školka

V posledních letech žije v Praze velké množství smíšených rodin s dětmi, kde jeden z rodičů pochází z německy mluvící země, a používá tak v komunikaci s rodinou němčinu. Děti v takové rodině vyrůstají dvojjazyčně, což je pro ně velká deviza do budoucna. Rodiče by ale měli počítat s tím, že vliv českého prostředí v takovém případě značně převládá a může se proto stát, že jazykové schopnosti v němčině se u dítěte nerozvinou tak, jak by měly. Toto riziko hrozí především v rodinách, kde je německy mluvící rodič natolik pracovně vytížen, že s dítětem tráví minimum času. Schopnost dětí vstřebat více jazyků na úrovni mateřštiny je omezená zhruba do věku, kdy nastupuje do školy. Proto je třeba se touto otázkou zabývat již v batolecím a předškolním věku.

Velkou šancí je v tomto ohledu umístění dítěte do německé školky, kde se o děti starají němečtí rodilí mluvčí. Tato možnost se bohužel nenabízí ve všech regionech České republiky, nejlepší podmínky v tomto směru jsou v Praze. Skvělou možností je např. soukromá školka KINDERWELT MAJA, kde se na němčinu v předškolním věku specializují. Jedná se o vysoce profesionální instituci, ve které o děti pečují vychovatelky - německé rodilé mluvčí. Němčinu tak děti slyší celodenně a jsou také přirozenou formou motivovány tímto jazykem hovořit. To nabízí dostatečnou kompenzaci k jinak převládajícímu vlivu českého jazyka a je tak v dětech rozvíjena skutečná dvojjazyčnost. Přijímají zde děti ve věku 2-7 let. Tato školka kromě péče v německém jazyce nabízí veškeré služby v souladu s českou legislativou (je také zapsaná v oficiálním Rejstříku škol a školských zařízení ČR). Na vysoké úrovni je zde také předškolní vzdělávání dětí, které zde absolvují poslední rok před zahájením školní docházky. Rodiče se potom proto mohou bez omezení rozhodnout, jestli děti zapíší do klasické české školy nebo do některé ze základních škol nabízejících česko-německou výuku od 1. třídy.

školka

Mateřská škola KINDERWELT MAJA ale neopomíná ani ostatní aspekty kvalitního vzdělávání a nabízí vysoký standard v oblasti pedagogické úrovně péče o děti. Ve skupince je na 1 vychovatelku max. 12 dětí, navíc je k dispozici asistentka. Velkoryse řešené prostory a přilehlou zahradu si můžete prohlédnout např. ve fotogalerii na www.kinderweltmaja.cz nebo osobně na adrese Sulická 219/60, Praha 4. Pokud se rozhodnete školku navštívit, dohodněte si nejdříve schůzku. Program je zde přesně naplánován a vychovatelky nemají zpravidla čas se neohlášeným návštěvám věnovat. Po předchozím ohlášení se Vám bude věnovat paní ředitelka, která je také schopna podat veškeré informace a doporučit nejvhodnější program pro Vaše dítě.

Další informace včetně organizovaných kroužků, mimoškolních aktivit a tematických akcí se můžete dozvědět na www.kinderweltmaja.cz.

lupa

Reklama