Používáte-li Maxkartu Poštovní spořitelny, přispíváte zdarma těm, kteří to potřebují. Poštovní spořitelna totiž v srpnu za každou platbu u obchodníků, provedenou Maxkartou, předá 1 Kč na projekt, který pomůže zdravotně znevýhodněným studentům.

  

Příjemcem daru bude Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, která celý příspěvek investuje do vytvoření multifunkční tréninkové kanceláře pro zdravotně znevýhodněné studenty. Tato tréninková kancelář pomůže studentům získávat v průběhu studia odbornou praxi, která je spolu s dosaženým vzděláním značnou výhodou při hledání uplatnění na trhu práce.

 

Škola v Janských lázních má celostátní působnost a nabízí studentům 3 formy studia – obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu. Je plně bezbariérová a žáci s postižením pohybového aparátu i se závažnou poruchou motoriky mají možnost ubytování, stravování i rehabilitace.

 

Poštovní spořitelna se dlouhodobě podílí na vytvoření uceleného systému rehabilitace zdravotně znevýhodněných osob. Je hlavním partnerem Centra Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy v období brzy po úrazu i v průběhu dalšího života. Dalším příkladem je naprosto ojedinělá spolupráce s družstvem invalidů Ergotep. Družstvo pro Poštovní spořitelnu zajišťuje výrobu a distribuci části marketingových materiálů. Navíc v nově vytvořeném administrativním centru zpracovává doklady pro back-office a provozuje internetový obchod www.ctyrlistek.eu. Obchod umožňuje nákup zboží za zajímavé ceny, přičemž klientům banky navíc nabízí speciální slevu. Ve spolupráci s družstvem Ergotep také Poštovní spořitelna jako jediná banka u nás vytvořila speciální bankovní pro zdravotně znevýhodněné občany - Postžiro Handicap.

 

Více na http://www.postovnisporitelna.cz/pomozte-dobre-veci/

 

Reklama