Kateřina má firmu v Praze a pobočku v Londýně, kde několik let žila a pracovala. Kateřina v září založila neziskovou organizaci Kappa Beta Institut, který zvyšuje povědomí o mediaci mezi laickou i odbornou veřejností. Více na: https://katerinabelkova.cz/

60743bcc56fcaka1.jpg
Foto kredit: Radka Štědronská

1. Jste mediátorkou, koučkou a snažíte se povědomí o mediaci rozšířit mezi širokou veřejnost. Jak jste se k oboru mediace dostala? Čím je pro Vás tato disciplína tak zajímavá?
S mediací jsem se setkala před mnoha roky v Belgii a hned jsem věděla, že to je obor, který je určen pro mě. Pocházím z právnické rodiny, a tak nějak se nabízelo, abych i já pokračovala v tomto oboru, nicméně to pro mě nebylo to pravé. Zřídkakdy vyjdou ze soudního sporu všechny strany spokojené, tam je to spíše o vítězích a poražených. Mediace ovšem nabízí prostor k domluvě, mediace lidi spojuje, zlepšuje jejich komunikaci i vztahy. Mediátor musí mít dobré povědomí o právních poměrech, sociálních možnostech dané země, musí být kovaný v nekonfliktní komunikaci a aktivním naslouchání, je pro něj důležitá empatie, musí být nohama pevně na zemi a v neposlední řadě musí mít i smysl pro humor a nesmí být ješitný. Jedná se o tak komplexní disciplínu, že jsem hned věděla, že bude mou životní láskou.

2. Založila jste Školu mediace, školíte nové mediátory, jste přesvědčená, že má tento obor pro českou společnost velký potenciál. V čem tento potenciál spatřujete?
V Anglii, kde jsem jako mediátorka působila je tento obor mnohem dál, principy mediace jsou dětem vštěpovány od mateřské školky a jsem přesvědčená, že to má vliv na celou společnost. Lidé jsou k sobě uctivější, laskavější, slušnější. Mediace zcela mění komunikační kód všech, kteří se jí účastní, proto věřím, že i naší společnosti může přinést mnoho dobrého. Má generace byla vedena k přílišné slušnosti, někdy až úslužnosti, raději nebýt moc vidět ani slyšet. Mladší generace jsou již víc asertivní, ovšem někdy mám pocit, že je asertivita zaměňována s agresivitou. No a mediace nabízí zlatou střední cestu. Učí lidi říct, co opravdu chtějí, ovšem takovým způsobem, aby to ostatní nezraňovalo.

3. Pro koho je výcvik určen? Jak dlouho trvá, než se člověk stane dobrým mediátorem?
Komplexní výcvik mediátora je určen jak pro budoucí profesionální mediátory, tak pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou komunikaci. Ve svých kurzech ba3.jpgpotkávám zhruba třetinu těch, kteří se chtějí věnovat mediaci na plný úvazek a zbylé dvě třetiny tvoří ti, kteří mediaci využijí jako disciplínu ve svém, zcela jiném profesionálním oboru nebo ve svém soukromém životě.  Jedná se o právníky, sociální pracovníky, terapeuty. Novou,velmi silnou skupinou, která se nyní do výcviku pouští jsou ředitelé, majitelé firem, firemní manažeři, obchodní týmy firem, personalisté, ombudsmani…ta škála je opravdu široká a využití speciálních komunikačních a vyjednávacích dovednostní u zaměstnanců je v podstatě okamžitě instantní.  Pokud se tomuto oboru člověk chce věnovat profesně naplno, je možné stát se dobrým profesionálním mediátorem v průběhu několika měsíců.

4. Jak tento výcvik probíhá? Je to více o teorii nebo spíše praxe? Jaké všechny oblasti výcvik zahrnuje?
Od prvního dne výcviku se snažím veškerou teorii hned prolínat i s praxí. Je samozřejmě nezbytné dát účastníkům pevnou teoretickou základnu, ovšem pro pochopení a osvojení si této disciplíny je dle mých zkušeností nezbytně nutné si vše vyzkoušet a natrénovat. Takže mé výcviky jsou hodně interaktivní a zejména poslední část výcviku už je převážně o nácviku jednotlivých teoretických znalostí v zadaných kauzách. Účastníci si společně pod mým vedení zkoušejí jednotlivé role – mediátor, co-mediátor, strana, která mediaci iniciuje i ta strana druhá. Nejvíc se toho člověk naučí, pokud si to sám vyzkouší a vše zažije na vlastní kůži.

Z teorie je velká část věnovaná komunikaci, neverbální komunikaci, řeči těla, prací s emocemi, profesionálním vyjednávacím technikám a taktikám, antimanipulačním znalostem, jednotlivým mediačním technikám, strategickým dovednostem mediátora, právnímu základu, který by měl každý mediátor mít, osobnostní typologii, a také konfliktu, který je ústředním bodem celé mediátorské disciplíny.
ka2.jpg
Foto kredit: Radka Štědronská

5. Jaké vlastnosti musí mít dobrý mediátor? Je pro vykonávání mediace potřebné nějaké vzdělání, musí mít člověk vysokoškolský diplom?
Pro absolvování komplexního mediačního výcviku nepožaduji žádné zvláštní vlastnosti jednotlivých účastníků. Jak jsem již zmínila, mediace může velice pomoci i v běžném profesním nebo soukromém životě. Aby se člověk mohl stát dobrým mediátorem, musí být ochoten na sobě pracovat, musí se o obor zajímat a chtít se v něm zlepšovat. Dobrými mediátory se zpravidla stávají vyzrálé osobnosti, které již mají nějaké životní zkušenosti, přirozenou autoritu, vysokou odolnost, nadhled a velkou míru pokory. Mediace je jedním z nejvyhledávanějších rekvalifikačních oborů, protože v ní můžete zhodnotit vše, co jste do té doby životními zkušenosti získal.

Mediaci je podle české legislativy možné vykonávat dvěma způsoby – na základě živnostenského oprávnění, a to zpravidla po absolvování nějakého mediačního výcviku, bez jakéhokoliv nároku na specifické vzdělání.  A druhou možností je stát se mediátorem na základě složení státní zkoušky na Ministerstvu spravedlnosti, případně, pokud jste advokátem u České advokátní komory. V tomto případě je nutné, aby měl uchazeč dokončené magisterské vzdělání jakéhokoliv typu. Ti, kteří absolvují státní zkoušku pak mají možnost stát se zapsanými mediátory, z čehož pak plyne, že jim jsou přidělovány kauzy, u kterým soud či OSPOD nařídil první setkání s mediátorem.
60743af2a11ccobrazek.png

Reklama