Naštvaní asi budou všichni, kteří se digitalizaci televizního vysílání rozhodli řešit nákupem set-top boxu. Právě totiž vešlo ve známost, že od srpna přestává být dostupný hudební kanál Óčko. Další stanice jsou v pořadí.

Vedení televize se nedohodlo s provozovatelem tzv. multiplexu neboli digitální sítě, kde Óčko vysílá. Óčko tak bude od srpna dostupné jen prostřednictvím kabelového vysílání, satelitu a internetu.

Óčko není samo

Ústup z pozemního vysílání hrozí i dalším menším televizím, které by se mohly dostat do problémů. Mohla by se tak začít stírat výhoda, kterou odborníci společně s příchodem digitálního vysílání do České republiky slibovali veřejnosti, tedy širší nabídka programů.

Důvod k naštvání tak mohou mít všichni, kteří si kvůli nastupující digitalizaci televizního vysílání nakoupili set-top boxy.

Sledujte Óčko online:

Reklama