Eva byla už v dětství velice šikovné děvče.
Ve škole vynikala a v učení vždy dalece předčívala své spolužáky.

Co by jí snad chybělo na vrozené inteligenci, dohnala svou pevnou vůlí, pílí a houževnatostí.
Jejím hnacím motorem byla často pronášená věta její matky: "Budeš umět vše, co chceš, jen musíš hodně chtít." A tak Eva chtěla a také měla.

Vždy se jí líbily pěkné restaurace a atmosféra honosných večírků, a tak se poměrně brzy rozhodla pro obor cateringu. Následovalo studium na  hotelové škole, dále jazykové nástavby.
Velice brzy se stala podnikatelkou a po několika letech pilné práce také majitelkou velice úspěšné cateringové společnosti.
Po sedmi letech podnikání se jejími klienty staly nadnárodní společnosti a řady jejích zaměstnanců se stále rozrůstaly.

Za poslední rok se v jejím životě udály následující změny.
Především se vdala a jak to často bývá, je její protějšek protějškem do slova a do písmene.
Ctižádost, soutěživost a umění něco zorganizovat jsou pro něho neznámými pojmy.
Vždy stojí stranou, nebo spíše v zadní řadě. To aby obrazně řečeno mohl svou partnerku podpírat, popř. zachytit.
Je její jistotou na poli citovém, a vyplnil tak na čas jediné pomyslné mezery jejího štěstí.

Zanedlouho se rozhodli, že budou mít dítě.
Zde tedy nastal kámen úrazu. Oba byli dle lékařů v pořádku a závěrečný ortel byl odpočívat, vysadit, změnit prostředí, žádný stres a pravidelný spánek. Zdálo se totiž nejvíce pravděpodobné, že otěhotnění nepřichází díky Evinu každodennímu stresu, poruchám spánku a celkové únavě.

Tato fakta Evu velice zaskočila. Snad poprvé v životě nemohla něco ovlivnit svým rozumem či energií. Těhotenství se nedalo spočítat, zorganizovat ani předplatit. Příroda je svéhlavá a neúprosná.
Má se tedy vzdát své těžce vybudované firmy? Zahodit vše o čem snila a toužila od dětství?
Nedokáže vlastnit firmu a zároveň ji pustit z hlavy a relaxovat.
A mateřské city se hlásí z plna hrdla. Co teď?

Rozhodla se až po pár dlouhých týdnech.
Prodala firmu, koupila dům mimo město, najala paní na úklid a začala se učit jinak žít. Spát, sportovat, odpočívat..
 
Toto mohla udělat hlavně díky své solventnosti, kterou jí přinesla její letitá snaha o úspěch na poli podnikatelském. Můžeme ji její úspěchy v tomto směru jen závidět.
A tak - udělala tedy zcela správně, že se své společnosti zcela zbavila?

Po čase se zdá, že ano.
Z této emancipované ženy je dnes totiž přešťastná  těhotná kulička, která jen s úsměvem vzpomíná, jak se honila od rána do večera.
Od prodeje firmy uplynuly dva roky, miminko tedy dělalo ještě nějaký čas drahoty. Dle lékařů ale nepochybně změna životního stylu Evě napomohla ke graviditě.

Ve svém životě dosáhla všeho, po čem toužila.
Vzdělání, majetku, postavení. V jejím případě se uměla v čas zastavit a uvědomit si priority svého ženského života či poslání.
Je tedy ve svých 32 letech spokojenou a vyrovnanou osobou, která svůj život prožívá velice šťastně. Nepochybně bude i správnou a příkladnou matkou, která zcela jistě předá zodpovědně své životní zkušenosti svým dětem.

Reklama