Výrazy menopauza nebo klimakterium používáme v souvislosti s obdobím, kdy dochází k vyhasnutí funkce vaječníků. Přesná definice ale říká, že menopauza je poslední menstruační krvácení, které přichází většinou ve 49 až 51 letech. Oproti tomu termín klimakterium (neboli přechod) označuje období, kdy postupně vyhasíná aktivita vaječníků, a tím dochází k výrazným hormonálním změnám kvůli nedostatku ženských pohlavních hormonů (estrogenů a gestagenů).

Věk příchodu menopauzy ovlivňují genetické vlohy, věk začátku menstruace, počet dětí, kouření, rasa, zeměpisná poloha, nadmořská výška a socioekonomické faktory. Délka života se prodlužuje, ale menopauza nastupuje prakticky ve stejném čase. Ženy ve vyspělých zemích tak prožívají až třetinu svého života po menopauze.

U některých žen dochází k vyhasnutí funkce vaječníků před 40. rokem, pak hovoříme o předčasném ovariálním selhání. Jeho prvním projevem nemusí být vynechávání menstruačního cyklu nebo subjektivní potíže, ale neschopnost ženy otěhotnět. Pokud dojde k vyhasnutí funkce vaječníků kvůli jejich operačnímu odstranění, chemoterapii nebo léčebnému ozáření, hovoříme tzv. o iatrogenní či indukované menopauze.

Jak se klimakterium projevuje?

 „Jen asi 20 % žen má to štěstí, že se u nich klimakterium projeví pouze vymizením menstruace. Většina pociťuje ve větší či menší míře akutní příznaky, jako jsou pocení či návaly horka. Zapomínat nesmíme ani na dlouhodobá rizika spojená s nástupem menopauzy. Do této skupiny patří například srdečně-cévní onemocnění a osteoporóza. Proto i my, gynekologové, ženy nabádáme, aby se o tato témata zajímaly,“ říká gynekolog MUDr. Tomáš Fait z VFN v Praze.

Ženy nejčastěji navštěvují svého lékaře s akutními problémy spojenými s klimakteriem a menopauzou. Projevy návalů horka, pocení, nespavost apod. jsou „vidět“ a ženám komplikují život. Nicméně neviditelný nepřítel, zvýšená hladina cholesterolu a její možné následky, je ohrožuje více, a proto by si ho ženy měly všímat ještě více než projevů viditelných. Praktiční lékaři tyto otázky řeší především pomocí úprav životosprávy.

Symptomy klimakteria můžeme rozdělit do tří skupin.

  1. Vegetativní symptomy snižují kvalitu života, ale neohrožují zdraví ženy. Do této skupiny patří návaly horka, noční pocení, bušení srdce a psychické poruchy, zahrnující nespavost, zhoršení paměti, úzkost, ztrátu libida, změnu nálad, ztrátu sebevědomí, zhoršení schopnosti rozhodovat a koncentrovat se atd.

  2. Organické symptomy zahrnují změny kožní, urogenitální a změny tělesné hmotnosti. Kůže obsahuje estrogenní receptory a její stav tedy ovlivňuje hladina estrogenů v těle. Jejich nedostatek způsobuje rychlejší stárnutí kůže, které je charakterizováno jejím postupným ztenčováním, šupinatěním a změněnou pigmentací. Urogenitální zdravotní problémy jsou následkem atrofie sliznice pochvy a sliznice močových cest. To vede k bolestem či nepříjemnému pocitu při styku, trvalým výtokům, k častým infekcím a obtížím s udržením moči. Změny tělesné hmotnosti souvisí s tím, že distribuce a ukládání tuku u žen převážně v dolní části těla nahradí ukládání v části horní.

  3. Metabolické změny vedou ke zvýšení rizika aterosklerózy a osteoporózy. Ateroskleróza je příčinou vzniku ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin i cévních mozkových příhod. Dochází ke zvýšení celkové hladiny cholesterolu v krvi. Další dlouhodobou změnou spojenou s menopauzou je osteoporóza. Mezi typické zlomeniny způsobené osteoporózou patří zlomeniny obratlů, krčku kosti stehenní a předloktí. Zlomeniny obratlů jsou spojeny se silnými bolestmi, zlomeniny krčku mohou vést k upoutání na lůžko, a to může být ve svém důsledku příčinou smrti pacienta.

Jak zmírnit příznaky klimakteria a jeho následky?

Léčbu menopauzálních příznaků můžeme rozdělit na medikamentózní, spočívající v podávání léků, a nemedikametózní.

Medikamentózní léčbu v případě menopauzy představuje nejčastěji hormonální substituční terapie. Pro ženy po odstranění dělohy se používají přípravky obsahující pouze estrogeny, pro ženy s dělohou přípravky s obsahem estrogenů a gestagenů nebo kombinace estrogenů a nitroděložního tělíska uvolňujícího gestagen. Tato terapie nemůže být použita, pokud se u ženy objevilo nevyjasněné krvácení z rodidel, má nevyléčený karcinom prsu a sliznice děložní, akutní uzávěr žilního systému, neléčený vysoký krevní tlak nebo akutní onemocnění jater. Medikamentózní léčba by měla být v každém případě doplněna také úpravou životního stylu.

Na hranici mezi medikamenty a úpravou životního stylu jsou potravinové doplňky. Dosahují maximálně poloviční účinnosti ve srovnání s hormonální terapií ve vlivu na akutní klimakterický syndrom. Nemají prokázaný vliv na prevenci metabolických změn. V některých zemích jsou řazeny mezi léky, protože mohou mít při nesprávném dávkování vedlejší účinky.

Nemedikamentózní léčba je založena na ozdravění životního stylu, tělesném pohybu a nekouření. Správné zastoupení živin a dalších látek ve stravě může pozitivně ovlivnit nejen krátkodobé akutní příznaky, ale hlavně působí preventivně proti vzniku onemocnění souvisejících s metabolickými změnami v organizmu. Z průzkumu pořádaného v roce 2008 mezi českými ženami od 45 do 65 vyplynulo, že tři čtvrtiny respondentek raději řeší nebo by řešily menopauzální příznaky pomocí úpravy stravy a životního stylu. Medikamentózní léčbě by dalo přednost jen 26 procent dotázaných.

Cílem změny životního stylu žen, se kterou by měly začít již před samotnou menopauzou, tedy nejpozději ve 40 letech, je snížení rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění, včetně vysoké hladiny cholesterolu v krvi, vysokého krevního tlaku a nadváhy. Proto by v denním režimu žen neměl chybět pravidelný pohyb a jídelníček obsahující dostatek ovoce a zeleniny, preferující rostlinné tuky před živočišnými a omezující tučné maso a masné výrobky. V případě vysoké hladiny cholesterolu by potom ženy měly do svého jídelníčku zařadit rostlinný tuk obohacený o rostlinné steroly, o nichž bylo klinicky prokázáno, že snižují hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi.

Zabránit osteoporóze a ateroskleróze nedokáže při chybném životním stylu ani hormonální léčba a již vůbec ne fytoestrogeny. Zdravý životní styl, pohyb, dostatečný přísun vápníků a péče o hladinu cholesterolu jsou v této oblasti dominantní.

Čtěte také:
Jak na menopauzu v kuchyni?
Chlap v přechodu?!

Jak vnímáte klimakterium vy? Máte svou zkušenost, nebo na jeho příchod teprve čekáte?