 1990 a k její oficiální registraci došlo 21. března 1991.

Prvním oficiálním předsedou Mensy ČR byl poté, co Hana Drábková vzhledem ke svému věku odmítla na funkci předsedkyně kandidovat, jednomyslně zvolen její zakládající člen Jan Fikáček. Od té doby se na tomto postu vystřídaly další čtyři osobnosti, přičemž nejdéle v čele organizace stál Václav Fořtík.

Mensa ČR má v současné době téměř 2200 členů a nabízí jim i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí a především přátelského prostředí. „Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje Kluby nadaných dětí a provádí testování IQ veřejnosti," připomněl další činnost Mensy ČR její stávající předseda Tomáš Blumenstein.

Zajímavé aktivity organizace připravuje také u příležitosti oslav svých kulatých narozenin. „Na září, kdy si zároveň připomínáme také 65. výročí založení Mezinárodní Mensy v Oxfordu, připravujeme pod názvem Měsíc inteligence a nadání sérii různorodých akcí, jejichž nosnými tématy budou popularizace vědy, výzkumu a rozvoj nadaných dětí a jejich diagnostika," naznačil Blumenstein. Jednotlivá témata pak budou veřejnosti prezentována hravou formou. „Chystáme nejen přednášky, ale také názorné exponáty, či soutěže," doplnila informaci Hana Kalusová, která se na organizaci oslav podílí.

Reklama