Naše aktuální téma je vysoká vlhkost vzduchu a její následky. Díky vysoké vlhkosti řadu domácností trápí plísně, které se vyskytnou vždy, pokud mají k životu vhodné podmínky. Proč ale máme v domácnosti vlhko? Jak bojovat s plísněmi? Jak se vlhka zbavit? To jsou témata našich článků.

bathroom

Již jsme uveřejnili:

Voda se ve zdech bytů vyskytuje jako následek stavební závady nebo nevhodného užívání bytu. Při nevhodném užívání bytu dochází ke kondenzaci vlhkosti z ovzduší do zdí nebo na předměty.

Stavební závadu uživatel bytu většinou sám nemůže ovlivnit. Svým chováním však může ovlivnit vlhkost v ovzduší. Vlhkost se do ovzduší dostává při všech činnostech spojených s odpařováním vody: vaření, sprchování, sušení prádla, žehlení atd. Při těchto činnostech je důležité větrání. Pokud se v bytě vytvoří více vodní páry než se odvětrá, tak dojde ke kondenzaci vodní páry na chladnějších místech. To je dobře vidět na zrcadlech v koupelnách. Kondenzovaná voda z ovzduší se vsakuje do zdí nebo předmětů a umožňuje zde růst plísní. Na zdech rostou plísně nejvíce v rozích nebo za skříněmi - to jsou místa, která nejsou vysušována proudícím vzduchem. Kondenzace vody z ovzduší je ovlivňována i vytápěním – čím nižší je teplota v bytě, tím více vlhkosti je v ovzduší. Jednoznačným ukazatelem nedostatečného odvětrání vzdušné vlhkosti v místnostech jsou zamžená okna.

Viditelné nárůsty plísní různého zbarvení na zdech nebo i předmětech jsou husté porosty těchto mikroskopických hub a jsou vždy doprovázeny vysokou koncentrací spor plísní v ovzduší.

Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší mohou přítomným osobám poškozovat zdraví. Nejčastěji dochází ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale. Plísně mohou poškozovat zdraví člověka i jinými způsoby. Při růstu produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky. Některé druhy plísní mohou způsobit i mykotická onemocnění, např. onemocnění plic, rohovky oka nebo kožní onemocnění.

Z mnoha kazuistik i studií vyplývá jednoznačný vztah mezi přítomností plísní v interiérech a respiračními potížemi. Výskyt zdravotních obtíží závisí na imunologickém stavu (obranyschopnosti) lidského organismu a dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub. Více citlivé k plísním jsou děti, staří lidé a lidé, jejichž organismus je oslaben jiným onemocněním.

Z hygienického hlediska je nutné plísně odstranit použitím přípravků na likvidaci plísní. Je vhodné používat takové přípravky, které mají kromě dezinfekčního účinku i složku, která působí preventivně. Ta zabrání růstu plísní v poškozených místech do doby, než se vlhkost ze zdí odvětrá.

Nejdůležitějším způsobem prevence je zabránění vsáknutí vody do zdí. To znamená dostatečně větrat při všech činnostech, při kterých se vytváří vodní pára. Pokud nelze větrat, je možné při zavřených oknech odstranit vzdušnou vlhkost použitím odvlhčovače.

RNDr. Kateřina Klánová, CSc
dokončila v roce 1976 studia mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy University. Po studiích pracovala v Mikrobiologickém ústavu ČSAV.

Od roku 1983 se věnuje výskytu mikroorganismů v životním prostředí člověka ve Státním zdravotním ústavu. V roce 2003 absolvovala kurz Mold, Moisture and Remediation v ACGIH v Cincinnati, USA.

Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Tepelná ochrana budov. Je autorkou a spoluautorkou několika desítek původních vědeckých prací a článků publikovaných v českých a zahraničních časopisech a sbornících.

Několik posledních let se zabývá výskytem plísní v bytech. Chcete jí položit dotaz? Můžete zde (klikni)

Zdroj článku: www.stop-vlhkosti.cz/plisne-v-bytech/

koupelna

Partnerem naší diskuse je značka Ceresit, odborník na boj se vzdušnou vhkost v domácnostech. O novince Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360o  jsme psali v tomto článku Nadměrná vzdušná vlhkost škodí zdraví . Jak funguje si můžete prohlédnout na názorném videu:

Více informací naleznete také na www.stop-vlhkosti.cz

Reklama