Jste na mateřské, nebo se na ni v brzké době chystáte? Pak jistě víte, že naše zákony si pro současné i budoucí maminky připravily několik změn týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství. Nyní si můžete přečíst, které to jsou.

 

S novým rokem vstoupila v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která s sebou nese radikální změny. A nevyhnuly se ani rodičkám, zákon totiž upravuje také peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění poskytovaná podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který je účinný od 1. 1. 2009. Přijetím tohoto zákona doznalo poskytování dávek nemocenského pojištění mnoha změn.

 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má:

 

- pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má nárok nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu

- pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů

- pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela

- pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat

- pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě

 

Jedním z důležitých pojmů nemocenského pojištění je denní vyměřovací základ.

Denní vyměřovací základ se, zjednodušeně řečeno, stanoví jako podíl součtu hrubých mezd zaměstnance / zaměstnankyně za předchozích 12 kalendářních měsíců a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Př.: Při hrubé měsíční mzdě 10 000 Kč činí denní vyměřovací základ 12*10.000/365=328,76 Kč.

 

Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok v roce 2008 a jejíž čerpání bylo ukončeno do 31. 12. 2008, dále upravoval tak, že:

 

- částka do 550 Kč se počítala 100 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se počítala 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíželo. Denní výše PPM činila 69 % z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.


Měsíční výše PPM při odstupňovaných hrubých měsíčních mzdách v měsíci o 30 kalendářních dnech viz tabulka.

 

Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok do 31. 12. 2008 a jejíž čerpání přechází do roku 2009 dále upravuje tak, že:

 

- do 31. 12. 2008 se částka do 550 Kč se počítala 100 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se počítala 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíželo. Denní výše PPM činil 69 % z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.

- od 1. 1. 2009, kdy došlo ke zvýšení redukčních hranic, se částka do 610 Kč počítá 100 %, částka od 610 Kč do 870 Kč se počítá 60 % a k částce nad 870 Kč se nepřihlíží. Denní výše PPM činí 70 % z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.


Měsíční výše PPM při odstupňavaných hrubých měsíčních mzdách v měsíci o 30 kalendářních dnech viz tabulka.

 

Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1. 1. 2009, dále upravuje tak, že:

 

- částka do 786 Kč se počítá 100 %, částka od 786 do 1.178 se počítá 60 %, částka od 1.178 do 2.356 se počítá 30 % a k částce nad 2.356 se nepřihlíží. Denní výše PPM činí 70 % z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.


Měsíční výše PPM při odstupňovaných hrubých měsíčních mzdách v měsíci o 30 kalendářních dnech viz tabulka.

 

Pro ilustraci uvedených příkladů čerpání PPM a srovnání výše PPM v roce 2008 a 2009 je níže uvedena tabulka.

 

Porovnání měsíční  výše PPM v roce 2008 a 2009

 

hrubá měsíční mzda

Výše PPM v roce 2008

Výše PPM v roce 2009 (počátek čerpání v roce 2008)

Výše PPM v roce 2009 (počátek čerpání v roce 2009)

10 000

6 840

6 840

6 930

15 000

10 230

10 230

10 380

20 000

12 750

13 230

13 830

25 000

14 370

15 300

16 980

30 000

14 370

15 870

19 050

35 000

14 370

15 870

21 120

40 000

14 370

15 870

22 350

45 000

14 370

15 870

23 370

50 000

14 370

15 870

24 390

55 000

14 370

15 870

25 440

60 000

14 370

15 870

26 460

65 000

14 370

15 870

27 510

70 000

14 370

15 870

28 560

75 000

14 370

15 870

28 890

80 000

14 370

15 870

28 890

 

 

Více informací o poskytování peněžité pomoci v mateřství a jeho změnách najdete na http://www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/