Děti zavírané do ústavů a léčeben, aby byly v „neutrálním“ prostředí a žádný z rodičů na ně neměl vliv, děti vydávané do ciziny otcům poté, co léta žily s matkou, matky, ale i otcové a děti skrývající se před „spravedlností“ českých soudů... Ale také děti, které se rodiče, často v dobré víře, snaží získat na svou stranu. Děti, v nichž jeden z rodičů hledá oporu, když má pocit, že ho ten druhý zradil a opustil. Děti rozervané vedví sporem těch, které nejvíce milují... To všechno by prý mohla vyřešit novela soudního řádu, kterou předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Vhodné prostředí
Některé body navrhované novely sice přichází s příslovečným křížkem po funuse (viz případ Terezky), ale aspoň, že konečně přichází. Zákon má například nově definovat, co je to „vhodné prostředí“, do kterého má být dítě v případě prokazatelné manipulace jedním z rodičů umístěno, aby zdravé děti nekončily v nemocnicích či léčebnách.

Pomalé otužování
Novinkou je také takzvaný „navykací režim“, který mají stanovit soudci v případě, že dítě bylo dlouho bez kontaktu s jedním z rodičů. Tato instituce má pomoci „bezbolestnému“ znovunavázání ztracených vztahů. Nejvýrazněji však mezi změnami působí snaha institucionalizovat využití služeb psychologů a mediátorů.

Rozvodové poradenství
Takzvané rozvodové poradenství a rodinná mediace přitom nejsou žádnou novinkou – nabízí je řada mediátorů.
„Rozvod klade na rodiče i děti značné nároky. Rozvodový poradce vám může zprostředkovat ucelené základní informace o psychických, sociálních a právních aspektech vašeho aktuálního a budoucího rodinného stavu a umožnit vám potřebnou orientaci v činnosti zainteresovaných institucí, které v průběhu rozvodu do rodinných vztahů vstupují. Důraz je kladen na poznání možného ohrožení zdravého vývoje dětí s cílem minimalizace negativních psychosociálních vlivů,“ říká mediátor Luboš Patera.

Rodinná mediace
„K nejvíce emočně a citově náročným sporům patří rodinné, zejména rozvodové. I zde je však možné řešit je kultivovaným způsobem, za pomoci prostředníka - mediátora. Mediátor spor nerozhoduje, ale pomáhá stranám sporu nalézt jejich vlastní, pro všechny přijatelné řešení. Mediace může pomoci soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života, oprostit se od vyvolávání či prohlubování nepřátelství a také uchovat si kontrolu nad průběhem sporu,“ píše se na stránkách volného sdružení mediátorů o rodinné mediaci.

Vítězí bezohlednější
„Ročně se v českých zemích rozvádí přibližně 20 tisíc manželství s nezletilými dětmi; s rozvodem rodičů se tedy každoročně setkává asi 30 tisíc dětí. Rodiče i děti se dostávají do vypjatých a krizových situací, které těžce zvládají. Průvodní negativní jevy patří mezi hlavní rizikové faktory ovlivňující společenskou a sociální patologii; vyhrocené spory o výchovu lze považovat za psychické týrání dětí. Současná soudní praxe řešení těchto sporů, ve kterých nezřídka vítězí nikoliv rodič kvalitnější, ale ten bezohlednější, rodiče přímo nutí, aby své nepřátelství prohlubovali,“ varují mediátoři.

Mediátor nepomůže
Novela soudního řádu má poskytnout mediátorům a psychologům možnost vstupovat do rozvodových sporů nejen na základě žádosti rodičů, ale i na pokyn soudu. Otázkou ovšem je, jak bude taková nařízená mediace úspěšná.
„Když se rodiče chtějí dohodnout, dohodnou se. A když ne, nepomůže žádný mediátor,“ vyjádřil se skepticky jistý státní zástupce, zabývající se rozvodovou problematikou.

Nařizovat nemá smysl
„Pozitivní zahraniční zkušenosti ukazují, že při využívání rodinné (rozvodové) mediace dochází k redukování konfliktů, k zajištění kontinuity osobních vztahů mezi rodiči a dětmi, k redukování doby pro urovnání konfliktů i snižování společenských a ekonomických nákladů na rozvod,“ obhajují mediátoři svou činnost. Zároveň ale varují: „Ochota obou rodičů spolupracovat s mediátory pro vyřešení svého sporu je z jejich strany základním předpokladem pro využití výhod rodinné mediace.“

Podle mediátorů by tedy neměla být služba rodičům nařizována, ale kvalifikovaně nabízena – pak bude skutečně přinášet pozitivní výsledky.

Zdroj: www.resenisporu.cz, http://www.amcr.cz/

Co si o mediaci myslíte Vy? Požádala byste v případě rozvodu o pomoc mediátora? Zažila jste rozvod, vlastní, rodičů nebo blízkých přátel? Myslíte si, že by mediátor pomohl? I kdyby jeho pomoc nařídil proti vůli jedné nebo obou stran soud? Nevadilo by Vám probírat soukromé spory s „cizím“ člověkem?

Reklama