Podle údajů Eurostatu má Česká republika druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích mužů a žen v rámci zemí Evropské unie. Činí 21,8 %, zatímco unijní průměr je 16 %. Největší rozdíly, a to dokonce 29 %, jsou u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Při převodu na peníze mluvíme o částce asi 4,5 tisíce korun.

Někdo by mohl namítat, že muži tráví v práci více času, mají vyšší ambice, a dosahují tak vyšších pozic než ženy. Jenže Ministerstvo práce a sociálních věcí porovnalo odměňování žen a mužů na stejné pozici u stejného zaměstnavatele v soukromém sektoru a přišlo na průměrný rozdíl 11 %. Zhruba poloviční rozdíl je ve veřejném sektoru, na což má vliv větší platová transparentnost.

image.png
Foto: Shutterstock

Ženy samozřejmě do jisté míry znevýhodňuje mateřství. Kvůli němu jsou často na delší dobu vyřazené z pracovního procesu. Faktorů je ale více. Patří mezi ně přímá diskriminace, kdy ženy dostávají za stejnou práci nižší mzdu než muži. Podobnou zkušenost má i Lucie: „Od kolegy jsem se dozvěděla, že dostává víc peněz, přesto, že jsme měli podobně dlouhou praxi i podobné výsledky. Vydupal si zvýšení platu a šéf mi o tom neřekl,“ svěřuje se čtyřicetiletá manažerka.

Rozdíl ve výdělcích je dán také rozdíly na trhu práce. Ženy častěji pracují v odvětvích, v nichž jsou nižší mzdy. Do vedoucích pozic se častěji dostávají muži a vliv mají i genderové stereotypy. 

Reklama