gen.jpg
Foto: Shutterstock

Zvláště nadané a inteligentní děti (stejně jako ty trochu pomalejší) potřebují speciální vzdělávání. V běžné škole by se takové dítko mohlo klidně i nudit. Pamatujete si na legendární film podle předlohy spisovatele Michala Viewegha „Báječná léta pod psa“, kde teprve čtyřletý Kvido plynule čte? Třeba i tak mohou vypadat počátky vývoje nadaného dítěte. Ukazatelů ale může být mnohem více. Většina populace si možná představuje, že být rodičem mimořádně nadaného dítěte je velká výhoda a automaticky to znamená, že mají se vzděláváním potomka po starostech. Opak je ale pravdou. „Když se Vám narodí takovýhle synek, měl by Vám hned někdo v porodnici říct: Cokoliv od této chvíle řeknete, bude použito proti Vám,“ uvedla ve svém deníku jedna maminka mimořádně nadaného chlapečka. Jak tedy postupovat, aby bylo blaho dítěte nedotčeno, a vy jste nepřišli o svůj zdravý rozum i trpělivost?

Jak poznat mimořádné nadání?
Doktorka Jitka Fořtíková ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum nadání uvádí, že první vlaštovky lze pozorovat již v období kolem jednoho roku. „Chodí k nám rodiče, jejichž děti v roce používají složitější a rozvité věty, velmi brzo se zajímají o neobvyklé věci a tak podobně. S tímto když přijdou, tak se dá již předpokládat, že se může jednat o mimořádné nadání,“ uvádí v rozhovoru na kanále Šance dětem.

Příklady dětského chování naznačující mimořádné nadání

 • Velmi snadno se učí
 • Věnuje se svým koníčkům intenzivně, doslova jimi žije
 • Snadno si vybavuje informace, které slyší třeba jen jednou
 • Pokládá dospělým velké množství otázek
 • Má bohatou a rozvinutou fantazii
 • Funkčně používá velkou slovní zásobu
 • Brzy a dobře se naučí číst
 • Počítá i složitější matematické příklady z hlavy
 • Má rozvinutý smysl pro humor

Chování, které je méně společensky přijatelné, avšak může indikovat na nadání či talent

 • Rychle se začne nudit, především ve školním vzdělávání
 • Bývá kolektivním šaškem
 • Nerado se věnuje věcem, které vnímá jako nepodstatné - například pociťuje odpor k úklidu pokoje, namísto toho se vzdělává nebo se věnuje četbě
 • Bývá „mimoň“ kompletně ponořený do jiného světa

Jak postupovat
V případě, že vaše dítě vykazuje rysy nadaného dítěte, je určitě dobrým prvním krokem návštěva specializovaného pracoviště, nejlépe pedagogicko-psychologické poradny ve vašem městě. Je žádoucí potřebným způsobem upravit vzdělávání vašeho potomka tak, aby se jeho talent mohl dále rozvíjet, a zároveň pomocí této péče pomůžete dítěti prožít více naplněný a pohodový život podle jeho potřeb a možností. Pedagogicko-psychologická poradna vám zprostředkuje testy inteligence pro konkrétní dětskou věkovou kategorii, případně zajistí potvrzení pro školu kvůli individuálnímu vzdělávacímu plánu, časnému zahájení školní docházky, tzv. přeskočení ročníku nebo získání speciálních pomůcek. Pomoci vám mohou ale i jiné instituce. Například Centrum rozvoje nadaných dětí (Brno, při Katedře psychologie Masarykovy univerzity) nebo Obecně prospěšná společnost Centrum nadání.

Je moje dítě nadané nebo „jen“ bystré?

61d26ca6a9836Snimek-obrazovky-2022-01-03-042425.jpg

Může extrémně nadané děti něco ohrožovat? 
Nadané dítě může velmi brzy získat pocit vlastní odlišnosti a to často vede k osamělosti. Již v raném věku mohou být ohroženi vyloučením z kolektivu vrstevníků, protože si s nimi jednoduše nerozumí. Rovněž takové děti bývají emocionálně zranitelní a často mohou paradoxně propadat pocitům méněcennosti, protože k sobě špatně hledají parťáka a aktivity, kterými by se adekvátně zabavili. Překvapivě je mezi nadanými lidmi velké množství zkrachovalých a neúspěšných jedinců, kteří nedokázali využít svůj potenciál.

Jak pomoci svému dítěti zvládat talent?
Podle Jitky Fořtíkové to nejlepší, co může rodič pro nadané dítě udělat, je sdružovat ho s podobně založenými dětmi. Nejlépe ve školách a třídách pro výjimečně nadané žáky, případně v zájmových kroužcích. Právě Fořtíková s Centrem nadání dlouhodobě sdružuje rodiče mimořádně nadaných dětí, pořádá pro ně pobyty a tábory, kde si matky a otcové mohou vyměňovat své zkušenosti.

Čtěte takéKterá z nás je lepší matka? Kamarádka tvrdí, že na dětech šetřím, říká Kateřina (32)

Zdroj: Publikace Ja choču i mogu više, Cvetkovic – Lay, Weby: Zkola, Nadané děti, rozhovor s PhDr. Jitkou Fořtíkovou na Youtube, kanál Šance dětem.