Jsem ráda, že už se staré fabriky slepě nebourají. Že se už konečně přišlo na to, že i industriální architektura má své umělecké hodnoty. Dříve jsem bydlela v Karlíně a měla možnost sledovat „přerod" starých, špinavých, zaolejovaných a chátrajících fabrik v moderní objekty. A věřte, že patří k nejkrásnějším v této čtvrti. 
Proč stavět nové, když lze využít půvab starého?

Koho tato problematika alespoň trochu zajímá, může se těšit na Bienále Industriální stopy; mnohovrstevnatou akci, jejímž cílem je zviditelnit industriální architektonické dědictví České republiky.
Mezi 17. a 23. zářím se naplní místa, která mají industriální minulost a hledají zakotvení v přítomnosti v centru Prahy i na periferii, kulturním a společenským programem . Pořadatelé připravili pro návštěvníky nápaditou skladbu zábavných i ryze odborných pořadů – od hudebních koncertů vážné i hiphopové hudby, přes výstavy a divadelní performance až po odborné exkurze a prestižní mezinárodní konferenci.

 

„Místa s pamětí a osobitou atmosférou získávají na  hodnotě. Můžeme se o tom přesvědčit u  řady  projektů pro bývalé průmyslové čtvrtě, pro  Holešovice, Vysočany, Karlín, Radlice nebo Libeň. Zatím jde ale stále spíš o jednotlivé  příklady. Bienále  je příležitostí, jak ukázat,  že mohou ožít nejen tak, že je k nepoznání přestaví developeři,“ podotýká Benjamin Fragner, spoluzakladatel Bienále a ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT.

 

V jedinečném prostoru bývalé továrny na Pražskou šunku v Holešovicích, pro kterou se vžil název M Factory, proběhne od 19. do 26. 9. 2007 výstava studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů. Na Staroměstské radnici bude od 19. září do 4 listopadu zpřístupněná na Staroměstské radnici výstava historických fotografií Tvář průmyslové doby. Výstava přináší obrazové svědectví o jedné z nejvýraznějších proměn, které kdy prodělaly Čechy, svědectví o procesu označovaném zavedeným pojmem industrializace”. Autory snímků jsou renomovaní fotografové jako např. František Fridrich, Rudolf Bruner-Dvořák, Jan Langhans, Otto Bielfeldt, Jindřich Eckert, Carl Pietzner, František Drtikol.

Tisková zpráva

Zajímá vás tato problematika?
Měly by se staré tovární objekty bourat nebo přestavovat?
Máte ve svém městě nebo obci také nějaký?
Co by se z něj dalo udělat?

 

 

 

 

Reklama