5bacc0f57ec85obrazek.png
Mají bohatou slovní zásobu

Je jedno, zda už mluví, či nikoli. Počítá se i takzvaná pasivní slovní zásoba, kdy dítě sice ještě nevyslovuje, ale dané předměty nebo osoby dokáže spolehlivě identifikovat. Ačkoli běžně se u dětí slovní zásoba rozšiřuje přibližně v 18 měsících, u těch nadaných můžete to samé pozorovat už kolem prvních narozenin. „Tyto děti záhy sestavují poměrně složité větné konstrukce, rychle si osvojují gramatická pravidla, začínají dříve než ostatní děti používat osobní a přivlastňovací zájmena,“ vyjmenovává doc. PHDr. Šárka Portešová, Ph.D. z Katedry psychologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity.

Brzy poznají, že věc existuje, i když není vidět

Schováte dítěti hračku a ono ji hledá? Tato schopnost vědět o existenci věci, přestože ji právě nemají před očima, je běžná u dětí ve věku kolem 18 měsíců. Nadané děti toho jsou ale schopny už o půl roku dříve.

Zajímají se o čísla a písmenka

Přestože máte pocit, že vaše dítě zatoužilo číst až příliš brzy, rozhodně mu v tom nebraňte. Naopak! Některé nadané děti se zajímají o abecedu a číslice před prvními narozeninami. Abecedu pak znají ještě předtím, než začnou mluvit. A není výjimkou, že v necelých čtyřech letech zvládnou samy dokonce i číst.

Chtějí vědět, jak co funguje

Nadané děti mívají zájmy odlišné od svých vrstevníků. Rády poznávají do hloubky, jak věci fungují. Už kolem tří let věku nejraději listují v knihách, zajímají je šachy nebo počítač. „Jde o záliby, které ostatním dětem ještě nic neříkají. Pro řadu rodičů je chování takových dětí nepochopitelné, neodpovídá totiž žádným vývojovým normám, které známe z vývojové psychologie, a proto si často nevědí rady, jak a zda vůbec tyto děti dále rozvíjet,“ uvádí docentka Portešová.

Jsou překvapivě tvořivé

Dokáží vytvořit smysluplný celek i z věcí, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Některé děti experimentují se stavebnicí v kombinaci s běžnými domácími předměty, jiné děti zase například skvěle skládají slova a věty. „Tato schopnost společně se schopností abstraktního uvažování se projevuje i ve velkém smyslu pro humor,“ podotýká docentka Portešová.

Mají starší kamarády

Se svými vrstevníky si až tak nerozumí, společnou řeč najdou častěji se staršími dětmi nebo dokonce s dospělými. „Někdy se stává, že „odrazují“ ostatní děti tím, že je příliš organizují, vymýšlejí pro ně komplikované hry s ještě komplikovanějším zadáním a pravidly, což není ostatním dětem příjemné,“ upozorňuje docentka s tím, že by rodiče neměli tuto vlastnost nadaných dětí zaměňovat za přílišnou dominanci a manipulativnost.

Někdy se takové dítě naopak uzavře doma u počítače nebo knihy jen proto, že nemůže najít kamaráda, který by mu rozuměl. Tady by měli zasáhnout rodiče a pomoci dítěti sociální vztahy s kamarády navazovat.

Prahnou po informacích

Etapa nekončících otázek začíná u nadaných dětí zhruba ve dvou letech. Rodiče by je rozhodně neměli odbývat odpověďmi, že: „jsou na to příliš malé“, „jim odpoví později“, nebo „tak to prostě funguje“.

Skvěle udrží pozornost

Schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti od útlého věku je typická charakteristika nadprůměrně nadaných dětí. Nevyhovuje jim časté střídání různých aktivit, protože jsou do svého problému vtaženi natolik, že nevnímají okolní svět. „Někteří dospělí mívají však tendenci takové děti hodnotit jako snílky, kteří věčně nedávají pozor, a žijí mimo realitu. Právě tyto děti bývají často chybně označeny jako děti s poruchou pozornosti,“ vysvětluje docentka Portešová.

Někdy je vše naopak

Pokud jste v uvedených charakteristikách své dítě neobjevili, vůbec to neznamená, že mu nadání chybí. „Je řada nadprůměrně nadaných dětí, jejichž schopnosti nejsou rovnoměrně rozloženy či rozvinuty, a tomu odpovídají i jejich typické projevy chování. Ty nesou nádech určité nerovnoměrnosti a kolísavosti,“ dodává docentka s tím, že jsou i nadané děti, které je pouze na základě pozorovatelného chování téměř nemožné identifikovat.

Schopnosti některých nadaných dětí mohou být maskovány a kompenzovány nějakým hendikepem, třeba poruchami učení nebo chování. „Zejména v těchto případech je nutná cílená psychologická diagnostika a opatření, která by umožnila odpovídající nápravu hendikepu a optimální rozvoj schopností,“ dodává odbornice na dětské chování.

Chcete zjistit o nadaných dětech více? Podívejte se na stránku www.nadanedeti.cz.

Co je víc?

Jestli jste si právě teď posteskli, že váš potomek v ničem nevyniká, pak se zamyslete znovu. Rozhodně není proč zoufat! Děti, které se nezabývají nejrůznějšími problémy, a žijí bezstarostně ze dne na den, mívají o poznání snazší život. A na čem víc záleží, než aby byly zdravé a šťastné? 

Čtěte také:

Reklama