Přestože ji provdali hned třikrát, většinu života prožila sama – bez manžela. Jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého bratra Filipa Sličného a Johany, která se z předčasné smrti svého manžela už nikdy nevzpamatovala a do dějin pak vešla s přídomkem Šílená.

Markéta Rakouská (1480 -1530) zažila největší potupu už jako malá dívenka. To když se musela z Francie vrátit domů jako zapuzená nevěsta. A osud jí přichystal i další rány. Bylo až s podivem, jak se s nimi dokázala vyrovnat.

Markéta RakouskáBezstarostné dětství jediné dcery pozdějšího císaře Maxmiliána Habsburského a jeho první ženy Marie Burgundské nemělo dlouhé trvání. Do dvou let vyrůstala v Gentu a v Mechelenu v láskyplném prostředí spolu se svým starším bratrem Filipem. Krásné manželství rodičů končí, když Markétina matka, opět těhotná, nešťastně umírá na vnitřní krvácení po pádu z koně. Burgundské vévodství odkazuje svým dvěma maličkým dětem.

Markéta se stala díky dědictví rázem zajímavou partií. Už ve třech letech je odvezena do Francie, aby se tam provdala za třináctiletého dauphina Karla, syna francouzského krále Ludvíka XI. Od této chvíle je Markéta na zámku Amboise vychovávána coby budoucí francouzská královna.

Když jí bylo deset let, uzavřel její otec Maxmilián sňatek s osiřelou třináctiletou Annou Bretaňskou, dědičkou strategicky důležité Bretaně. To se moc nelíbilo Francouzům, protože i oni měli o Bretaň zájem. A protože manželství bylo uzavřeno zatím pouze „v zastoupení“, využil toho Markétin „manžel“ Karel VIII. a kvapem se s Annou Bretaňskou oženil sám. Dokázal získat i papežův souhlas k anulování svého sňatku s Markétou.

Anna sice nebyla tak krásná jako Markéta, prý dokonce kulhala, ovšem její dědictví to bohatě vyvážilo. Tato zrada byla šokem nejen pro Markétu, ale i velkou blamáží pro jejího otce Maxmiliána, který tak přišel o snoubenku a navíc i o Bretaň. Trvalo to ještě více než rok, než pokořená Markéta Francii opustila, byť její rivalka Anna Bretaňská její odchod požadovala okamžitě. Nejdříve ji ve Francii zadržovali pod záminkou, že se musí vyřídit záležitosti kolem jejího věna, pak ji dokonce tlačili do svatby s nějakým nevýznamným francouzským šlechticem. Zkrátka ve Francii si chtěli nechat věno i Markétu.

Ve své vlasti byla Markéta přivítána vřele. Nejvíc si všechny získala tím, že okamžitě začala mluvit vlámsky, v posledních měsících před svým návratem z Francie si totiž znovu oživila svou mateřštinu.

Markéta RakouskáSocha Markéty Rakouské v Mechelenu

Usadila se v Mechelenu, místě svého raného dětství, a věnovala se hudbě i jiným uměleckým oborům a studiu jazyků – uměla francouzsky, německy, vlámsky a začala se učit dokonce i španělsky, což se záhy ukázalo jako velmi prozíravé. Tatíček Maxmilián, mimořádně schopný sňatkový stratég, totiž zosnoval spolu se španělským královským párem Isabelou Kastilskou a Ferdinandem Aragonským výhodnou dvojsvatbu jejich dětí, čímž notně vytřel zrak nepřátelské Francii.

Filipu Sličnému byla určena Johana Kastilská, jeho sestře Markétě následník španělského trůnu Juan Kastilský. Markétina svatba v zastoupení se konala v Mechelenu v srpnu 1496, k té skutečné došlo v dubnu 1497 v katedrále v Burgosu, když Markéta doplula po strastiplné cestě do své nové vlasti.

Nadšení ve Španělsku bylo veliké. Isabela Kastilská i Ferdinand Aragonský hned poznali, že vitální Markéta je ta pravá žena pro jejich jediného syna a dědice. Také Juan se na první pohled do své nevěsty zamiloval a nechtěl být ani na okamžik bez ní. Markéta konečně poznala, co je to láska… Radost na královském dvoře neznala mezí, když následnický pár brzy po svatbě oznámil, že čeká dítě. Po půl roce se ale Markétě opět zhroutil svět. Její manžel nečekaně zemřel. Jeho smrt si nedokázal nikdo vysvětlit, ale brzy se začala šířit fáma, že se vyčerpal a umiloval k smrti. Dnes se historikové přiklánějí k názoru, že příčinou byla patrně tuberkulóza.

Mechelen

Půvabné město Mechelen, místo svého raného dětství, si Markéta zvolila jako své sídelní město

I přes své zoufalství pečovali Juanovi rodiče o svou snachu s veškerou láskou. Vždyť dítě, které čekala, bylo jejich velkou nadějí. Jenže ani v tomto nebyl k Markétě osud milostivý. Kruté bolesti, které předcházely blížícímu se porodu, trvaly dlouhých 14 dní a pak přišel na svět chlapeček – mrtvý.

Je až neuvěřitelné, kolik tragických zkušeností měla Markéta už coby osmnáctiletá vdova za sebou! Mohla ve Španělsku zůstat, ale byl by to život bez budoucnosti.

