Brek, křik, hysterie, vzdor a svéhlavost. Kdo by se alespoň jednou nesetkal s nervy drásajícím chováním našich milovaných ratolestí, těch sladkých andílků, chlapečků i holčiček.

 

 

Že jsou na zabití? Že byste nejraději zapomněli na „ochránkyni práv dětí“ Džamilu Stehlíkovou a řvoucího paviána na místě ztrestali odepnutým páskem? Ale co když se jedná o malého nepochopeného génia?

 

Nejspíš si to myslí i řada rodičů, která rozčilující chování vzdorujícího potomka láskyplně toleruje, a zcela v jeho područí čeká, až se malý despota vyvzteká a často ještě jeho chování podpoří pamlskem či jinou vynucenou drobností.

 

Dětský psycholog Mgr. Karel Brůna říká, že se podobné chování rodičů vůči dětem stává stále běžnější.

 

„Rodiče chtějí klid, a místo aby dítěti vysvětlili, proč něco nejde, proč nemůže dostat všechno, co si usmyslí, proč by mělo udělat to či ono, raději rezignují. A dítě brzy vycítí jejich slabost a začne ji zneužívat,“ vysvětluje přístup rodičů a postoj dítěte psycholog Brůna.

„Z takového dítěte se pak stává vypočítavý uzurpátor, podle kterého rodina skáče, jak on píská. A i ve škole to pak s ním nemají učitelé jednoduché, protože rodiče za potomkem nekriticky stojí a bezmezně ho v jeho
»boji« s autoritami podporují.“

…………………………

 

Nedávno jsem potkala přítelkyni, která mi nadšeně líčila, jaké je její synovec „číslo“. Jak babičku nepustil do auta a ona nakonec musela jet tramvají, jak trucoval uprostřed Karlova náměstí a řval, až ho jakýsi drzý dědek okřikl – „no to se švagr fakt naštval“, jak když s mámou nakupuje, vyvádí pravidelně v obchoďáku tak, že je raději prodavačky berou přednostně, atd. atd. Prostě takové roztomilé „zlobidlo“.

 

Nakonec rodinného benjamínka označila jako „indigové dítě“. „Ty nevíš, co to je?“ divila se. „To je prostě nadměrně inteligentní a nadané dítě, které už od malička nesnáší běžné nešvary nás dospělých a nesmyslné příkazy, kterým se odmítá podřídit. A ty jeho vtipné hlášky na celou rodinu! To fakt nevymyslíš!“

 

…………………………

 

Nemohla jsem si pomoci, ale když jsem poprvé zaslechla pojem indigové dítě, vybavila se mi jako první asociace „kapr namodro“. Možná při představě modrajícího vzteklouna, ječícího a kopajícího kolem sebe…

 

Ale co vlastně je „indigové dítě“? A existuje vůbec?

 

Encyklopedie praví:

Za indigové děti označuje hnutí New Age děti, které údajně disponují paranormálními schopnostmi, například schopností číst myšlenky.

 

Indigové děti nejsou známy dlouho. Termín indigové děti se poprvé objevil v roce 1982 v knize Understanding Your Life Through Color senzibilky N. A. Tappeové.

Přesněji byly tyto děti popsány v knize The Indigo Children: The New Kids Have Arrived z roku 1998. Její autoři, manželé Lee Carroll a Jane Toberová, v ní tvrdí, že podklady k jejímu sepsání získaly prostřednictvím komunikace se spirituální entitou známou jako Kryon a dětem přiřkli deset charakteristických rysů.

 

Děti byly označovány jako „indigové“ proto, že se kolem nich tvořila pozorovatelná indigově modrá aura. Jiná teorie říká, že mají pronikavě modré oči.

 

Sekta nebo jen obyčejná lidská hloupost?

Hnutí indigových dětí věří, že se tyto děti narodily duševně spojeny se Zemí a myšlenkami ostatních. Kvůli přirozeným komunikačním omezením kojenců jsou však prý tyto schopnosti (telepatie, vysoká empatie a citlivost) často potlačeny rodiči nebo sociálními vlivy.

Hnutí indigových dětí proto povzbuzuje rodiče, aby v takto nadaných dětech podporovaly právě tyto vlastnosti, které často autority považují za negativní. A protože jsou indigové děti dokonalejší, nadanější a chytřejší než jejich rodiče, měla by se celá rodina těmto dětem přizpůsobit spíš, než aby se je snažila formovat podle zaběhnutého způsobu výchovy.

