Invazivní meningokokové onemocnění typu C je velmi agresivní onemocnění, které během několika hodin úplně zdravému člověku může přivodit kritický stav nebo ho i zabít, aniž by na sobě něco pozoroval. Tento typ má nejrychlejší průběh. Ohroženy jsou nejvíc děti a teenageři, avšak postihnout může kohokoliv. Ve většině případů končí smrtí. Předejít nákaze lze očkováním, ale informovanost veřejnosti je bohužel malá. O meningokokovi i možnostech očkování jsme si popovídali s odbornicí MUDr. Evou Tomkovou.

 

Jaký je průběh onemocnění a co způsobuje?

Dosud se přesně neví, proč někdo onemocní a jiný ne a proč u někoho nemoc proběhne velmi rychle a někomu pomaleji. Invazivní meningokokové onemocnění je nebezpečné v tom, že pokud bakterie vnikne do těla, začne produkovat toxiny, které změní srážlivost krve. Zvýšenou srážlivostí krve dochází k ucpávání cév a následnému odumírání tkáně. Na kůži se mohou objevit zarudlé skvrny.

Napadeny bývají i vnitřní orgány včetně mozku srdce a mozku, do nichž se kvůli trombózám nedostává kyslík, což může přivodit odumření orgánu a následně rychlou smrt. Jestliže se člověku dostane rychlé lékařské péče, může se zachránit, ale většinou to končívá tak, že postižený má trvalé následky. Orgány, kterým se nedostával kyslík, zůstávají trvale poškozeny a může dojít také na amputace končetin.

 

Jak se onemocnění přenáší a která skupina je nejvíce ohrožena?

Přenáší se kapénkovou nákazou. To znamená, že při pouhém styku s nakaženým se může onemocnění přenést i na vás. K nákaze dochází hlavně v kolektivu a v uzavřených prostorech, kde je přenos bakterií snazší. Nejrizikovější skupinou jsou proto děti. Ve školkách nebo školních družinách jsou děti v těsném kontaktu.

Ohroženi jsou ti, kteří mají narušenou nosohltanovou sliznici, kterou bakterie vnikají do těla. Poškození sliznice může vyvolat nachlazení ale i stres. Malé děti mohou být vystresované, když jsou pryč od rodičů, a tak se stávají potenciální obětí meningokokového onemocnění. Další rizikovou skupinou jsou teenageři, kteří se scházejí například na diskotékách, kde se kouří, popíjí alkohol, čímž se také narušuje sliznice.

 

Projevuje se invazivní meningokokové onemocnění nějakými příznaky? Jak probíhá diagnóza?

Onemocnění bohužel může proběhnout velmi rychle i bez příznaků a nelze ho nikdy bezpečně určit. Někdy se projeví celková nevolnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, bolest v krku i třeba stav bezvědomí. Při horečce nebo zvýšené teplotě může být první známkou, že tělo nereaguje na antipyretika. To znamená, že ani po podání léku se teplota nesníží.

Také pokud se na těle objeví vyrážka nebo zarudlé skvrny, je třeba okamžitě vyhledat lékaře. Diagnóza je možná pomocí lumbální punkce a odběrů krve. Na výsledky vyšetření se ale čeká dlouho a mnohdy může být pro nemocného pozdě. Jestliže lékař pojme podezření na meningokoka, musí pacientovi okamžitě nasadit antibiotika a nechat ho odvézt na jednotku intenzivní péče. Lékaři, kteří včas úspěšně poznali meningokokové onemocnění, vám většinou odpoví: „Mně se to dítě prostě nezdálo.“

 

Je o očkování zájem? Je vhodné i pro malé děti?

Objevují se názory i pediatrů, že při častém očkování se oslabuje imunitní systém. To samozřejmě není pravda. V současné době jsou už očkovací látky „čistší“ a do těla se vpravuje jen málo antigenu. Nyní je očkovací látka vhodná i pro děti od dvou měsíců, kdy se očkování rozdělí na několik dávek. U dospělých a starších dětí stačí jedna dávka, která také poskytuje dlouhodobou ochranu. Během praxe jsme se setkali s maminkami, kterým zemřelo dítě právě na meningokokové onemocnění typu C.

Všechny se shodovaly na tom, že kdyby věděly o možnosti očkování, určitě by jí využily. Problém vidím právě v tom, že veřejnost je málo informovaná o tomto onemocnění, jeho zákeřnosti, následcích, které zanechává, i o možnostech ochrany. Zájem o vakcíny se vždy zvýší v oblastech, kde se meningokok vyskytl. To je bohužel jen pomíjivé a za pár týdnů si na to málokdo vzpomene. Očkování v sobě zahrnuje ochranu hned dvojnásobnou. Za prvé ochrání člověka před samotnou nákazou a za druhé se přestává být také bacilonosičem.

Nejvhodnější je průběhu dětského věku provést kombinovanou vakcinaci proti tomuto onemocnění typu A a C, aby při dosažení 15 let byla dosažena kompletní antimeningokoková imunita. Proti typu B v Evropě zatím neexistuje žádná použitelná univerzální vakcína, která by zajistila imunitu. Cena jedné dávky se pohybuje kolem 700 korun, ale některé pojišťovny na vakcinaci přispívají.

 

Velkým problémem je podle vás neinformovanost. Kde se tedy zájemci mohou dozvědět podrobnosti o meningokokovém onemocnění a možnostech očkování?

V provozu jsou bezplatné informační linky 800 202 010 a 800 331 170. Informace také naleznete na www.baxter.cz.

 

Znáte někoho, kdo se potýkal s meningokokem? Máte přehled o dostupných očkováních? Necháváte se, případně i své děti, očkovat, nebo spoléháte jen na povinná očkování?

Reklama