5d888abd571deobrazek.png
Třídíme odpad, snažíme se neznečišťovat ovzduší, šetříme energiemi. Je tu ale i další způsob, jak prospět přírodě. Založit a vést v jejím duchu zahradu. Takovou, která je bez nadsázky malou přírodní rezervací s množstvím různých stanovišť. Užiteční živočichové v ní nachází ideální místo k životu, chemie sem má vstup zakázán, takže si pochutnáte na bio zelenině a ovoci. Přírodní zahrada je užitečná, krásná a pestrá zároveň. Skýtá skvělé prostředí nejen pro relaxaci, ale i učení se přírodním procesům a žasnutí nad moudrostí Matky Přírody. Vidíte v tomto popisu i svou zahradu? Možná splňujete kritéria pro udělení certifikátu „Přírodní zahrada“. Po celé republice zdobí tato plaketa už stovky zahrádek. Mohla by ji získat i ta vaše?
5d888b3adf4f0obrazek.png

K principu přírodních zahrad se po celé Evropě přihlásily už tisíce lidí. V Česku uděluje takový certifikát spolu s plaketou Ekologický institut Veronica. Koordinárka projektu Markéta Honzova vysvětluje, k čemu mají plakety visící na plotě sloužit především: „Plakety fungují jako chlouba pro držitele, argument pro sousedy, kteří zpočátku nemusí chápat někdy odlišnou estetiku těchto zahrad od strohých zahrad konvenčně udržovaných, a jejich hlavním cílem je osvěta tématu přírodního zahradničení. Ať už pro okolí, nebo pro samotného držitele.“

Jak si certifikát a plaketu vysloužit?

Základní podmínkou je nepoužívání umělých minerálních hnojiv ani pesticidů, herbicidů či chemických postřiků. Tabu by mělo být také používání rašeliny k úpravě půdy. Nic z toho k péči o svou zahradu nepotřebujete? Postupujete do dalšího kola.
5d888bf0128e4obrazek.png

V něm záleží, jaké přírodní prvky máte na zahradě. Za každý můžete získat až dva body podle toho, kolik je mu věnováno prostoru a jakou má kvalitu. „Když například máte na zahradě stinné vlhčí místo jako prostor pro vlhkomilné rostliny, můžete dostat jeden bod. Když máte jezírko pro obojživelníky a ještě třeba výslunnou hromadu kamení, můžete dostat dva body,“ vysvětluje Markéta Honzová s tím, že celkem je třeba mít v této kategorii alespoň pět bodů. Hodnotí se tyto prvky:

 • živý plot z divokých keřů,
 • louka, prvky louky,
 • ponechání divokých porostů,
 • divoký koutek,
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá),
 • listnaté stromy,
 • květiny a kvetoucí trvalky.

Důraz je kladen i na obhospodařování vaší zahrady, za něž je třeba získat alespoň pět bodů. „Například pokud máte pár keřů rybízu, můžete získat jeden bod za ovocnou zahradu. Máte-li více druhů ovoce včetně stromů, můžete získat dva body,“ upřesňuje Markéta Honzová. Co se počítá?
5d888cf86c0dcobrazek.png

 • Kompost,
 • ubytovací místa pro zvířecí pomocníky,
 • využití dešťové vody,
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů,
 • mulčování,
 • pěstování zeleniny a bylinek,
 • ovocná zahrada a bobulové keře,
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení.

Čtěte také:

Reklama