Z láskyplného vztahu Františka Palackého a jeho manželky Terezie se narodily dvě děti. Obě velmi schopné a ve své době vážené. Dcera Marie se stala v devatenáctém století průkopnicí českého mateřského školství.

Kecá jako Palacký… Tato dnes oblíbená průpovídka má prý historický základ. Vůbec se ale netýká slavného historika, jak si lidé myslí, nýbrž jeho syna Jana. Ten absolvoval čtyři vysoké školy a učil na univerzitě geografii. Byl to tak trochu roztržitý a hlavně upovídaný pan profesor (Je zajímavé, že tatínek Palacký, ač ovládal jedenáct jazyků, vysokoškolské vzdělání neměl.).

O tři roky mladší Marie (1833-1891), které doma říkali Márinka, byla citlivé a do sebe uzavřené děvčátko. Byla pravým opakem své veselé a společenské matky. Ačkoli byla zpočátku vychovávána německy, ostatně to musel František Palacký svému tchánovi před svatbou slíbit, bylo až s podivem, jaká z ní vyrostla vlastenka. Od osmnácti let mluvila výhradně česky.

MPPřestože v dětství nechodila do školy, získala prvotřídní vzdělání. Výuku zajišťovali kvalitní domácí učitelé a milující matka. Marie mluvila několika cizími jazyky, na klavír chodila k Bedřichu Smetanovi, na kreslení k Amálii Mánesové.

Ve společnosti dospělých předčasně vyspěla. Nemocnou matku taky často doprovázela na ozdravné pobyty do ciziny, především na francouzskou Riviéru. V Nice navštěvovala dívčí školu a naučila se tu dokonale francouzsky. Více než o romány se zajímala o odbornou literaturu.

Už jako dítě měla až přehnaný smysl pro zodpovědnost. Ve dvaceti letech se provdala za pětatřicetiletého Františka Ladislava Riegera. Riegerova snaha získat její srdce trvala dva roky, a tak trochu připomínala zápas Palackého o její matku Terezii. Malý rozdíl v tom ale přece jen byl. František Ladislav Rieger byl blízkým spolupracovníkem a přítelem jejího otce a ten stál od začátku na jeho straně, stejně jako Mariina maminka. To František Palacký to v mládí měl se svým tchánem přece jen o dost těžší.

Traduje se, že se do dcery svého staršího přítele Palackého Rieger vášnivě zamiloval a „uháněl“ ji milostnými dopisy. Korespondence pokračovala i v manželství a čítala na tři tisíce dopisů. Dívku získat mu nakonec pomohla paní Terezie Palacká. Přestože zpočátku Marie, nyní už Riegerová, chápala manželskou lásku spíše jako povinnost, jejich vztah byl harmonický a pevný a připomínal lásku jejích rodičů. První roky se Marie věnovala výhradně rodině. Narodily se jí tři děti - Marie, Bohuslav a Libuše – ze všech vyrostly silné osobnosti - ve své době úspěšné! Kromě toho pečovala o nemocnou matku i tchyni a ještě se starala o zámek a statek v Malči, který její manžel koupil v roce 1862 za 300 000 zlatých. Měla toho opravdu víc než dost.

Vlastní veřejné činnosti se Marie Riegrová začala věnovat, až její děti malinko odrostly. Známá je třeba její „anonymní“ angažovanost na pořádání loterie pro osiřelou třináctiletou Zdeňku Havlíčkovou, dceru Karla Havlíčka Borovského. Později zejména pod vlivem Vojty Náprstka, který se po návratu z Ameriky sám významně zasazoval o zlepšení postavení žen, stala se aktivní členkou mnoha dobročinných spolků. S Vojtou Náprstkem ji pojilo upřímné přátelství. I když se špitalo ledacos, nic víc v tom nebylo. Ani nemohlo být, Marie prostě na „to“ nebyla.

Rodný důmV tomto domě v dnešní Palackého ulici se Marie nejen narodila, ale prožila vlastně celý svůj život

Ačkoli sama patřila ke společenské smetánce, zasvětila svůj život nejchudším vrstvám. Nejvíce se proslavila jako průkopnice českého mateřského školství. Inspirací jí byly zejména osvědčené vzory z Francie. Školky a opatrovny, které vznikaly její zásluhou, sloužily těm nejchudším vrstvám.  Při svých návštěvách chudých se Marie přesvědčila, že je pozdě začít s péčí až o tříleté děti, že se musí začít dříve. Iniciovala tak vznik jeslí pro děti už od šesti měsíců. Nedělala to pro nějaké uznání, netoužila po publicitě. Přesto se o její obětavosti vědělo a časopis Světozor ji nazval „matkou chudiny“.

Málokdo by uvěřil tomu, jak mimořádně pracovitá Marie byla. Sloužila nejen národu, ale i své rodině. Stejně jako její matka, podporovala i ona svého manžela, vytvářela mu tolik potřebné zázemí. Když začal vycházet Riegrův slovník naučný, vzala si na starost jeho agendu a finance, dělala korektury. Starala se o domácnost, šila celé rodině prádlo, manželovi i košile, dcerám výbavy a navíc ročně dvě stě šatiček pro chudé děti. Ona, která to neměla zapotřebí. Dcera Palackého, manželka Riegra, statkářka! Upracovala se! Vyčerpaná zemřela v osmapadesáti letech…

 

I o těchto zajímavých ženách jste si mohli přečíst:

Reklama