Nebo fotku, která ve vás vzbuzuje tento pocit: Nezapomínej na mne ve zlém. Možná tím našeho nejoblíbenějšího zpěváka současnosti povznesete a inspirujete. To je není špatné, co říkáte?

Jaké blažení! Kolikrát až mráz po zádech pobíhá jako splašený a já ho nechávám, pln radosti, že cosi tak niterného, jako Proměnamě, našlo své útočiště i ve vaší blízkosti. Třeba nakonec nejsem tak vedle s tím věčným Všechno je Jedno.

To, co jsem cítíval na koncertech, kdy již zmíněné mrazení probíhalo nárazově, včil zalilo celé mé bytí kdekoli. Ráno nad umyvadlem. Teď u kuchyňského stolu, odkud nám s Fínou „nenápadně“ odpadávají kousky večeře, za které se nám ti naši dva psíChopati, starají o zábavu. A věřím, že s ním dnes zase i usnu.

Cítím vděk, nikoli však ten, co svazuje a vrhá tak na jednu stranu očekávání té druhé, že se bude revanžovat. Ne, je to cosi, co spojuje pochopením, sounáležitostí a vědomím Celku. Ale tím vás nýčko nechci zdržovat.

Zkrátka děkuji!

Věc s níž jsem začal psát je, že bych vás rád poprosil, chce-li se vám, byste nám poslali vaše-naše mandaly, rád bych s vaší fantazií dál pracoval při dotvorbě tour, co už je za dveřma.

A máte-li fotku, která ve vás vzbuzuje: Nezapomínej na mě ve zlém!, rádi bychom jí též zakomponovali.

K oněm účelům zřizuji schránku

nezapominejmandaly@gmail.com

Tak kdyby někdo něco, budu tam i s díky, mějte se pohromadě, T.

https://www.facebook.com/TomasKlus

Reklama