Porod, v jehož průběhu jsou podávány léky k úpravě děložní činnosti, je nazýván medikamentózní. Většinou jsou podávány léky k posílení nebo vyvolání děložních stahů, nebo léky tlumící děložní stahy či uvolňující křečovité stahy.

Slabé děložní stahy se v první porodní době zesilují podáním oxytocinu v pomalé nitrožilní infuzi nebo podáním prostaglandinů. Při slabých kontrakcích (a také slabém břišním lisu) v druhé porodní době bývá porod ukončován extrakcí kleštěmi nebo vakuumextraktorem.

Slabá děložní činnost se někdy vyvine po předcházející dobré činnosti z vyčerpání. Není-li v těchto případech zjištěna porodní překážka nebo nepoměr, podají se rodičce v první porodní době léky k usnutí a útlumu stahů.

Po spánku obvykle porod pokračuje normálně.

Silné děložní stahy – časté, intenzivní a dlouho trvající – ohrožují plod nedostatkem kyslíku po snížení průtoku krve staženou dělohou. V první řadě je třeba zjistit příčinu, vyloučit mimo jiné předčasné odlučování lůžka.

Zjistí-li se porodní překážka nebo nepoměr, ukončí se porod operativně. Není-li zjištěna mechanická překážka, podávají se léky protikřečové, léky tlumící děložní činnost – tzv. tokolytika.

Indukce porodu – vyvolání porodní činnosti – je druh medikamentózního porodu, kdy jsou děložní stahy vyvolány podáváním léků. Bývá to při přenášení, při podezření na poškození plodu dalším pokračováním těhotenství (izoimunizace v Rh-systému, diabetes těhotné, pozdní gestóza, velké plody v anamnéze), při opakovaných nitroděložních odumřeních plodů v termínu porodu, předčasném odtoku plodové vody na konci těhotenství bez následujících děložních kontrakcí do obvyklých 12 až 24 hodin po odtoku, při mrtvém plodu.

V časnějších stadiích gravidity se porod uměle vyvolává po odumření plodu a nebo jako umělé ukončení gravidity z genetických nebo zdravotnických indikací.

Postup při vyvolávání porodní činnosti se liší podle toho, zda se provádí ve vypočteném termínu porodu, nebo před ním, a podle toho, jaký je nález na děložním hrdle. V termínu při hrdle připraveném (zralém) se po běžné předporodní přípravě protrhne vak blan. Po odtoku plodové vody nalehne hlavička na stěnu dolního segmentu a vyvolá stahy. Pokud jsou stahy slabé, je možné je zesílit oxytocinem v infuzi.

Při děložním hrdle nepřipraveném se podávají prostaglandiny k přípravě hrdla a pak k vyvolání stahů. K ukončení těhotenství před termínem jsou prostaglandiny vpravovány přímo do dělohy.