• Osm z deseti matek malých dětí považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce
  • Každá druhá matka označuje za překážku návratu také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti.
  • „ČR nabízí jednu z nejdelších rodičovských dovolených v EU a na světě. Dostupnost institucionální péče pro děti do tří let věku patří k nejnižším v EU. Na částečný úvazek pracuje v ČR pouze 9 % žen, zatímco průměr EU je 32 %.,“  řekla na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítán  Klára Kalíšková, ekonomka CERGE.
  • Mezi nejčastější předsudky nebo stereotypy v uvažování patří názory panující v souvislosti s délkou rodičovské dovolené - „Matka má být doma co nejdéle, jinak je to špatná matka.“
  • Ze strany zaměstnavatelů zase matky narážejí na tvrzení, že „matky jsou problémové a stejně mají stále nemocné děti“.

5aa92a595a639obrazek.png

  • 21 % dotázaných žen uvažuje, že by na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte.
  • Pouze 44 % žen s dítětem ve věku 0-5 let pracuje.
  • Nízké zapojení otců do péče o děti je pak dalším faktorem, který znesnadňuje ženám sladění pracovního a rodinného života. Pouze dvě procenta osob na rodičovské tvoří v ČR muži, zatímco evropský průměr je deset procent.

Jak jste to měly vy? Chtěly jste pracovat i při mateřské dovolené? Napište nám do diskuze.

Uložit

Reklama