bab1.jpg
Foto: Shutterstock

Současný životní styl se diametrálně odlišuje od způsobu života našich babiček a prababiček. Priority se mění a čas utíká tempem, na které nebyly generace před námi zvyklé. Budujeme kariéru, hledíme na seberealizaci a osobní prospěch. Máme nespočet možností, a také řadu důvodů, proč odkládat založení rodiny. V důsledku toho se často v rolích novopečených maminek ocitají ženy, které by před sto lety byly pravděpodobně už babičkami. I díky lékařskému pokroku jsou tyto cesty otevřené a hranice pro mateřství výrazně pružnější než kdysi. Lze to považovat za výhodu, nicméně i tady platí, že každá mince má dvě strany.

Trend pozdního mateřství odvážně razí i mnohé celebrity. Patří mezi ně například Vendula Pizingerová (rodila ve 48 letech), Bára Basiková (rodila ve 46 letech), Adriana Sklenaříková (rodila ve 46 letech), Rachel Weiszová (rodila ve 48 letech), Janet Jacksonová (rodila v 50 letech) nebo Brigitte Nielsenová (rodila v 54 letech).

Výhody pozdního mateřství

Někteří odborníci tvrdí, že oddalování rodičovství může mít i pozitivní aspekty, přestože stále převažují ty varovné.

1. Dítě bude emočně stabilnější

Starší rodiče už získali určité životní zkušenosti a lze předpokládat, že budou mít větší jistotu při rozhodování a efektivněji tak přispívat k emoční stabilitě dítěte. Celkově se jim bude dařit vypořádat se s rodičovstvím uvolněnějším a zralejším způsobem.

Ve studii z března 2017 zveřejněné v časopise European Journal of Development se nizozemští vědci zabývali psychosociálním vývojem dvou skupin dětí ve věku 7, 11 a 15 let. Jedna skupina se narodila matkám nad 31 let, druhá matkám mladším. Když analyzovali jejich psychosociální vývoj, byli překvapeni zjištěním, že starší maminky méně často napomínaly nebo fyzicky ukázňovaly své děti. Celkově byly děti starších matek lépe vychované, dobře socializované a emocionálně zralejší.

2. Mozek zralejších rodičů vydrží déle ve formě

Studie publikovaná v časopise Journal of the American Geriatrics Society testovala 830 žen středního věku, aby zjistila, zda existuje souvislost mezi narozením dítěte v pozdějším věku a výkonem mozku. Vědci zjistili, že ženy, které měly poslední dítě po 35. roce života, disponovaly ostřejší kognicí a verbální pamětí. Také v řešení problémů souvisejících nejen s výchovou dětí měly zralejší ženy navrch.

3. Dítě je lépe ochráněno před případným zraněním

Je samozřejmé, že naprostá většina rodičů jakéhokoli věku se maximálně snaží ochránit své dítě před nástrahami okolí. Několik studií nicméně poukazuje na skutečnost, že riziko neúmyslného zranění dítěte, které vyžaduje lékařskou péči, klesá s rostoucím věkem matky.

Konkrétně studie z roku 2012 publikovaná v časopise British Medical Journal zjistila, že ve věku tří let se riziko neúmyslného zranění dítěte snížilo z téměř 37 % (u matek ve věku 20 let) na 28,6 % (u matek ve věku 40 let).

4. Potomek starších rodičů má lepší vyhlídky na dosažené vzdělání a finanční stabilitu

Studie ukazují, že děti starších matek zůstávají ve vzdělávacím systému déle, dosahují lepších výsledků ve standardizovaných testech a častěji pokračují ve studiu na vysoké škole než jejich vrstevníci narození mladým matkám. Lepší výsledky pravděpodobně souvisejí se socioekonomickým statusem a větší finančním zázemím rodiny. Což v konečném důsledku ovlivňuje i zdravotní stránku dítěte.

bab2.jpg
Foto: Shutterstock

Nevýhody pozdního mateřství

Přestože podmínky pro to stát se matkou klidně i ve věku nad 40 nebo 50 let se stále zlepšují, existuje řada důvodů, proč s početím dítěte tolik neváhat.

1. Hrozí genetická nerovnováha dítěte

Těhotenství po 37. roce života je spojováno s vyšším rizikem genetických změn, jako je Downův syndrom.

2. Zvyšuje se pravděpodobnost zdravotních komplikací u matky

Narůstající věk budoucí rodičky zvyšuje také pravděpodobnost onemocnění souvisejících s těhotenstvím, jako je gestační diabetes, cholestáza související s těhotenstvím, steatóza jater, preeklampsie nebo eklampsie. Reálná je i hrozba opakovaných potratů.

3. Zvyšuje se pravděpodobnost početí dítěte „ze zkumavky“

Oddalování mateřství je mimo jiné spojeno také s poklesem počtu vajíček, která se aktivují v každém cyklu. Důsledkem toho může být nasnadě potřeba využít reprodukční medicínu, protože přirozená cesta selhává.

4. Starší rodiče mají méně energie

Nelze zapomínat ani na fakt, že čím jsou rodiče starší, tím méně energie mají. Těhotenství a následné rodičovství pro ně může být fyzicky i mentálně vyčerpávající.

Stále existují na světě kultury, kdy starší rodička ve věku okolo 50 let může čelit značnému odporu okolí.

Čtěte také:

Zdroje: ivfbabble.comguardian.ngparents.com

Reklama