Minulý týden proběhla na vybraných školách první část zkoušky nazvané Centrální maturita nanečisto. Cílem programu je připravit školy na reformu maturitní zkoušky a zároveň jim nabídnout významný sebehodnoticí nástroj. Centrální maturita je součástí připravovaného návrhu zákona o vzdělávání. Zatím není povinná, má prověřit úroveň znalostí maturujících žáků. Škol, které se přihlásily do projektu, je 1 093 z celkového počtu 1 652 škol s maturujícím ročníkem, tedy 66,6 %.

 
Tři části maturitní zkoušky

Všichni maturanti zařazení do projektu, bez rozlišení druhů a typů škol, vykonají ve společné části tři zkoušky. Z českého jazyka žáci píší test a písemnou práci a následuje ústní zkouška (žáci škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny konají povinnou zkoušku ze svého mateřského jazyka). Další část zkoušky je z cizího jazyka, kde si žák volí ze šesti možností - angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Třetí je volitelná zkouška. Žák si volí ze čtyř možností - matematika, občanský základ, přírodovědně-technický základ, informačně-technologický základ. Zkouška má formu testu. V současné době lze psát plnohodnotnou volitelnou zkoušku jen z matematiky a občanského základu. Další dva okruhy otázek jsou zatím testovány.

První společná část zkoušky se uskutečnila v průběhu čtyř dnů od 27. do 30. března 2006. Po skončení společné části maturitní zkoušky budou následovat od 31. března do 7. dubna 2006 profilové zkoušky.

V profilové části musí maturant složit tři zkoušky. Určení obsahu a formy zkoušek je v pravomoci školy. Zkoušky ověřují znalosti a dovednosti, které škola vzhledem ke svému zaměření považuje za nejdůležitější.

Maturity mají sice dvě úrovně, úroveň základní a speciální (pro profilovou část maturity), povinná bude ale jen ta základní. Profilovou úroveň si školy mohou dělat samy a nemusí ji přejímat z CERMATU (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Třeba na Střední zdravotnické škole to může být praktická zkouška například z první pomoci nebo z asistence při porodu.
 
Jak se maturita nanečisto líbí maturantům?

Osmnáctiletý Ondřej ze Středního odborného učiliště si s maturitou hlavu nelámal. „U nás tam spousta lidí psala blbosti. Vždyť to není pravá maturita, tak co.“ Ale podle pracovníků CERMATU bojkotovali studenti testy jen výjimečně. Pro maturanty je to dobrá příprava na skutečnou maturitu. Doplní si znalosti, které nevěděli, a zažijí maturitní stres nanečisto. žralok

Pro tvůrce testů je velmi důležité, aby se zkoušek zúčastnilo co nejvíce škol. Mohou tak eliminovat případné chyby v testech a zaměřit se na odstranění nedostatků např. špatná pochopitelnost úlohy nebo přílišná obtížnost. Na současných maturantech hodně záleží, jak budou vypadat maturity v roce 2008, kdy už budou centrální maturity povinné.

Lenka maturuje na Střední zdravotnické škole. „Myslím si, že ty maturity nejsou spravedlivý. My se učíme spíš odborný znalosti a u maturity po nás chtějí všeobecný přehled. Ale nejde vědět všechno. Gymnazisti taky neumí píchat injekce.“

Ptala jsem se také Zuzany, letos maturující studentky jednoho pražského gymnázia. „Zkouška mi přišla hrozně lehká. Zvlášť ta z matematiky. Je mi docela líto, že nematuruju až za dva roky, kdy už bude povinná.“

Zuzana vyjádřila obavy samotných tvůrců maturitních otázek. Problém je v tom, jak udělat otázku tak složitou, aby gymnazistům nepřipadala příliš lehká a pro maturanty z učebních oborů nebyla nezvládnutelná.

Odpůrci centrálních maturit často argumentují, že úroveň maturantů není stejná a tak nemohou být stejné znalosti například gymnazistů a maturantů na středních odborných učilištích. Hranice pro úspěšnost u maturity je ale stavěna tak, aby každý, kdo čtyři roky neproflákal, měl šanci maturitu udělat. Otázky nejsou stavěny v první řadě na znalostech, ale podporují kritické myšlení studentů. V základech společenských věd tedy nenajdete otázku: „Kdo byl prezidentem ČR v roce 1968?“ , ale spíše „Seřaďte jmenované prezidenty podle jejich funkčních období“.

Maturita bez handicapu

Žáci, kteří jsou zdravotně znevýhodněni, mají právo na uzpůsobenou zkoušku. Uzpůsobení spočívá v úpravě formátu zkoušky, nemění její obsah ani obtížnost. Dává žákům s handicapem spravedlivější podmínky, umožní, aby vykonali maturitu bez toho, že by se jejich handicap promítl do výsledku. Tento program se jmenuje Maturita bez handicapu. Organizačně i obsahově jsou oba programy úzce propojeny, aby simulovaly reálné podmínky konání maturitní zkoušky.

Centrální maturity by měly být povinné od roku 2008. Společné testování žáků v centrálních maturitách funguje od roku 2001, kdy měli žáci poprvé možnost vyzkoušet si svoje schopnosti v ukázkových úlohách. Zatím jsou výsledky maturity nanečisto jen informativní. Někteří ředitelé škol k nim však přihlížejí při nejednoznačném hodnocení u ústních maturit. Pokud máte dítě v maturitním ročníku a nepsalo centrální maturitu nanečisto, ptejte se jeho učitelů proč. Testováním se mohlo lépe připravit na opravdovou maturitu.


 

Reklama