Byla nejmilejším dítětem císařovny Sissi. Ta se o ni starala přímo ukázkově, a tak se nelze divit, že na ni starší sourozenci Gisela a Rudolf trochu žárlili. V dospělosti se věnovala charitě, proto byla mezi obyčejnými lidmi velice oblíbená. Říkalo se jí „Anděl z Wallsee“.

Když byl totiž císařský pár v roce 1867 po rakousko-uherském vyrovnání slavnostně v Budapešti korunován, byla Sissi ochotná obnovit manželské styky s Františkem Josefem, které už byly dávno na bodu mrazu. Brzy čekala dítě a od počátku si přála, aby se narodilo v Uhrách, což mělo být přátelským gestem k maďarskému národu, kterému byla celý život nakloněna. V případě, že se narodí syn, měl být pojmenován Štěpán podle prvního uherského krále a národního patrona. Pro dceru bylo vybráno jméno Valerie. Takto se kdysi jmenovala oblast kolem Budapešti.

Marie Valerie se narodila 22. dubna 1868 v budapešťské čtvrti Zugliget ve vile akademika Friedricha Kochmeistera, který byl členem horní komory uherského parlamentu a přítelem císařské rodiny. Povídalo se dokonce, že otcem malé holčičky je hrabě Gyula Andrássy, velký ctitel císařovny. To samozřejmě pravda nebyla, Sissi totiž neměla fyzickou lásku vůbec v oblibě. Když se tyto klepy donesly v dospělosti k Marii Valerii, Andrássyho za to z duše nesnášela.

Marie ValerieVyrůstala na zámku Gödöllö a stala se miláčkem Maďarů. Její první výchova probíhala v maďarském jazyce, byla však mimořádně inteligentní, takže brzy zvládla i další jazyky, zajímala se o umění, věnovala se hudbě, psala básně. Společně s císařovnou Sissi dokonce vydaly knihu „Podzim na jihu“.

Brzy začala být přímo alergická na všechno maďarské, protože Sissi to s tou láskou k Maďarům dost přeháněla. Vyvolala tím u ní samozřejmě přesně opačnou reakci. Taky ta přehnaná matčina péče jí byla nepříjemná, i když jí Sissi dovolila první poslední. Brzy si začala víc rozumět s otcem, který ji taky velice miloval, i když své city nedával tolik na odiv.

Marie Valerie často svou matku doprovázela na různých cestách, velice ráda s ní jezdívala do Possenhofenu do Bavorska k druhé babičce. Tam také prožila své první dětské lásky. Nebyla tak krásná jako její matka, ale rozhodně měla příjemnější povahu. Brzy začala být jako dcera císaře na sňatkovém trhu žádanou partií. Matka jí sice říkala, že nemusí hledět na stav svého budoucího muže, že se může zamilovat do kohokoli, třeba do obyčejného kominíka (to bych teda chtěla vidět!), stejně jako příslušníka vysoké šlechty.

Marie Valerie si ovšem svůj původ přece jen uvědomovala, takže kominíka či někoho podobného rozhodně nehledala. Když jí bylo osmnáct, konečně se na jednom císařském plese objevil ON. František Salvátor, její vzdálený příbuzný. Sice „jen“ toskánský vévoda, ale byl akceptovatelný oběma rodiči. Marii Valerii tak bylo dopřáno prožít nádhernou romantickou lásku, což se jiným habsburským princeznám poštěstilo jen výjimečně (Jak víme, kdysi to své nejmilovanější dceři Marii Kristině dovolila Marie Terezie.). Když se Valerie v roce 1890 vdávala, věděla s jistotou, že dává své ano tomu pravému.

Toskánský vévoda sice nemohl dceři rakouského císaře nabídnout život, na nějž byla ve Vídni zvyklá, ale Marie Valerie nikdy nelitovala. Na život, který měl daleko k habsburskému ceremoniálu, si kupodivu zvykla rychle. Stala se milující matkou deseti dětí. Když pak byla zavražděna císařovna Sissi, snažila se Marie Valerie rozptýlit zlomeného otce, který si čím dál víc vážil láskyplné atmosféry v rodinách svých dvou dcer, což on nikdy osobně nezažil po boku své ženy, kterou tolik miloval!

most

Pohled na Ostřihom a most Marie Valerie přes řeku Dunaj. Spojuje Štúrovo a Ostřihom a po habsburské princezně byl pojmenován v roce 1895. Za 2. světové války byl vyhozen do povětří a opraven a otevřen byl teprve v roce 2001

V době první světové války už žila Marie Valerie s manželem a dětmi delší dobu na zámku Wallsee. Jak vzpomínala její vnučka, byla mezi prostým lidem velice oblíbená, zakládala chudobince a často přicházela mezi hladovějící s košem plným potravin. Také její manžel František Salvátor, který byl milovník aut, v době války pomáhal jako inspektor dobrovolné sanitní péče, za což mu innsbrucká univerzita po válce propůjčila čestný doktorát.

Ačkoli se Marie Valerie obětavě starala o druhé, na své zdraví příliš nehleděla. Když jí lékaři diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlin, bylo už na léčbu pozdě. Zemřela v pouhých 56 letech. O její oblibě svědčí i to, že za rakví kráčelo na čtyřicet tisíc truchlících.

Zítra se vypravíme na barokní zámek Gödöllö, který tolik milovala císařovna Sissi a kterému se přezdívá maďarské Versailles.

 

V seriálu o zajímavých ženách jste si na našem webu mohli přečíst:

Reklama