V květnu prezident Václav Klaus podepsal zákon o mediaci. Díky němu může dojít k mimosoudnímu vyrovnání nejen v trestních sporech, ale také civilních a rodinných. Co to vlastně ale ta mediace je? Zjišťovali jsme to v Asociaci mediátorů České republiky.

konflikt

Mediace není meditace a mediátor není manipulátor,“ řekla nám s mírným úsměvem Helena Stöhrová, akreditovaná mediátorka z Asociace mediátorů ČR. S touto zajímavou paní jsme vedli dlouhý rozhovor, ve kterém vás postupně zasvětíme do tajů povolání mediátora a možnostech uplatnění mediace v různých sporech. Tento rozhovor budeme uvádět na pokračování v příštích týdnech, nyní si ale pojďme říct, co to vlastně mediace je a jak funguje zákon o ní.

Mediace

Pokud řešíte nějaký spor či konflikt a nemůžete se dohodnout s protistranou, většinou vás napadne, jít k soudu. Další takovou možností je využít služeb mediátora. „Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně,“ dozvídáme se z materiálů Asociace mediátorů.

Výsledkem mediace je dohoda či smlouva, kterou vytvoří znesvářené strany pod vedením mediátora samy. Mediátor zde není v roli poradce, manipulátora ani někoho, kdo diktuje podmínky jedné strany druhé, ale v roli jakéhosi tlumočníka, který se snaží přeložit druhé straně to, co říkáte, aby tomu dobře rozuměla. Hledí na celou věc z venku a nepřiklání se ani na jednu, ani na druhou stranu. Je odborníkem na proces dohody samotný, nikoli na její výsledek a snaží se směřovat znesvářené k úspěšnému završení mediace - tedy právě k dohodě.

Zákon o mediaci

Díky zákonu o mediaci vznikne oficiální seznam mediátorů, který bude pod správou Ministerstva spravedlnosti a k veřejnému nahlédnutí na jeho internetových stránkách.

Zákon dále zavádí pojem smlouva o provedení mediace, jde o smlouvu, která by měla být mezi mediátorem či mediátory a znesvářenými stranami uzavřena ještě před mediací a jež vymezuje konflikt jako takový, pojmenovává znesvářené strany, určuje výši odměny mediace a předpokládanou délku jejího trvání. Dále pak pojem mediační dohoda, což je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti, zde je nutno podotknout, že mediátor není ručitelem této smlouvy, smlouva se uzavírá pouze mezi stranami konfliktu.

Celé znění zákona o mediaci si můžete prohlédnouz zde...

Článek vznikl ve spolupráci s Asociací mediátorů ČR...


První část rozhovor s mediátorkou Helenou Stöhrovou, ve kterém se dozvíte, že mediátoři tu fungují již mnoho let a v čem se jejich práce nyní změní, si můžete přečíst v příštím týdnu.

Kam dál?

Reklama