Co je to mateřské centrum?
Mateřské centrum sdružuje maminky na mateřské dovolené (ale nejen ty) a jejich děti. Zakladatelkami jsou samotné maminky, které se starají o samosprávu a o celý chod mateřského centra. Zajišťují program, různé akce, mnohdy i hlídání dětí.

Hlavním cílem mateřských center je, aby maminky netrávily celý den s dítětem samy doma a aby se zapojily do kolektivu ostatních maminek a dětí. Maminky zde často najdou nové přátele, pomoc a radu. Děti zase mají možnost pohrát si s ostatními dětmi.

Trocha historie
Zakladatelkami prvního mateřského centra v Praze bylo sdružení Pražské matky. Hlavní patronkou mateřských center je Rut Kolínská z tohoto sdružení. 

Pražské matky se v roce 1990 dozvěděly o mateřských centrech, které už přes dvacet let fungují úspěšně v Německu.
V roce 1991 následovala exkurze do Mnichova a po ní v roce 1992 založení prvního mateřského centra v Praze.

V roce 1998 existovalo v České republice již 78 mateřských center, dnes něco přes 120.

Program v mateřských centrech
Mateřské centrum má být místem pro matky a jejich děti, ale také pro celé rodiny.
Maminky tady najdou místo pro odpočinek, vzdělávání, nové uplatnění i inspiraci. Běžně tady probíhají různé kurzy, ať už vzdělávací nebo tvořivé.
Centra pořádají různé sportovní akce, jednorázové akce, jako jsou maškarní, dny dětí, besídky, divadelní představení.

Běžné jsou také přednášky odborníků na téma zdraví, společnost, děti a jiné.
V centrech se slaví narozeniny dětí i matek.

Mateřské centrum bývá otevřené většinou po celý den a pro každého.

Jak založit mateřské centrum
Mateřské centrum si u vás můžete založit i vy. Pro začátek musíte být 3 osoby, starší 18 let s trvalým pobytem v ČR. Založíte spolu občanské sdružení, které musí být registrováno u ministerstva vnitra.
Z dalších povinností, které musíte splnit, abyste mohli provozovat mateřské centrum, zmíním třeba založení účtu u banky, zajištění financí, nalezení vhodného prostoru pro provoz centra a v neposlední řadě i zařazení do sítě mateřských center ČR.

Čeká vás samozřejmě spousta práce, která se ale určitě vyplatí. V centru může vzniknout pracovní místo (i více, podle velikosti centra) pro maminku na mateřské. Další maminky se na chodu centra podílejí dobrovolně, bez nároku na honorář.

Je dobré, když se třeba o program, úklid a další provozní záležitosti v centru stará více maminek. Například na programu se může podílet každý, kdo mateřské centrum navštěvuje.

 

Informace čerpány z www.materskacentra.cz . Na těchto stránkách naleznete také podrobné doporučení, jak postupovat při založení mateřského centra.

Reklama