Když jsem včera sledoval televizní noviny, nestačil jsem se divit. Josef Mašín dostal od našeho premiéra čestnou plaketu, jeho spolupachatelé mají následovat... Může si náš premiér rozdávat plakety, jak se mu zlíbí?

Mašínovci podnikli svůj útěk z totalitního zřízení, stejně jako mnoho jiných skupin, mnoho jiných lidí, jenže... Jenže oni při tom vraždili, a minimálně přepadení vozu s výplatami a následná smrt Josefa Rošického vraždou byla. Nebo snad panu Topolánkovi přijdou jako hrdinové svého režimu lidé, kteří páchají teroristické činy všude po světě, ve jménu své víry a svého režimu?

Premiér státu by si měl uvědomit, že jeho jednání by se mělo v demokraticky smýšlející zemi opírat o většinový názor lidu, který zastupuje. Že když v zahraničí udělí nějakou čestnou medaili jen za sebe, dává tím najevo, byť jen pocitově, názor svého lidu. To si uvědomovali prezidenti Havel i Klaus, když se rozhodli již pětkrát nereflektovat na návrh senátorů, kteří chtěli tyto kontroverzní uprchlíky ocenit.

Souhlasíte s krokem Mirka Topolánka? Považujete bratry Mašíny a jejich společníky za vrahy, nebo za hrdiny? Může si premiér nebo jiný vrcholný státní činitel dovolit předávat ocenění jen za svou osobu?

Reklama