Když hledali vhodnou nevěstu pro mladého švédského krále Gustava II. Adolfa, padla volba na braniborskou princeznu. Krásná byla už jako dítě, ale hlavně – byla protestantka! A to hrálo v tehdejší nábožensky rozdělené Evropě důležitou roli. Z domluvené svatby ovšem málem sešlo. To když zemřel Mariin otec a na braniborský trůn usedl její bratr, který se sňatkem kategoricky nesouhlasil. Vyřešila to ale Mariina matka, která v přístavu Wismar tajně předala dceru Švédům.

5d1c730588447obrazek.pngMarie Eleonora (1599 - 1655) se do svého manžela na první pohled vášnivě zamilovala. Gustav Adolf (1594-1632) byl nejen zdatný vojevůdce, ale i mimořádně schopný panovník, Provedl celou řadu finančních, správních a vojenských reforem, takže za jeho vlády Švédsko nebývale vzkvétalo.
Sňatku s Marií Eleonorou se sice nebránil, ale její city s největší pravděpodobností neopětoval. Miloval totiž svou vzdálenou příbuznou Ebbu Magnusdotter Brahe. Oženit se s ní mu ovšem jeho matka zakázala. O jejich vztahu vypovídá nalezená korespondence, takže těžko říci, zda se jednalo o city pouze platonické.

Svatba Marie Eleonory s Gustavem Adolfem se nakonec uskutečnila v roce 1620. Manžele pojil zájem o architekturu a hudbu, ale to bylo asi všechno. Marie Eleonora si libovala v nebývalém luxusu, což jí velké sympatie na švédském dvoře nepřinášelo.
Toužila zejména po dvou věcech – aby ji manžel bezmezně miloval a aby mu porodila nástupce – syna. Bohužel nedostalo se jí ani jednoho. Manžel ji díky rozbíhající se třicetileté neustále opouštěl a těžko snášel její výčitky i její přílišnou závislost na něm.  

Ani druhé přání se jí nevyplnilo. Po prvním potratu se jí v roce 1923 narodila dcera Kristina Augusta, která však po necelém roce zemřela. Potřetí porodila v roce 1925 mrtvého chlapečka. Teprve ze čtvrtého těhotenství se v prosinci 1626 narodilo zdravé a přeživší dítě – dcera, kterou král pojmenoval po své matce Kristina.

Tuto neblahou zprávu se zpočátku nikdo neodvážil králi sdělit. Úkolu se nakonec ujala králova sestra Kateřina, která mu přinesla dítě ukázat. Bylo to pro něj sice velké zklamání, ale kupodivu se s tím rychle vyrovnal. A jako by tušil, že už žádné další dítě nepřijde, nechal dcerku vychovávat a vzdělávat jako chlapce.

5d1c71f9b749cobrazek.pngHorší to bylo s královnou Marií Eleonorou. Pohlaví dítěte, které přišlo na svět ochlupené po celém těle, také jí několik dní tajili. A věděli proč. Když konečně přišli s pravdou ven a dceru jí ukázali, dostala hysterický záchvat a okamžitě přikázala, aby ji odnesli pryč.  Kristinu, která opravdu nebyla roztomilé miminko, nenáviděla a tento vztah se nezlepšil ani v budoucnu. Holčička jí „náhodou“ vypadla z kolébky či spadla ze schodů… Nakonec jí Kristinu na příkaz jejího manžela museli odebrat a dát na výchovu ke králově sestře.

V listopadu1632 umírá Gustav Adolf ve významné bitvě třicetileté války u Lützenu. Jeho smrt znamenala šok pro celou protestantskou Evropu, ale zejména pro jeho rodinu. Už tak nervově labilní Marie Eleonora se propadá do depresí. Nabalzamované ostatky krále nechala převézt do Švédska, ale odmítla se s nimi rozloučit a rok a půl je nedovolila pohřbít. Tak trochu připomínala Johanu Šílenou.

Když je Gustav Adolf v červnu 1634 konečně pohřben, tráví královna dlouhé hodiny v modlitbách u jeho hrobu. Totéž požaduje od své nic nechápající dcery, která se v šesti letech stává švédskou královnou.  
Situaci nakonec zachránil králův věrný přítel a rádce, hrabě Axel Oxenstierna. Kristinu vrátil do výchovy k její tetě Kateřině a královnu Marii Eleonoru prakticky vykázal na zámek Gripsholm, kde se mohla v ústraní oddávat svému žalu. Kromě truchlení se královna věnuje utrácení, takže se brzy dostává do křížku s parlamentem. Když jí nepovolili odejít do Pruska, v přestrojení za venkovanku prchá do Dánska, které jí poskytuje azyl. Po pěti letech se odtud stěhuje do Pruska. Pak se ale vrací na Kristininu korunovaci.
5d1c7225aabddobrazek.png
Ve Švédsku už zůstává i po Kristinině abdikaci a jejím odjezdu do Říma. Umírá zcela osamocená ve Stockholmu v pětapadesáti letech. Je pohřbena v kostele v Riddarholmen po boku svého manžela, kterého nepřestala do konce svého života milovat.

Foto: Wikipedie
 
Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama