ba.jpg

Spoluvlastnictví a ideální podíl
Podílové spoluvlastnictví nemovitosti je situace, kdy jste získali (koupí, darováním, děděním apod.) pouze část nemovitosti. Máte tedy svůj podíl, ale zároveň máte právo rozhodovat o celé nemovitosti. I katastr nemovitostí vás bude uvádět jako spoluvlastníka.

Jednotlivé podíly na nemovitosti můžou být stejně velké, ale i různé. V případě, že není možné například zděděný byt rozdělit na dvě samostatné jednotky, přichází na řadu takzvaný ideální podíl. Společně se sestrou či bratrem tak budete vlastnit ideální polovinu (tedy bez konkrétního určení, že váš je například obývací pokoj a sourozence je ložnice). Na nákladech i výnosech spojených s bytem se budete také podílet napůl.

Spoluvlastnictví snižuje cenu
Pokud nemáte se sourozencem dobré vztahy a myslíte si, že společné vlastnictví by nefungovalo dobře, můžete situaci vyřešit tím, že svůj podíl prodáte. Pokud počkáte 6 měsíců od nabytí dědictví, nemusíte o prodeji příbuznému ani říkat (jinak má předkupní právo a musíte svůj podíl nabídnout nejdříve jemu).

Připravte se na to, že dostanete méně peněz. Cena při prodeji ideální poloviny je vždy nižší, než kdybyste vypočítali polovinu z prodeje celé nemovitosti. Pro kupujícího má totiž nákup pouze poloviny nemovitosti ve spoluvlastnictví určitá rizika. Nervy, které si ale ušetříte, když nebudete muset snášet neustálé hádky se sourozencem, mohou nižší cenu ve výsledku vykompenzovat.

Někdy musí spoluvlastnictví řešit soud
Ani kdyby se vám nepodařilo najít kupce vašeho podílu, nemusíte věšet hlavu. Ze zákona máte právo spoluvlastnictví opustit a dále v něm nesetrvávat. Když není možné se s příbuzným jakkoliv rozumně domluvit, musí rozhodnout soud. Nemovitost může na základě soudního rozhodnutí skončit ve veřejné dražbě. Cenu určí znalecký posudek takzvanou obvyklou cenou. Peníze získané dražbou si pak rozdělíte podle velikosti podílu.

Odkoupení podílu vyřeší firma
I soudu se ale dá elegantně vyhnout. Ze spoluvlastnictví vás vysvobodí investiční společnosti, které se na výkup podílů na nemovitostech specializují. Řeší výkup pozemků, domů i bytů. Výhodou je i rychlost, jakou můžete mít peníze u sebe. Celý proces prodeje obvykle trvá jen několik dnů a ne třeba let, jako je to u soudních pří.

Reklama