Její návrat domů do Nizozemí se trochu protáhl, protože nechtěla riskovat plavbu po moři a pro průjezd Francií bylo zapotřebí dlouhého vyjednávání. Další sňatek už neplánovala, chtěla žít v klidu na zámku v Quesnoy a občas se starat o bratrovy děti.

Jenže otec Maxmilián s ní měl opět své plány! Vždyť byla mladá a ještě hezká. Proč by se nemohla znovu vdát? A tak se opět hledala vhodná partie. Ovšem Maxmilián byl hodně náročný. Nikdo se mu nezdál dost dobrý a bohatý, aby se mohl stát manželem jeho jediné dcery.

Nakonec vhodného ženicha Markétě přece jen objevil. Nebyl to král, ale pouhý vévoda. Philibert Savojský (1480-1504) vládl v okolí Turína, což bylo území opět strategicky významné jak pro Svatou říši římskou, tak i pro jejího rivala Francii. Philibert, který v roce 1499 nečekaně ovdověl, byl stejně starý, tedy stejně mladý jako Markéta. Byl to krásný muž, téměř dva metry vysoký, štíhlý a mimořádně přitažlivý. Měl pověst skvělého jezdce i šermíře, miloval slavnosti a bankety. Vedle Markétina bratra Filipa Sličného patřil k nejkrásnějším princům v tehdejší Evropě.

Mechelen

Palác Markéty Rakouské v Mechelenu

Poprvé se manželé viděli až těsně před svatebním obřadem v září 1501. Philibert byl mužem, o jakém Markéta snila. Také on v ní našel ženu, kterou hledal a po níž toužil. Markéta se brzy začala zajímat o politiku vévodství a Philibert jí rád ponechal volnou ruku, protože zjistil, jak schopnou ženu získal. Kromě toho se mohl nadále věnovat své největší zálibě – lovu. I Markéta byla skvělá lovkyně a kdykoli jí to čas dovolil, svého manžela doprovázela.

Byl to téměř pohádkový vztah. Ale každá pohádka jednou končí. Markéta se stále obávala, že se přihodí něco, co jejich veliké štěstí zničí. A měla tušení, že se něco stane Philibertovi na lovu. V podvědomí nezapomínala, že právě její matku Marii Burgundskou stál lov život, proto byla v tomto směru mnohdy až hysterická. Věřila ovšem, že se Philibertovi nic nestane, pokud bude s ním. Onoho osudného zářijového dne v roce 1504 se pokoušela Philiberta odradit od štvanice, které se nemohla zúčastnit, protože měla důležité politické jednání. Philibert se jejím obavám jen smál, uklidnil ji a vyrazil.

Bylo nesnesitelné vedro a po vyčerpávajícím honu začal vévoda u jedné studánky lačně hltat ledově studenou vodu. Brzy se mu udělalo zle a už do zámku ho přinesli na nosítkách. Večer dostal prudkou horečku a roztřásla ho zimnice. Lékaři byli bezmocní, Philibertův stav se dramaticky zhoršoval. Nepomohlo vůbec nic. Ani poslední možnost – to když Markéta strhla z krku své nejkrásnější perly a roztloukla je na prach, aby je - podle tehdejší pověry - podala těžce nemocnému manželovi jako zázračný prostředek.

Po týdnu zemřel Philibert v náručí své zoufalé ženy. I když toto manželství bylo uzavřeno z politických důvodů, šťastnější být nemohlo! Markéta ztratila smysl svého života a chtěla se vrhnout z okna. Zabránili jí v tom v posledním okamžiku. Ve čtyřiadvaceti letech se stala podruhé vdovou.

V nestřeženém okamžiku si ostříhala své nádherné zlaté vlasy, na které byla tak pyšná, a přísahala, že se už nikdy neprovdá. A na tom nezměnil nic v budoucnu ani její otec, ani její bratr. K dalšímu sňatku ji už nepřemluvili.

Na dlouhé týdny upadla do apatie, až se začali všichni v jejím okolí obávat o její život. Původní živelný nápad, že vstoupí do kláštera, zavrhla. Rozhodla se ale o něčem jiném - postavit jako důkaz své nehynoucí lásky k Philibertovi klášter v Brou.

O této krásné památce na území dnešní Francie si můžete přečíst v zítřejším článku: Klášter Brou a věčná láska.

V Savojsku zůstala Markéta ještě nějaký čas, ale brzy dostala od svého otce důležitý úkol. V roce 1506 nečekaně zemřel Markétin bratr Filip Sličný, a tak ji otec pověřil regentstvím v Nizozemí a péčí o čtyři ze šesti osiřelých Filipových dětí. Jejich matka Johana Šílená toho nebyla schopna.

Tento úkol Markéta beze zbytku splnila. Do Nizozemí si s sebou přivedla schopné úředníky ze Savojska, což vzbudilo vlnu nevole nizozemské šlechty. Když v roce 1530 už těžce nemocná umírala, měla renomé schopné diplomatky, která se zasadila o zdárné řešení nejedné složité situace v tehdejší Evropě.

Pochována je ve francouzském klášteře Brou, který nechala postavit pro největší lásku svého života Philiberta Savojského…

Brou

Klášter Brou, místo posledního odpočinku Markéty a Philiberta, bývá přirovnáván k indickému Tádž Mahálu

Foto: Jiří Lády a Wikipedie

  

 

V našem seriálu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama