Prezident osvoboditel poprvé na jevišti Ypsilonky, to tu ještě nebylo! Nové pohledy, nová odhalení a nové souvislosti, to vše můžete zažít na vlastní kůži díky inscenaci TGM aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem, jejíž premiéra se chystá ve Studiu Ypsilon!

PROČ MASARYK V YPSILONCE aneb TGM A 45 LET YPSILONU

Uteklo víc než čtyřicet pět let od vzniku Studia Ypsilon. V roce 1964 byla premiéra Encyklopedického hesla XX. století (od 1900 do 1930). Hned jsme se stali známými, i když v tisku se ozvaly hlasy, že tento způsob divadla je sice dobrý nápad, ale tak na jednu dvě inscenace. Teprve druhý díl, zabývající se událostmi let 1930 až 1960, řádně politicky narazil. O to větší byla však návštěvnost. Ale už v prvním díle byl problém s říjnovou revolucí v listopadu a s výstřelečkem z Aurory, který bylo doporučeno vynechat, nebo z něj udělat pořádný výstřel!
Teď to vypadá jako legrace, avšak nám do smíchu nebylo, neboť hned s tím přicházely nepříjemné sankce. Jisté politikum, čili to, co absentovalo ve společnosti, co bylo ve vzduchu, to bylo podstatnou součástí našich inscenací a mého divadelního usilování. Ve vzduchu byla i proměna myšlení, mentální změny, tedy i proměna divadla. Když například Semafor zasáhl mladou generaci tak, že ona se v něm viděla a našla tak svá určitá naplnění, nejvíc však zábavu, na proměnu divadelního myšlení obecně to nestačilo.
Má představa o novém divadle byla totálnější, syntetičtější, formová, vycházející z osobního vidění světa a z výpovědi o něm. Nebyla příliš generační. Tedy byla hlubší, nechtěla zasáhnout širší diváckou veřejnost, byla asi intelektuálnější a jistě měla šanci všeobecně ovlivnit tvůrce (tedy vývoj) tehdejšího československého divadla, o čemž jsem se rázem i postupně přesvědčoval. Syntéza, střih a montáž, výraz, herectví, jež si kritici pletli se zcizovacím efektem (ale kritika je vždycky za uměním, pokud nemyslíme Zdeňka Hořínka, ale ten není kritik, nýbrž teoretik), komunikativní herectví, tedy herectví otevřeného dialogu - mezi hercem a postavou (dokonce v pohybu), mezi hercem a partnerem hercem, hercem a divákem, prostorem, v relativizovatelném čase, s myšlením ve více rovinách, s hudebností, která abstrahuje, víc než pocitem zabývat se instinktem, s náhodou v zádech, s níž se počítá a připravuje se, ale hlavně v dialogu herce v sobě samém. S obsahem a prostředky pojímanými více autorsky, zato rozšířenými do všech uměn, s inspirací ze syrovosti ulice. Ať se hrálo, o čem se hrálo, bylo to z jeviště v hledišti přijímáno s naprostou živostí, důvěrou a opravdovostí, protože se hrálo o tom, co bylo nevysloveno v cítění a myšlení lidí, a že navíc naše divadlo vypadalo docela jinak, než bylo běžné, zdálo se, že je to přirozené.
To byl úvod k inscenaci TGM, nastudované právě k pětačtyřicátému výročí Studia Ypsilon. I zde máme na mysli své tradiční politikum. Přemýšlel jsem, jak do názvu dostat nejdůležitější myšlenku a vůbec potřebu zpracovat si právě nyní toto masarykovské téma. Napadlo mě: MASARYK MEZI MINULOSTÍ A DNEŠKEM. (Dodatečně zjišťuji i souvislost s knihou Josefa Lukla Hromádky, mám doplněné vydání z roku 1947, kde je Masaryk pojímán jako bojovník o novou Evropu, s podtitulem Mezi včerejškem a zítřkem, což by se také hodilo.) Nepředvádíme Masarykův životopis od kolébky po hrob, ale usadili jsme se v roce 1935 a vracíme se proti času podle smyslu (nebo tak jdeme i daleko za jeho hrob k dnešku), pohybujeme se v několika tematických vrstvách a jejich souvislosti pak určují pohyb, vývoj a trvání. Především však jde o naši zanedbanou paměť (i vůbec paměť národa), o českou otázku povýšenou teprve ve vyšším společenství na uvědomělou odlišnost, jedinečnost a jinakost, jako osobitou částici v množině, která v součtu všech překrývajících se jedinečností činí celek různorodě bohatý a možná i lépe vzájemně domluvitelný. Rovněž inspirováno Masarykem. Hlavně však bychom si měli uvědomit (aktuálně), kdo to Masaryk byl, poučit se, aby naše současnost alespoň trochu stavěla na minulosti (dokonce se minulostí řídila), stavěla na vědomí tradice a vlastní kulturnosti, ale také dovedla hledat soulad své vitálnosti a ostatního objektivního světa. Současně umět si představit, že jsme posuzováni v rámci celku i jinými subjekty, a dokázat se tak dívat sami na sebe. Nakonec vše dávat do spojitostí s novými zkušenostmi, s novými souvislostmi dneška a hledat v minulosti nadhled. To vše nám dnes příliš nejde.
Naše inscenace chce být rovněž i nadsázkou toho všeho a v různých překročeních chce naznačit jak všeobecnou bezbřehost a nepotřebnost jakéhokoli žebříčku hodnot, tak i bezradné přešlapování při jakýchkoli návrzích řešení krize, v níž se nacházíme. Malost vládne. Pravděpodobně chybí Masarykova myšlenka, že demokracie není cíl naší existence, ale prostředek, čili cesta k humanitě-lidskosti, kde však úcta člověka k člověku je podmínkou, a tudíž se neobejde bez proměny každého z nás. Jestliže to vyznívá trochu utopisticky, pak je třeba chaos uspořádávat, pojmenovávat, organizovat, uplatňovat různé redukce a uskrovnění, aby se svobody jednotlivců navzájem neomezovaly, ale byly tím zároveň přirozeně omezeny. Tudíž by existovala pravidla, aby naše neomezená svoboda, na niž má každý právo, byla v životní praxi vymezena a mravně ohraničena, a její překračování pak bylo opravdu o hubu.
Zabývat se T. G. M. umožňuje podívat se na nás samotné z různých stran, narážet na různé paradoxy našich dějin i naší povahy, ale také objevovat schopnost umět si udělat legraci ze sebe samých a nastavovat zrcadlo své vlastní nedostatečnosti. S Masarykem připomenout, co už zde všechno bylo a co dobré a následováníhodné je k dnešku zapomenuto. Tomáše Garrigua Masaryka hraje Václav Helšus (dávný mnoholetý člen Y), který si musí položit otázku, co všechno se sebou udělá, aby ho mohl představovat.
/Jan Schmid/

HUDEBNÍ SKUPINA KLEC

Skupinu Klec založil v roce 1997 Martin Šmíd, spolu se svým bratrem Michalem. Na úplném počátku bylo Šmídovo okouzlení východoevropskou židovskou muzikou, s níž se seznámil přes americkou hudební skupinu Klezmatics, jejíž skladby byly inspirovány právě starou židovskou hudební tradicí. Šmíd k samotnému založení skupiny ještě dodává, že je vlastně těžké rozhodnout, zda pro něj bylo větší motivací to, že se mu židovská hudba líbila, nebo fakt, že měl židovského dědečka. Nicméně Klec svůj hudební vzor nekopíruje. Její inspirace klezmerem je současná a tvůrčí. Podobně jako byla původní východoevropská židovská hudba ovlivňována celým svým hudebním okolím (rómskými, rumunskými a vůbec balkánskými hudebníky), pokouší se i Klec absorbovat do svých skladeb řadu prvků současné západní hudby. Kapela dosud vydala dvě CD. V roce 2001 CD s názvem 15 písní o lásce a v r. 2009 album nazvané Klezmer všeho druhu.

SPECIÁLNÍ A MILÝ HOST - VÁCLAV HELŠUS

Václav Helšus patřil v sedmdesátých letech k předním a nejvýraznějším členům Studia Ypsilon. Účinkoval, mimo jiné, v inscenacích Michelangelo Buonarroti, Kovář Stelzig, Ubu králem. Do Prahy se Helšus s Ypsilonkou nepřestěhoval, neboť dal přednost rodinnému zázemí. Zůstal v Liberci a brzy byl angažován jako člen činoherního souboru tamního Divadla F. X. Šaldy. V letech 1987-1989 působil také v pražském Národním divadle. Nicméně krátce po revoluci se vrátil zpět do liberecké činohry, kde působí dodnes. Známá je i Helšusova kariéra ve filmu. Ztvárnil role v řadě významných českých filmů, například v Holce na zabití nebo v dílech Věry Chytilové Panelstory a Kalamita. Václav Helšus se na prkna Ypsilonky vrací po více než třiceti letech.

V liberecké Ypsilonce jste strávil celou jednu etapu svého hereckého života. Jak po letech na tu dobu vzpomínáte?
Nevzpomínám, protože jsem nezapomněl. Bylo to stejně těžký jako dneska. To, že jsem byl mladší, na tom bylo nejhorší. Moje dcera se mě po letech zeptala - jak jsi to mohl přežít? Teď můžu odpovědět na vaši otázku. - Asi díky Ypsilonce.

Co pro Vás role Tomáše G. Masaryka znamená osobně a jak ji vnímáte v souvislostech s Vaším návratem do prostředí Ypsilonky?
Mám rád těžké úkoly. Člověk si to musí rozdat s celým světem. A když jsou kolem mne lidé, kteří na to, každý po svém, jdou stejně, tak je to moc prima.


T G M a n e b M A S A R Y K M E Z I M I N U L O S T Í A D N E Š K E M

S T U D I O Y P S I L O N

Jan Schmid, Jan Kolář
TGM aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem

Režie .............................................................Jan Schmid
Výprava..........................................................Jaroslav Malina
Hudba............................................................Martin Šmíd a Miroslav Kořínek
Texty písní......................................................Martin Šmíd
Dramaturgie..................................................Jaroslav Etlík
Odborná spolupráce............................................................... Dagmar Hájková
Obrazová projekce...................................................................... Braňo Holiček
Asistenti režie ................................................. Pavla Nohýnková a Braňo Holiček

Osoby a obsazení:

M a s a r y k / Václav Helšus j. h.
A l i c e / Jana Synková
Č a p e k / Petr Vršek
H e r b e r t (a jiné) / Jakub Slach
J a n (a jiné) / Pavel Nový
O l g a (a jiné) / Zuzana Stavná j. h.
O l d r a (a jiné) / Barbora Vyskočilová
O d p ů r c e / Jan Přeučil j. h.
G u t h - J a r k o v s k ý / Jan Jiráň
H ů z a řečený H r ů z a / Jiří Štědroň j. h.
M a r i e (a jiné) / Renata Rychlá
B e n e š (a jiné) / Daniel Šváb
N ě m e c (a jiné) / Petr Vacek
Č e c h (a jiné) / Martin Bohadlo
S l o v á k ( a jiné) / Roman Mrázik
Ž i d / Martin Šmíd j. h.
H l o u p ý H o n z a (a trochu slepý mládenec) / Braňo Holiček
N ě k d o / Martin Janouš
K l u k / Samuel Mrázik j. h.
K l a v í r / Vendulka Kafková j. h.
K l e z m e ř i / Jakub Schmid j. h., Jan Švamberg, Štefan Čulík nebo Antonín Hluštík

Zajímá vás osobnost TGM? Půjdete se podívat do Ypsilonky?

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama