Menigokok je poměrně běžná bakterie; v nosohltanu ji nosí 10-20% z nás, aniž by nám způsobovala jakékoli obtíže. Tito lidé jsou bacilonosiči; sami neonemocní, ale jiní se od nich mohou nakazit – a onemocnět.

Jak se člověk nakazí meningokokovou infekcí?
Infekce se přenáší kašlem, kýcháním nebo líbáním – je tedy třeba úzký kontakt mezi lidmi. Rizikovými místy, kde je nebezpečí nákazy zvýšené, jsou diskotéky, dopravní prostředky, tábory, lyžařské pobyty, taneční párty.
Nejčastěji onemocní mladiství (15-19 let) a malé děti do 5 let věku. Inkubační doba je 2-10 dní.
U mladistvých se infekce často projevuje po oslabení organismu, fyzickém či psychickém vyčerpání (alkohol, drogy, flámování) či při oslabení imunitního systému.

Jaké jsou příznaky?
V počátku je infekce špatně rozpoznatelná, neboť příznaky připomínají chřipku (horečka, zvracení, bolest kloubů i svalů). K rozvoji nemoci může dojít během 48 hodin, ale v některých případech i mnohem rychleji (v řádu několika hodin). To už se objeví charakteristické příznaky – nemusí se ovšem objevit všechny, a tak je vhodné nečekat, až si budete jisti, ale konzultovat nemoc s lékařem a upozornit ho, že by mohlo jít o meningokokovou infekci.

Kojenci mohou mít tyto příznaky:

 • vysoká teplota, ruce a chodidla mohou být studená
 • zvracení, odmítání jídla
 • sténání, kňouravý pláč; bezvládnost, mrzutost, odmítání kontaktu
 • prázdný, strnulý výraz
 • bledost, skvrny na pokožce
 • spavost (těžko se dá probudit) nebo netečnost
 • fontanela (měkká ploška, kterou má dítě na hlavičce) může být napnutá nebo vyboulená

Dospělí a větší děti mohou mít tyto příznaky:

 • vysoká teplota, ruce a chodidla mohou být studená
 • zvracení, někdy průjem
 • silné bolesti hlavy
 • strnutí šíje (nemocný nedokáže přitáhnout bradu k hrudi)
 • světloplachost
 • ospalost
 • zmatenost, dezorientace

Specifický příznak – septická vyrážka
Tato vyrážka je jednoznačným příznakem meningokokové infekce s vážným průběhem. Vypadá jako shluk jemných krvavých teček, které na kůži připomínají píchnutí špendlíkem; může se objevit kdekoli na těle.
Pokud nedojde k léčbě, tyto skvrnky se postupně slévají a nabývají vzhledu čerstvých modřin.
Jak si ověřit, že vyrážka je právě meningokokového původu? Zkuste na ni přitisknout sklíčko. Pokud pod tlakem skvrnky nevyblednou, jedná se o septickou vyrážku.
Tato vyrážka se objevuje pouze u meningitidy se septickým průběhem, rozhodně na ni nečekejte jako na potvrzení diagnózy. Když se objeví, už je zle a může být pozdě...

Čím je meningokok tak nebezpečný?
Jak už jsem uvedla výše, desetina až pětina populace se s tímto bacilem potýká úspěšně. Vědci přesně nevědí, proč u některých lidí dojde k propuknutí choroby, avšak usuzují, že kromě zdravotního stavu jedince mohou být ve hře i genetické dispozice.
Na meningokokovou infekci umírá 5-10% napadených. Mnoho nemocných, kteří se vyléčili, má trvalé následky v podobě potíží se zrakem, ztráty sluchu, poškození některých vnitřních orgánů, epilepsie a zejména ztráty končetin či prstů.
Životu nebezpečná není vlastně bakterie, ale toxické zplodiny, které produkuje, když se šíří v organismu. Pacient se dostává do stavu „septického šoku“ (celkové otravy organismu), často mu selžou ledviny, plíce či srdce, je v bezvědomí. Mnoha takto postiženým pacientům odumřou prsty, když na nich septická vyrážka přeroste v nekrózu.

Léčba a prevence
Meningokok se hubí antibiotiky, která, jsou-li podána včas, jej mohou poměrně rychle vyléčit. I tak je ovšem riziko, že pacient bude mít trvalé následky, které popisuji v předcházejícím odstavci. Rovněž lidé žijící s nemocným v těsném kontaktu bývají přeléčeni antibiotiky.
V zásadě jedinou možností preventivní ochrany je očkování. Veškeré potřebné informace o něm získáte na http://www.meningokok.cz. Bacil se vyskytuje v několika kmenech, u nás je nejčastější skupina C a B. Proti bakterii typu C existuje očkování, proti typu B zatím nikoli.
Ceny různých druhů vakcín se pohybují zhruba od 250 do 900 Kč. Některé zdravotní pojišťovny na ně svým klientům (v různém rozsahu) přispívají.

Reklama