Tam, tam ta dam – klasická pohřební melodie. O tom, kde a jak by chtěl být člověk pohřben, asi zauvažuje jednou v životě každý. K tomu, aby se ta představa splnila, je ale potřeba zainteresovat budoucí pozůstalé...

Otázka dnešního tématu – totiž kde a jak chcete být pohřbeny – je na první pohled dost morbidní, ale zodpovědný budoucí nebožtík ji má vyřešenou dlouho dopředu.

funeral

Současná klasika je žeh. Zákon ale umožňuje i tradiční pohřby v rakvi. Způsob posmrtného uložení je tedy jednou z věcí, v níž by měl mít člověk jasno. Pohřeb v rakvi je samozřejmě dražší, než urna s popelem, proto, když si přejete pohřbít „postaru“, bylo by fajn, mít na to schované finance, aby nakonec pohřeb pozůstalé nezruinoval.

Hrob, loučka nebo almara...

Vzpomínám si, jak moje babička z tátovy strany měla dědečka ve skříni. Měla tam takové malé domácí pietní místo. Dědeček měl vlastní zdobenou polici, byla u ní fotografie, vždy čerstvé květiny a lucernička, kde babička při významných chvílích zapalovala svíčku. Měla ho tak proto, aby jednou byli uloženi do hrobu společně. To se také stalo.

Otázka hrobu je vůbec zajímavá věc. A čím víc nad ní přemýšlím, tím víc mi přijdou užitečné velké rodinné hrobky. Je to praktické, všichni příbuzní jsou pohromadě, o hrob se stará spousta lidí... Navíc velké rodinné hrobky vypadají na hřbitovech krásně, nemyslíte? Ano, jsou dražší na pronájem, ale když se dohodne celá rodina, pak to určitě tak nákladné není. Taková rodinná hrobka může širší rodinu pěkně tmelit.

Romantický sen zákon nezakazuje

Pohřby se zabývá zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., který povoluje pohřbení lidských ostatků jen na k tomu určeném veřejném či neveřejném pohřebišti či zpopelněním v krematoriu. Jak dále nakládat s urnou a popelem zákon nestanovuje. Urna tedy může být uložena doma nebo kdekoli na vlastním pozemku, kde může být i popel rozptýlen. Kdo touží být rozptýlen na nějakém konkrétním místě (třeba v přírodě pod svým oblíbeným stromem, u paty hradu, na ostrově, prostě kdekoli), musí k tomu mít souhlas majitele pozemku. Samozřejmostí je ale zachování důstojnosti mrtvého, vše musí být provedeno eticky a pietně, tak aby nebylo dotčeno mravní cítění pozůstalých ani veřejnosti. Zákon nepočítá s tím, že by někdo chtěl být rozptýlen do řeky nebo rozfoukán větrem, pouze uvádí, že nesmí dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo kontaminaci vodního hospodářství.

Téma dne 11. 4. 2013: Pohřby

  • Máte rozmyšlené, jak a kde chcete být pohřbena?
  • Vědí o tom vaši příbuzní?

Příspěvky k tomuto tématu zasílejte nejpozději 11. dubna 2013 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu redakce (viz níže). Jsem zvědavý na vaše představy a na to, co pro ně děláte. Samozřejmě tu mám pro jednu z přispěvatelek připravený dárek: krásnou knížku Romantická řeč květin. Nezapomeňte, že váš příspěvek by měl být dlouhý alespoň jako tento odstavec textu.

kniha

Reklama