5b6978e05f5efobrazek.jpgFoto: Shutterstock.com

„Opustil nás, když dceři byl pouhý rok. Odešel za jinou. Tolik mi ublížil. Rozhodla jsem se, že ho za jeho chování potrestám tím, že holku neuvidí. Nechtěl nás, tak nás mít nebude ani jednu.“
Lenka, 29 let

„Když jsme se s partnerem rozešli, děti měl téměř každý víkend. Pak si ale našel jinou ženu, a já si nepřála, aby děti s ní přišly do kontaktu. Můj požadavek nerespektoval. Stejně jí naše potomky představil. Jakmile jsem se to dozvěděla, rozhodla jsem se, že už si je brát nebude. Prostě si nepřeji, aby pletl našim dětem hlavu. Bůh ví, jak dlouho s ní bude. Jsou z toho zmatené a nechápou, co se děje. Na takové věci jsou ještě malé.“
Ivana, 33 let

Nechci, aby mou dceru vychovávala cizí ženská. Je to pro mě nepříjemné, když vím, že holka bude u nich. On mi řekl, že ona je jeho partnerka a já s tím nic neudělám, zkrátka, budou všichni spolu. Od té doby malou neviděl, už jsou to dva měsíce.“
Šárka, 34 let

Syna mu nedávám, protože nesouhlasím s jeho momentálním životním stylem. Chci, aby moje dítě mělo dospělého rozumného muže, ne pubertálního otce, který se chová jakoby mu bylo zase sedmnáct.“
Simona, 37 let

„Já se přiznávám, že tak ex manžela vydírám o zvýšení či zaplacení alimentů. Nic jiného na něj neplatí."
Klára, 40 let

„Neměla jsem na výběr. Můj ex manžel totiž začal děti očkovat proti mně, vykupoval si jejich sympatie dárky. Nejspíš nemůže překousnout, že jsem ho opustila. Už mě to nebavilo, děti na mě byly neskutečně drzé. Tak jsem styk s otcem zatrhla. Sice jsou ještě více naštvané, ale věřím, že se to uklidní. S ním prozatím nekomunikuji.“
Milada, 45 let

Čeho se dopouštějí matky, které nechtějí otci půjčovat děti? A jaké možnosti má v tomto případě otec? Na tyto otázky odpovídá advokátka Mgr. Iva Měchurová, www.mechurova-advokatka.cz

„Předně je třeba, aby si matky uvědomily, že otec je rodič, kterému náleží rodičovská odpovědnost ve stejné míře jako matce. Rodičovská odpovědnost v sobě zahrnuje určitá práva a povinnosti, přičemž jedním z práv je i udržování osobního styku rodiče s dítětem. Co se týče samotného rozsahu styku dítěte s otcem, pak zde bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu a dále především na tom, jestli byl styk upraven soudně nebo nikoliv. V případě, že byl určen rozsah styku dítěte s otcem pravomocným rozsudkem soudu, pak matka tento rozsah musí dodržovat, v opačném případě může otec podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí. V případě, že dítě bylo pravomocným rozsudkem soudu svěřeno do výlučné péče matky a nebyl určen rozsah styku dítěte s otcem nebo otázka péče o dítě dosud nebyla soudem řešena, pak tento se bude vždy odvíjet od domluvy mezi matkou a otcem. Pokud tato domluva nefunguje a matka neumožňuje otci styk s dítětem, aniž by pro to měla nějaký legitimní důvod, pak otcům doporučuji obrátit se na soud s návrhem na úpravu jejich styku s dítětem. Dále vždy otcům v takových případech doporučuji být v kontaktu s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který by měl být nápomocen při řešení těchto problémů.“

K tématu se vyjádřil i Ing. Valentin Papazian, předseda Unie otců, která usiluje o zdravé vztahy v rodině i ve společnosti.

„Předně dítě - počaté zřejmě z lásky - není hračka na půjčování. Dítě má právo na oba rodiče a oba rodiče mají právo i povinnost vychovávat své dítě. Jednání rodiče, který opakovaně a bezdůvodně nesmyslně brání druhému rodiči podílet se na výchově, je zlé, psychopatické, sobecké. Poškozuje i dítě i druhého rodiče i jeho příbuzné. Takové jednání škodí celé společnosti. Kdo takového svévolného rodiče podporuje nebo toleruje, podílí se na velkých křivdách. Matka nemá právo zakazovat otci styk s dítětem. Jestliže pokusy o jakoukoliv dohodu selhávají, je nutné se obrátit na místně příslušný soud.
Otcové, kteří zažívají uvedenou diskriminaci, se mohou obrátit na nás: www.unie-otcu.cz“ 

Čtěte také: