Manželky amerických prezidentů se až na malé výjimky vždy těšily velké pozornosti americké veřejnosti a nejinak to bylo i v případě úplně té první „první dámy“ Marthy Washingtonové (1731-1802). Je zajímavé, že se i dnes objevuje v žebříčcích popularity na předním místě.

Martha se narodila jako nejstarší dítě do typické středostavovské rodiny ve Virginii, kde se jí dostalo obvyklé domácí výchovy zahrnující náboženství, hudbu, tanec a vedení domácnosti, jakou umožňovali svým dcerám finančně zabezpečení osadníci. Vyrostla v mimořádně citlivou dívku laskavé povahy, na niž byli rodiče právem hrdi. Uvítali, když o její ruku požádal Daniel Parke Custis, který pocházel z jedné z nejvlivnějších a nejbohatších rodin ještě neexistujících Spojených států.

62f386cfec9a9ma.jpg
Foto: Mladá Martha Custis Washingtonová kolem roku1843
J. Cheney & J.G. Kellogg (engraving), Public domain, via Wikimedia Commons

Sňatek téměř devatenáctileté nevěsty s o dvacet let starším ženichem se uskutečnil v roce 1750. Martha se za manželem přestěhovala do jeho sídla „White House“ na řece Pumunkey (jaká to náhoda!). Pomalu si začala zvykat na luxus aristokratické plantážnické smetánky a během následujících šesti let přivedla na svět čtyři děti, z nichž nejstarší dvě jako velmi malé zemřely. Další tragédie postihla rodinu v červenci 1757, když nečekaně zemřel Marthin manžel a ona zůstala s dětmi sama. Nesložila však ruce v klín, ale prokázala velkou obchodnickou zdatnost, když okamžitě navázala styk s londýnskými obchodníky, kteří se v Evropě starali o prodej její tabákové úrody. Díky svému bohatství a privilegovanému společenskému postavení se z ní stala šestadvacetiletá bohatá a žádoucí vdova. Nápadníků měla skutečně dostatek.

Nejvážnějším kandidátem se stal prosperující pěstitel tabáku, vdovec Charles Carter. Bohužel však byl dvakrát starší než Martha a z předchozího manželství měl dvanáct dětí. To Marthu odradilo. Dalším vážným ctitelem byl o osm měsíců mladší plukovník George Washington (1732-1799). V jeho případě nelze s určitostí říci, zda byl zájem o Marthu podnícen jejím bohatstvím nebo se jednalo o upřímný cit. V každém případě byla Martha pro George obrovské terno. Svatba se uskutečnila v lednu 1759 a znamenala pro plukovníka Washingtona vstupenku do nejvyšších společenských kruhů i mezi koloniální politickou elitu.

was.jpg
Foto: Portrér mladého George Washingtona od CH.W. Pealeho
Charles Willson Peale, Public domain, via Wikimedia Commons

George Washington rozhodně neprohloupil. Martha byla - proti němu - skutečně pohádkově bohatá. Vlastnila mnoho nemovitostí a více než sedmnáct tisíc akrů půdy v šesti různých okresech. Měla také stovky kusů dobytka a ovcí a téměř 300 otroků, kteří pracovali v jejím rozsáhlém tabákovém impériu. Byla nejbohatší ženou kolonie Virginie. Nebyla sice žádnou krasavicí, ale vše dokázala nahradit svou upřímností a laskavostí. Lépe si nemohl plukovník George Washington vybrat! Martha se přestěhovala i s dětmi za ním na jeho sídlo v Mount Vernonu, kde dostala naprostou volnost coby domácí paní.

Se svým dědictvím půdy z panství Custis a rozsáhlým zemědělským podnikem v Mount Vernon strávila Martha Washingtonová značnou dobu řízením velkého personálu otroků a sluhů. Zatímco George Washington dohlížel na všechny finanční transakce související s plantáží, Martha Washingtonová byla mimořádně výkonná žena. Byla zodpovědná za ne nepodstatný proces sklizně, přípravy a uchovávání bylin, zeleniny, ovoce, masa a mléčných výrobků pro léky, výrobky pro domácnost a potraviny potřebné pro ty, kteří žili na Mount Vernou. Byli to nejen příbuzní, otroci a služebnictvo, ale také časté dlouho pobývající návštěvy.

pla.jpg
Foto: Recepce Lady Washingtonové
Daniel Huntington, Public domain, via Wikimedia Commons

Byla známá svou pohostinností, která se stala přímo legendární. Na Mount Vernonu se konaly nejen oslavy širokého rodinného kruhu, ale byli zde zváni též přátelé a političtí příznivci George Washingtona. Opulentní slavnosti sice spolykaly značnou část příjmů z úrody tabáku a obilí, ale umožnily paní domu navázat důležité známosti a získat zkušenosti, které jí jako manželce prezidenta přišly v budoucnu náramně vhod.

Marthino druhé manželství zůstalo bezdětné, což vedlo historiky k názoru, že byl George Washington neplodný. Byl to údajně důsledek prodělané úplavice. Obě Marthiny přeživší děti z prvního manželství přijal George za vlastní a ve všem je podporoval. Bohužel se z dětí neradovali dlouho. V roce 1773 zemřela v důsledku epileptického záchvatu ve svých 17 letech dcera Patsy. Proto se manželé upnuli na jediného žijícího syna Jackyho. Ten se v roce 1774 oženil a měl čtyři děti, ale v roce 1781 zemřel na jakési záhadné horečnaté onemocnění. O to více se Martha věnovala svým vnoučkům. Byla to obětavá babička!

George-Washington-at-Mt.-Vernon.png
Foto: Manželé Washingtonovi s dětmi
Kurz & Allison., Public domain, via Wikimedia Commons


Rokem 1789 nastala v životě manželů Washingtonových, kteří už nebyli nejmladší, obrovská změna. George Washington byl jednomyslně zvolen americkým prezidentem. Pro Marthu začal úplně nový životní úsek naplněný nezvyklými povinnostmi. Brzy si uvědomila, že končí její ničím nerušený soukromý život. Následujících osm let ve funkci první dámy jí osobně nebylo zrovna příjemných, ale považovala to za povinnost vůči svému manželovi a své zemi.

Hlavním městem byl v té době New York, kde bydlel zpočátku prezidentský pár i se dvěma vnoučaty v domě na Cherry Street. Ten se brzy ukázal jako malý, a tak se manželé přestěhovali na Broadway. Byla to ale jen mezistanice, protože roku 1790 bylo sídlo všech vládních orgánů přeloženo do Filadelfie, která v té době byla duchovní a kulturní metropolí USA. Město Washington - jak víme - se teprve budovalo.

62f388cfe9542obrazek.png
Foto: Název Bílý dům sice začali používat novináři už v roce 1812, nicméně oficiálně se takto sídlo amerických prezidentů nazývá teprve od roku 1901 díky prezidentu Theodoru Rooseveltovi
Shutterstock

Ani v jednom funkčním období nebyl zaznamenán případ, že by Martha jakkoli ovlivňovala nějaké politické či osobní rozhodnutí svého manžela jako prezidenta. Snažila se ale najít si své místo v prezidentském ceremoniálu. Vhodným prostředkem reprezentace se staly každotýdenní neformální recepce, na něž byli zváni politikové a poslanci Kongresu i se svými manželkami, jakož i společenská smetánka. Zanedlouho přibyly bankety pro zahraniční velvyslance a nejrůznější oficiální oslavy. I když měla Martha skvělé manažerské schopnosti a k ruce řadu spolupracovníků, brzy byla svými domácími i protokolárními povinnostmi zcela vytížena.

wa.jpg
Foto: Manželé Washingtonovi s vnoučaty. Kolem roku 1796 
Edward Savage, Public domain, via Wikimedia Commons

Kromě toho obětavě pečovala o svého manžela, který v době svého prezidentování několikrát onemocněl. Dbala na to, aby v každém ohledu zajistila jeho důstojnost a aby nebyla jeho pověst nikdy ohrožena. Sama prezidentskému úřadu dodávala jistý šarm a lidskou tvář. Zatímco vůči sobě zůstávala skromná a sebekritická, vůči svému okolí prý nešetřila slovy chvály. Konec druhého manželova volebního období uvítala s radostí a po návratu do Mount Vernonu se své přítelkyni svěřila, že si s manželem připadají jako děti, které právě ukončily školu.

Jejich další život však nebyl tak idylický, jak očekávala. Na návštěvu bývalého prezidenta na Mount Vernon přicházely stovky amerických občanů a také zahraniční politikové, například francouzský markýz de Lafayette. Mount Vernon se proměnil v jakési poutní místo. Martha z toho byla často vyčerpaná a nemocná, ale byl to její muž, který v prosinci roku 1799 nečekaně zemřel jako první na těžký zánět krku.

pi.jpg
Foto: Portrét Marthy Dandridge Custis Washingtonové  od E. F. Andrewse
Eliphalet Frazer Andrews, Public domain, via Wikimedia Commons

Od této chvíle dávala Martha nepokrytě najevo, že pokládá svůj život za skončený a upřímně toužila po tom, aby svého manžela co nejdříve následovala. Vdovou dlouho nezůstala. Zemřela v květnu 1802 a byla pohřbena vedle svého manžela do rodinné hrobky v Mount Vernonu…

Zdroje info: Lit.: Gassert Philipp: První dámy Ameriky, 2001, www.newsweek.com/george-washington-martha-president-first-lady

Na našem webu jste si mohli také přečíst o těchto zajímavých ženách:

Reklama