Toto mi teď přišlo poštou - je to nádherné a nedá mi to, než se s Váma podělit!
Markýza

Přátelé,
jestli dostanete někdy pokutu od "městskejch poldů" (klasický lísteček za stěračem za špatné stání, rychlou jízdu, atd.) a pak Vám přijde dopis, abyste šli podat vysvětlení na policii, NIKAM NECHOĎTE a použijte dopis v příloze.
Vyzkoušeno a FUNGUJE to
  ...  holt šikovnej právník se vždycky hodí :-)
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Xxx Yyy                                                                           V …. dne ….

Ulice xx

PSČ    Město

 

 

Městská policie Město

Útvar řešení přestupků ÚCÚ MP

Ulice xx

PSČ   Město

 

 

                                                                             

Věc: Vyjádření k Vašemu č.j. MP ÚCÚ ÚŘP – xxxxxxx

 

 

 

Na základě Vaší výzvy k podání vysvětlení ze dne ………  č.j. MP ÚCÚ ÚŘP – xxxxx Vám sděluji své

                                             písemné stanovisko

 

Uvedené vozidlo SPZ xxxxxx typ: Značka auta vlastním a prohlašuji, že jsem s tímto vozidlem ve Vámi uvedeném termínu xxxxxxx nejel a tudíž nejsem osobou, která by se dopustila přestupku ve smyslu § 22 odst. 1 písm.d) zákona č. 200/1990 Sb.

K osobě řídící toto vozidlo uvádím, že je mi známa, ale s odkazem na § 12 odst. 3 zákona č.283/1991 Sb. o Policii České republiky a analogicky na zákon č.553/1991 Sb. a § 35 odst. 3, zákona O správním řízení č. 71/1967 Sb. využívám svého práva a odmítám k této osobě vypovídat, protože tato osoba je ve vztahu ke mně osobou blízkou, tak jak uvádí Občanský zákoník  § 116 zákon č. 40/1964 Sb., bych její újmu pocítil jako sobě vlastní.

           

Prohlašuji, že všechny údaje výše uvedené jsou pravdivé.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

            ………………………………….

                    zapsal a podepsal

                        Ing. Xxx yyy


Co k tomu dodat. Snad jen, že porušovat předpisy se nemají...

Proč mi můžete psát na

redakce@zena-in.cz

 

Reklama