Závažné meningokokové onemocnění probíhá ve formě zánětu mozkových blan (meningitidy) nebo jako celkové horečnaté onemocnění (sepse či toxický šok). Pro tyto klinické stavy se používá společné označení invazivní meningokokové onemocnění.

Velmi často, v krátké době, během pouhých několika hodin, vzniká z plného zdraví závažný klinický obraz, který je i v současné době život ohrožující. Existuje mnoho různých kmenů bakterie Neisseria meningitidis. Jednotlivé kmeny se identifikují pomocí specifických polysacharidů (cukrů), které bakterie obsahuje ve svém vnějším obalu. Nejběžnější sérologické skupiny, které v České republice způsobují invazivní meningokokové onemocnění, jsou B a C.

Jak se přenáší nákaza?
Jedná se o kapénkovou nákazu, která se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének slin (při kašli či kýchání). Mezi další způsoby přenosu nákazy patří přímý kontakt s nakaženou osobou, např. líbání.
Neisseria meningitidis je bakterie, která se přirozeně vyskytuje v nose a v krku asi u 5 -10 % populace. Tito jedinci jsou nosiči bakterie a zatím není známo, proč se u některých vyvine akutní onemocnění a u jiných nikoliv. Významnou roli zde pravděpodobně hraje zdravotní stav jedince. Před propuknutím nemoci prodělalo velké množství postižených osob katar horních cest dýchacích, byli vystaveni fyzické zátěži či se zúčastnili různých kolektivních aktivit (např. diskotéky, školní zájezdy aj.).

Jak jí rozpoznat?
Časná stádia meningokokové meningitidy se dají diagnostikovat obtížně, protože se podobají nachlazení. Inkubační doba je velmi krátká. Mezi nejčastější příznaky meningitidy se řadí celková nevolnost, vysoká teplota, zvracení, zimnice, bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů.
Po těchto příznacích může následovat náhlý nástup ospalosti, zmatenosti, ztuhlosti krku, vyrážka, poruchy vědomí, křeče. Protože se bakterie šíří do ostatních částí těla pomocí krevního oběhu, mohou být zánětem postiženy i další orgány, např. oči, srdce, plíce, játra, ledviny.
Následky invazivního meningokokového onemocnění mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii či trvalé poškození mozku s psychomotorickou retardací, amputaci prstů a v nejhorších případech toto onemocnění vede k úmrtí.

“Interval mezi začátkem onemocnění a úmrtím u invazivních meningokokových onemocnění je velmi krátký, v průměru 24,6 hodin.“ (z přednášky Doc.Mudr. Pazdiory).

Léčba
Při podezření na invazivní meningokokové onemocnění je nezbytné včasné zahájení přednemocniční léčby, tj. zajištění vitálních funkcí, podání infuzních roztoků a antibiotik, zajištění převozu na specializované pracoviště ARO, JIP, Dětskou či Infekční kliniku. Tam léčba pokračuje tracheální intubací, umělou plicní ventilací, agresivní objemovou resuscitací, podáváním antibiotik (PNC G iv.), léčbou hemokoagulačních poruch atd. (z přednášky MUDr. Štruncové).
Nemoc rychle graduje a velmi těžký stav se může vyvinout během 24 hodin a u dětí dokonce ještě rychleji. Antibiotika se podávají i těm, kteří byli v úzkém kontaktu s pacientem.

Kdo je nejvíce ohrožen tímto onemocněním?
Nejohroženější skupinou jsou mladí lidé ve věku 15 – 19 let, u kterých bývá onemocnění provázeno závažnými komplikacemi, včetně případů úmrtí (úmrtnost v této věkové skupině je 25 % - Data NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha).

Očkování
Proti meningitidě sérologické skupiny B nebyla zatím vyvinuta univerzálně použitelná vakcína.

Onemocněním sérologickou skupinou C je možno předcházet očkováním, které v organizmu vyvolá tvorbu protilátek. Ty pak chrání jedince při styku s bakteriemi před rozvojem onemocnění. Pro očkování proti meningokokové meningitidě skupiny C byla vyvinuta nová generace očkovacích látek. Jsou známy jako konjugované vakcíny a jedná se o očkovací látky účinnější než byla předchozí generace polysacharidových vakcín.
Nové konjugované vakcíny proti meningokokové meningitidě séroskupiny C jsou založeny na technologii vakcíny Hib, která snížila počet případů meningitidy Hib téměř na nulu. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců věku, adolescenti i dospělí. Konjugovaná vakcína zaručí dlouholetou ochranu proti invazivnímu meningokokovému onemocnění sérologické skupiny C.
Klinické studie prokazují, že k vytvoření ochranných protilátek postačuje pouze jedna dávka konjugované vakcíny. Lze ji aplikovat současně s jinými očkovacími látkami.

Vakcína není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny plánují zařazení příspěvku na očkování proti meningokokové meningitidě sérologické skupiny C v rámci nadstandardních programů.

Reklama