Staré občanské průkazy si dosud nevyměnilo v celé České republice zhruba 100 tisíc lidí. Jenom v Praze se to týká přibližně 15 tisíc obyvatel.

V prosinci 2008 skončila lhůta pro povinnou výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. 12. 2003. Občané byli povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu loňského roku, lhůta pro vyhotovení občanského průkazu je totiž 30 dnů ode dne podání žádosti.

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení. Pokud lidé toto nařízení vlády nedodrží, může jim úřad udělit pokutu až do výše 10 tisíc korun a případ bude posuzován jako přestupek.

Průkaz si nemusejí měnit pouze lidé narození před 1. lednem 1936.

Výměnu osobního dokladu provádějí úřady, které se zabývají agendou občanských průkazů podle místa trvalého pobytu. Tuto agendu mají na starosti příslušná pracoviště obecního úřadu respektive městského úřadu či magistrátu.

Týká se vás výměna? Nechala jste to na poslední chvíli, nebo máte stále starý doklad?

Reklama