 

Šmarjájosef!

Stoupenci teorie také věří, že se tyto děti mezi námi objevily proto, aby upozornily na potřebu zlepšit svět. Tím se většinou myslí snaha o nastolení míru, odstranění zkorumpovaných institucí a přechod od alopatické k alternativní medicíně.

Indigové děti jsou považovány za zastánce takzvané univerzální pravdy – netolerují systémy, které nejsou v harmonii a kterým nerozumí.

 

Indigové děti jsou údajně obdařené dlouhověkostí, což zatím ovšem nešlo prokázat, protože se začaly rodit až v druhé polovině dvacátého století. Jsou také imunní vůči nákazám typu HIV a jim podobným!

 

Desatero vlastností „indigového dítěte“ 

Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají

Uvědomují si, že „jsou hodny toho, že mohou být zde“, a jsou překvapeny, že druzí tento jejich
   pocit nesdílejí

Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často
   říkají rodičům, „kdo a odkud jsou“

Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse
   či volby)

Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro
   ně nesnesitelné

Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně
   a nevyžadují kreativní myšlení

Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole
   udělat, takže vypadají jako „likvidátoři systému“ (jsou v opozici
   vůči jakémukoli řádu)

Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě
   rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného
   smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí.
   Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka
   neobyčejně obtížnou záležitostí

Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest
   („Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal!“)

Neostýchají se dát najevo své potřeby

 

Střízliví kritikové ovšem tvrdí, že tyto vlastnosti nejsou nijak výjimečné a lze je pozorovat u většiny dětí.


Zdravý rozum

Skeptikové upozorňují, že „indigové hnutí“ postrádá jakékoli ověřitelné důkazy, které by existenci těchto dětí podpořily, a proto tuto teorii považují za pavědu, za nebezpečný esoterický výmysl. Někteří z autorů literatury o indigových dětech sice vystudovali psychologii, indigové dítě však není uznávaným pojmem psychologie.

 

Indigová literatura často mluví o „univerzitních výzkumech“ a „spřízněných vědcích“, neexistují však žádné skutečné citace. Podle profesora psychiatrie Russella Barkleye „tyto teorie nestojí na vědeckých základech a nejsou ani dostupné žádné výzkumy“.

Barkley také vyjádřil znepokojení nad tím, že problémové děti bývají jednoduše označeny jako „indigové“, což může oddalovat odpovídající diagnózu a následnou péči, která by jim mohla pomoct.

 

Podle Českého klubu skeptiků Sisyfos jde o jeden z nejnovějších nebezpečných esoterických výmyslů. Samozřejmě neexistují žádné vědecké studie, které by existenci indigových dětí prokázaly. Indigové děti neexistují už z definice, protože prý neexistuje žádná aura, natož potom indigově modrá.

 

Další námitkou je, že popisy takových dětí mají široké rozmezí. Někteří popisují deset, jiní sedmnáct vlastností indigových dětí, které se ovšem nijak podstatně neliší od vlastností normálních, hyperaktivních dětí.

 

Podle některých autorů, včetně psychologů, jsou takové děti ojedinělé, podle paní N. A. Tappe je jich v dětské populaci do 10 let 97 %. V současné době se tedy podle této teorie rodí už téměř všechny děti jako indigové.

Řezat, řezat, řezat (nejlépe i s rodiči)!

Psychologové tvrdí, že jsou skutečně v současné době děti v průměru trochu jiné. Objevují se u nich rysy asertivity, agresivity a sobeckého individualismu, což ale souvisí s negativním vlivem médií, s pořady s magickou a mystickou tématikou, odpovídající New Age filozofii.

Ohroženy jsou především děti, vyrůstající v esoterickém prostředí rodičů, zastávajících myšlenky New Age. Podle jiných lze výrazné „indigové“ chování některých dětí pokládat spíše za projev patologie a měly by být vyšetřeny psychologem.

 

Pokud je teorie o existenci indigových dětí akceptována a dítě je v této víře vychováváno, může to vést až k vytvoření „bizarní paranormální identity“, patologickému chování a pocitu nadřazenosti.

Vymyšlená „teorie“ o indigových dětech tedy v sobě nenese nic pozitivního. Má ovšem vysokou komerční hodnotu. Informace o indigových dětech ve všech médiích, knižních publikacích, filmu, televizi, videu i zájem všech esoteriků to dosvědčují.

Reklama