animal

Když si pořizujete domácí zvířátko, je důležité vědět, jestli náhodou není chráněné úmluvou CITES. Tenhle pojem je mezinárodně uznávaná zkratka z anglického Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, tedy Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Týká se tedy nejen zvířátek. Určitě vás ale napadne...

Jaké povinnosti mám, když si pořídím zvířátko, které chrání CITES?

V Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a u inženýra Jana Klapuše, ředitele Odboru kontroly CITES České inspekce životního prostředí, jsem zjišťoval odpovědi na několik důležitých otázek...

Jak poznám, když si kupuji zvíře, že je chrání CITES?
Jsou dvě možnosti, buď se dá sehnat oficiální seznam na internetu, například na stránkách Ministerstva životního prostředí zde...

animalKdyž zvíře kupujete ve zverimexu, vždycky by u něj měla být cedulka a CITES povinné doklady. Jsou ale i zvířata chráněná CITES, která tyto doklady nepotřebují. Pokud tedy kupujete nějaké netradiční zvíře a nejste si jisti, jestli nepodléhá náhodou ochraně CITES, vždy si uschovejte potvrzení o koupi zvířete. Doma si potom zkontrolujte, jestli se nejedná o nějaký volně obchodovatelný druh, chráněný CITES.

Může se stát, že mi někdo prodá chráněné zvíře bez CITES?
Stát se to teoreticky může. Například, když si kupujete zvířátko z od člověka, který neví, že zvíře chrání CITES. Je lepší se o CITES aktivně zajímat a raději zvířátko nekupovat, pokud si nejste jeho původem jistí. U některých druhů zvířat je stanovena povinnost vést záznamy o jejich chovu. Kterých se to týká a jak mají záznamy vypadat bude stanoveno vyhláškou. Zvířata druhů podlehajících registraci musí být nezaměnitelně označena (například kroužky nebo mikročipy).

Jsou nějaké zvláštní povinnosti, které mi z toho plynou?
Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly. Při nich je nutné prokázat původ zvířete právě dokladem o koupi. CITES je zakotven v zákoně a při jeho porušení hrozí i fyzickým osobám pokuty až ve výši 1.500.000 korun.

Musím to někde zvíře s ochranou CITES nahlásit?
Pokud se jedná o zvíře, ke kterému jsou nutné CITES povinné doklady, dostanete k němu od prodávajícího registrační list, ten vyplníte a dojdete s ním na Krajský úřad, kde nahlásíte změnu majitele. Jsou i zvířátka, která jsou opatřena CITES povinnými doklady, ale registraci nepodléhají, měl by vám to říct prodejce.

Existuje nějaká centrální evidence těchto exemplářů?
Centrální internetová databáze, kde jsou veškeré registrační listy, existuje, ale není veřejnosti přístupná.

Co musím udělat, když mi chráněné zvířátko uhyne?
Jde o to, jak je to zvíře chráněné. Pokud nepodléhá registraci, nemusíte dělat nic. Pokud je registrované, je nutné odnést jeho doklady na Krajský úřad.

Reklama