Vyvolává je bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem je zdravý nosič meningokoka bez jakýchkoliv příznaků, nebo nemocný jedinec. Průběh bývá rychlý – i přes zahájenou léčbu může dojít během prvních 24 až 48 hodin od prvních příznaků k úmrtí. Dle předběžných dat Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy tato nemoc v ČR postihla v loňském roce do listopadu 49 osob, 3 lidé přišli v důsledku onemocnění meningokokem o život.[1] Existují vakcíny, které pomáhají proti meningokokovému onemocnění chránit.
5c75469cf08edobrazek.png

Nejzávažnějšími formami onemocnění vyvolanými bakterií meningokoka jsou meningokoková meningitida, nebo sepse organismu. Důsledky bývají tragické - amputace končetin, hluchota, mentální retardace i smrt – pokud pacient přežije, následky si může nést celý život. Onemocnět může i zcela zdravý člověk, který je v dobré kondici – příkladem je pětadvacetiletá studentka Tereza, kterou léčila MUDr. Jana Pazderková na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: „Tereza žila zdravě a věnovala se závodně jízdě na kole. Po fyzicky náročných dvou dnech se ráno probudila s příznaky virózy – bolení břicha, zažívací obtíže, malátnost… Později pociťovala chladnutí končetin a na kůži objevila fialové fleky. Praktický lékař ji odeslal na chirurgii, následně se dostala na neurologii, kde ji udělali lumbální punkci, která potvrdila onemocnění meningokokem, odtud ji tedy převezli na naše infekční oddělení.“ Úskalím onemocnění meningokokem jsou prvotní nespecifické příznaky – onemocnění připomíná virózu, ale postupuje velmi rychle. Od lékařů v praktických ambulancích a na pohotovostech se očekává, že při prvním kontaktu s nemocným budou schopni vyslovit podezření a realizovat předepsaný postup. Ti se ale s meningokokem setkávají spíše ojediněle, což může znamenat jistou prodlevu v zahájení léčby a také zhoršení prognózy nemoci.5c75469297193obrazek.png

Jak dále popisuje MUDr. Jana Pazderková:  „Další průběh Terezina stavu byl velmi dramatický - musela být v umělém spánku, po dvou týdnech bylo bohužel nutné amputovat jí obě nohy a několik prstů na rukou, další nepříjemností bylo selhání ledvin.. Domů se dostala po 110 dramatických dnech hospitalizace.“

Bakterie meningokoka má šest pro člověka nebezpečných séroskupin – A, B, C, W, X, Y. Nakazit se může kdokoliv v jakémkoliv věku – některé věkové skupiny jsou ohroženější, což potvrzují i data z posledních let:[2] nejvyšší výskyt invazivních meningokových onemocnění je u nejmenších dětí do jednoho roku a způsobena jsou séroskupinami B a C. Další věkové skupiny, kde je výskyt meningokových onemocnění vysoký jsou děti do čtyř let a mladiství ve věku 15 až 19 – v roce 2018 s převahou séroskupiny C (v předchozích letech s vyrovnaným podílem B a C)[3]. Vyšší výskyt meningokového onemocnění byl v roce 2018 zaznamenán také ve skupině „mladých dospělých“ 25-34 let (séroskupiny B a C). V dospělé populaci je tradičně zvýšený výskyt séroskupin Y a W. Proti všem těmto séroskupinám meningokoka existuje účinné očkování.

5c754873027bcobrazek.png

K aktuálním datům doplňuje MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ: „Přestože u nás meningokok nezpůsobuje vysokou nemocnost, je jeho prevence očkováním velmi žádoucí. Vzhledem k vysoké smrtnosti a vysokému procentu celoživotních devastujících následků, které změní život nejen přeživšího pacienta, ale i jeho rodiny.“

Na trhu jsou dostupné dva typy vakcín k očkování dětí a dospělých – konjugované vakcíny proti séroskupinám A, C, W a Y a vakcíny proti séroskupině B. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP[1] doporučuje k zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí očkovat oběma typy vakcín. Jejich aplikace je vhodná v odstupu minimálně 14 dnů, ale v případě potřeby mohou být aplikovány současně do odlišných míst. K udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování. O nejvhodnější vakcíně a očkovacím schématu je vhodné se poradit s praktickým lékařem. Pojišťovny na očkování přispívají až 2500 Kč.[2]

[1] Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti IMO
[2] Příspěvky zdravotních pojišťoven 2019

[1] Předběžná surveillance data NRL pro meningokokové nákazy, k 28.11.18
[2] Zpráva Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – Invazivní meningokokové onemocnění v ČR v roce 2017
[3] Zpráva Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – Invazivní meningokokové onemocnění v ČR v roce 2017
[4] Předběžná surveillance data NRL pro meningokokové nákazy, k 28.11.18

Reklama