Jo, panečku, masáž! To je slast!
Nebo ne? Máte opačný názor?
Pak nezbývá, než vám závidět. Patříte asi k těm několika málo lidem, kteří masáž nepotřebují.
Pojďme si o této příjemné činnosti prozradit něco, co třeba nevíme..

Význam masáže pro regeneraci

Masáž má v oblasti regenerace a rekondice (tedy mimo oblast zdravotnictví) nezastupitelnou roli.
· pomáhá udržovat kvalitní tělesnou a duševní kondici
· přispívá k rychlému odstraňování únavy
· zkvalitňuje regeneraci sil po práci či jiné zátěži
· přímo i nepřímo zvyšuje prevenci úrazů a různých zdravotních obtíží, např. bolesti svalů, šlach a kloubů
· přispívá k lepšímu celkovému vzhledu člověka
· zpomaluje vznik příznaků stárnutí organismu, např. tvorbu vrásek, horšení stavu kůže a podkoží

Bolesti poraněných míst lze mírnit nebo i odstranit třením či hnětením, což jsou základní masérské hmaty.

Historie masáže

Je velmi pravděpodobné, že masáž patří k nejstarším léčebným prostředkům v historii lidstva. Byla zřejmě používána už v pravěku.
Od nejstarších dob je známé využití masáže k odstraňování únavy a k celkovému osvěžení. To potvrzují poznatky dřívějších cestovatelů a mořeplavců, které získali u národů, žijících zcela primitivním způsobem života.
Nejstarší písemné památky o masáži jsou známy z Egypta.
V Eberesově papyrusu, který někteří badatelé datují až do doby 5 000 let př.n.l., je uváděna masáž jako jeden z možných léčebných prostředků.
Rovněž z Číny pocházejí velmi staré písemné zprávy.

V kánonu Nei Tchány Sou Wen, který pravděpodobně napsal Houang-Ti (asi 3 700 let př.n.l.), je pojednání o použití masáže a gymnastiky v péči o tělo.
Indie je další zemí, kde byla masáž využívána už v nejstarších dobách jako součást osobní denní hygieny. Při válečném tažení do Indie zjistil Alexandr Veliký (rok 327 př.n.l.), že indičtí lékaři velmi často používají masáže jako léčebného prostředku.

Masážní prostředky

Některé masážní hmaty lze dokonale provádět suchou rukou a na suchém těle.
U řady dalších hmatů je ale pro masírovaného provádění hmatů na sucho nepříjemné až bolestivé a nelze takto masáž správně a důkladně provést.
Pomocné prostředky nanášené na kůži mají jako hlavní úkol zajistit přiměřený skluz (neplatí, že čím vyšší, tím lépe!) a současně dobrou přilnavost masírující ruky k masírované partii těla. Vyhovující pomocné prostředky tak umožňují dokonalé provedení některých hmatů, ty novodobé prostředky vhodným složením ještě účinek takových hmatů zvyšují.

Masážní prostředky jsou zejména:
· Mýdla – jedná se o nejdostupnější masážní prostředky, lehce smývatelné, vhodné pro automasáž (masáž sebe sama)
· Lihová mazání – vhodná především pro sportovce před sportovním výkonem, protože nezanechávají mastné stopy
· Tukové přípravky - mohou být tekuté (oleje) nebo polotuhé (masti, krémy).

Nejpoužívanější tukové přípravky jsou na minerálním základě (vazelína, parafinový olej). Tyto tuky jsou naprosto stálé i při pokojové teplotě a za přístupu světla i kyslíku z ovzduší. Tuky živočišného či rostlinného původu dříve či později oxidují a vzniklé produkty okysličování (žluknutí) jsou pro pokožku dráždivé.

· Embrokace - jsou všechna speciální masážní mazání (většinou tekutá, co do složení často s významným podílem tuků). Skluz a přilnavost embrokace podle uvedeného předpisu mohou být kritériem dokonalosti pro všechny dosavadní i budoucí pomocné masážní prostředky.
· Emulze - je soustava dvou složek (např. vody a oleje), které se spolu samy o sobě nemísí, ale pomocí třetí složky (emulgátoru) vytvářejí stabilně rozptýlenou směs jedné složky ve druhé.
Nejde o pravý roztok (např. u kuchyňské soli rozpuštěné ve vodě), ale u typu tzv. hydrofilní emulze i rozptýlení drobnohledných kapének tuku v souvislé vodní složce.

Účinnost masáže

Podle výběru hmatů, jejich směru, rytmu a intenzity, popřípadě podle použitého masážního prostředku, můžeme dosáhnout odlišných cílů a až protichůdných účinků.
Ve stručnosti existují tři druhy účinků masáže:
1. Mechanický účinek spočívá v podpoře návratu žilní krve a mízy z periférie do oběhového centra. Proto skoro všechny masérské hmaty se provádí směrem k srdci či hlavě.
2. Biomechanický účinek představuje kožní zčervenání v místě provádění masérských hmatů. Podkladem zčervenání je rozšíření krevních vlásečnic a drobných cév v kůži. Důvodem je uvolňování různých látek přítomných v organismu, nejčastěji se jedná o histamin nebo acetylcholin.
3. Reflexní účinek spočívá v ovlivňování vzdálených míst od místa provádění masérského hmatu (využívá se např. v akupunktuře).

Masáž by neměla být vytržena z celkového systému regenerace a rekondice, nebo jinak řečeno – péče o tělo. Působí kladně na tělo i psychiku masírovaného, ale mohou nastat situace, kdy je masáž nevhodná nebo dokonce z nějakého důvodu zakázaná (např. po úrazu nebo po dlouhodobě prodělané nemoci).