Dotek znamená kontakt, v nejútlejším věku se sebou samým a záhy s tím, co nás obklopuje.

Pro lidi, stejně jako pro další živočichy, má dotek zásadní životní význam. Dodává pocit tepla, jistoty, lásky. Ze všech smyslů se nejdříve rozvíjí hmat. Děti zkoumají a objevují svět kolem sebe především hmatem, proto jsou hmatné podněty pro zdravý vývoj nezbytné.

Mazlení a hlazení, jehož se nám v dětství dostává, nám pomáhá udělat si zdravou představu o sobě samých. Podporuje v nás jistotu, že když se nás někdo dotýká, také nás přijímá a miluje. Známý americký psycholog E. H. Ericson tvrdí, že si dítě vytváří základní důvěru v lidi v poslední čtvrtině prvního roku života – odtud pak pramení i důvěra v sebe sama. Neprožije – li dítě toto vývojové období bez potíží, je pravděpodobné, že místo důvěry ho bude životem provádět nedůvěra.

U mnohých domorodých kmenů i v celé řadě národů, zejména ve východní části světa, patří masáž dítěte k základním dovednostem matky a toto umění se předává z pokolení na pokolení. Masáž může zlepšit vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi členy rodiny, neboť masáž mimo jiné podněcuje a prohlubuje schopnost vcítit se do druhé osoby s níž jste při masáži v neverbálním kontaktu.

Dětská masáž se provádí jemně a citlivě. Budete–li trpěliví a masáž budete považovat za tvořivou práci, což masáž bezpochyby je a své konání naplníte láskou, pocítíte během několika dnů, nebo týdnů (někdy i měsíců) sami na sobě i na svých dětech účinky dotekové relaxace. Prohloubí se vztah a důvěra mezi Vámi a Vašimi dětmi, budete spolu komunikovat i beze slov. Z pouhého doteku, pohledu, mimiky obličeje dokážete snadno přečíst co se ve Vašich dětech děje. Vy i děti se naučíte relaxovat, soustředit se, spolupracovat, a dětem se zlepší spánkový rytmus. Budou odolnější vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. Stanou se z nich klidnější a vyrovnanější osobnosti.

Masáž stimuluje a zlepšuje krevní oběh, což ovlivňuje činnost orgánů a rozvoj všech tkání, zlepšuje dýchání, celý organismus se dobře okysličuje, posilují se hrudní svaly a správné držení těla. Masáž dokáže vyvolat i kloubní změny, neboť při doteku v blízkosti kloubů dochází k uvolnění hormonů do organismu, což podporuje pohybový aparát.

Mohu uvést případ mé kamarádky, které se narodil Kubíček císařským řezem. U Kubíčka se objevily příznaky asfixie (přidušení) a následkem toho projevy mírné spasticity (většího svalového napětí). Naneštěstí se ještě přidal zápal plic, takže Kubíček i čerstvá maminka si užili poporodních traumat víc než dost.
Kamarádka dochází do Motolské nemocnice na cvičení Vojtovou metodou (o ní si povíme příště) a také začala Kubíčka pravidelně každý den masírovat. Kubíčkovi se to moc líbí, je klidnější, nepláče tolik jako dříve.

Masáž jako taková je relaxační, pomocná část rehabilitace (pokud to beru z pohledu rehabilitace), jinak je to výborná relaxační metoda po náročném dni. Není vůbec těžké se ji naučit. Chce to jen trpělivost, cit a lásku. O masáži je na našem knižním trhu myslím dostatek literatury.

V nakladatelství Portál vyšla velice hezká knížka od autorky Jany Hašplové přímo o masážích dětí a kojenců.

A já říkám: „Chvála lidskému doteku.“

Mějte se hezky

Diplomovaný specialista RHB