K její popularitě ovšem přispěl nejen její půvab, šarm a elegance, ale i dobré srdce a zájem o své poddané. Mariin urozený původ z ní činil jednoznačnou kandidátku na některý z evropských královských trůnů. Jako případný budoucí manžel tedy připadal – alespoň podle její matky – jedině korunní princ!

Marie se narodila se v říjnu 1875 jako dcera druhorozeného syna královny Viktorie prince Alfréda a jeho manželky Marie Alexandry pocházející z carského rodu Romanovců. Rané dětství prožívala se svými třemi sestrami a starším bratrem na venkovském sídle svých rodičů mimo ruch Londýna. V roce 1886 se pak rodina přestěhovala na Maltu, kde se Mariin otec stal velitelem britské námořní flotily. Zde je často navštěvoval Mariin bratranec Jiří, druhorozený syn pozdějšího krále Edwarda VII., a rovněž vnuk královny Viktorie.  Pak se rodina přestěhovala zpět na evropskou pevninu, kde byl Mariin otec jmenován následníkem svého bezdětného strýce Ernesta II., vévody sasko-kobursko- gothajského. To už Marii táhlo na patnáct a také tady byl častým návštěvníkem britský princ Jiří, který dával Marii nepokrytě své city najevo.

s.jpgFoto: Princezna Marie, rok 1888
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

I když proti případnému sňatku bratrance a sestřenice nic nenamítali oba otcové, jakož i královna Viktorie, ostře proti byla Mariina ambiciózní matka. Jiří jako druhorozený syn byl pro ni málo. Kdyby tak tušila, že se Jiří po brzké smrti svého staršího bratra stane následníkem a pozdějším králem Jiřím V., možná by se rozhodla jinak. Ale možná taky ne. Hleděla totiž na britskou královskou rodinu, do níž se sama provdala, s despektem a přála si, aby se její dcery provdaly mimo okruh britské dynastie.

Duckyandsisters.jpg
Foto: Marie (druhá zprava) se svými sestrami po smrti otce v roce 1900
Unknown author, Verlag von Aug. Hermann, Herzl. Hoflieferant, Coburg, Public domain, via Wikimedia Commons

A koho tedy Marii vybrala? Rumunského následníka prince Ferdinanda, který měl nastoupit na trůn po smrti svého bezdětného strýce krále Carola I., jenž Ferdinanda adoptoval. Svůj plán prosadila i přes odpor svého manžela i tchyně královny Viktorie, kterým se nezamlouvalo, že má být mladinká Marie provdána do „polobarbarské země“, za niž bylo Rumunsko považováno.

ss.jpgFoto: Ferdinand a Marie po svatbě v roce 1893
Royal Collection, Public domain, via Wikimedia Commons

A tak se v lednu 1893 teprve sedmnáctiletá princezna Marie provdala za o deset let staršího budoucího krále Ferdinanda. Jak se dalo předpokládat, manželství nebylo od začátku šťastné. Ferdinand si sice cenil Mariiných tělesných předností a pravidelně ji navštěvoval v ložnici, kde si dost brutálním způsobem vynucoval plnění manželských povinností, ale jinak nechával manželku, která toužila po romantice, samotnou a valný zájem o ni nejevil. Marie brzy porodila dvě děti. Narozením syna splnila svůj hlavní úkol, zajistila dědice a následníka trůnu, jak se od ní očekávalo. Postavení Marie se nezměnilo ani po roce, když porodila druhé dítě – dceru. Naopak - obě děti jí byly z příkazu krále Carola odebrány a předány guvernantkám. Prý byla na výchovu ještě mladá a nezralá. To, že nemůže své děti, které žily ve stejném paláci, sama vychovávat, nesla Marie velice těžce. Ostatně proto se v budoucnosti už mezi ní a těmito dvěma dětmi nevytvořil ten správný mateřský vztah.

To, že manželství nebylo šťastné, mělo ještě jednu příčinu. Ferdinand prožil před svatbou hluboký vztah s dvorní dámou královny Alžběty, spisovatelkou Elenou Văcărescu. Manželství mezi nimi však nepřipadalo v úvahu. Bylo by morganatické a navíc podle rumunské ústavy se následník trůnu nesměl oženit s Rumunkou, ale s příslušnicí z jiného urozeného evropského rodu. A tak byla nic netušící krásná Marie jen pouhou náhradnicí.

Regele-Ferdinand-I-impreuna-cu-familia.jpg
Foto: Ferdinand s rodinou
Unknown author; , Public domain, via Wikimedia Commons

I jako ženatý muž měl pak Ferdinand dlouholetou milenku, americkou tanečnici Luisu Fuller, což rovněž Marii nesmírně zraňovalo. Pak se ale rozhodla, že manželovi oplatí stejnou mincí, a sblížila se s rumunskou šlechtou. Vymetala večírky a plesy a začala si románek s poručíkem Zizi Cantacuzene. Avantýra záhy vešla v obecnou známost a skončila na zásah krále Carola I. Když Marie otěhotněla, odjela dítě porodit do ciziny. Jaké byly jeho další osudy, není známo. Buď se narodilo mrtvé, nebo bylo dáno do pěstounské péče.

Barbu-Stirbey.jpgFoto: Barbu Stirbei
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Z této avantýry se Marie příliš nepoučila a o dva roky později byla s dalším milencem znovu těhotná. Holčička byla nakonec uznána Ferdinandem za vlastní a v budoucnu se provdala za jugoslávského krále.  Vztahy mezi manželi se sice stabilizovaly, ale to Marii neodradilo od toho, aby si nepořídila dalšího milence. Stal se jím finanční magnát a jeden z nejvlivnějších mužů Rumunska Barbo Stirby. Ten začal nezkušenou Marii zasvěcovat do politiky a s největší pravděpodobností se stal otcem dalších dvou Mariiných dětí. Jeho zásluhou se začala Marie měnit v silnou a zodpovědnou ženu zajímající se o osudy svých budoucích poddaných, V době druhé balkánské války si získala srdce Rumunů, když začala zřizovat tábory pro nemocné cholerou. Rázem se stala nejoblíbenější členkou královské rodiny. Její avantýry byly dávno zapomenuty, ostatně většina národa z nich stejně vinila jejího manžela Ferdinanda.

1917-Regina-Maria-pe-timpul-vizitei-intr-un-spital-in-anul-1917.jpg
Foto:  Marie navštěvuje pacienty ve vojenské nemocnici v průběhu války. 1917
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Na začátku roku 1914 ještě před vypuknutím války zemřel král Carol I. Na trůn nastoupil následnický pár Ferdinand s Marií. Nová královna se stala integrujícím elementem rumunské společnosti. Spolu se svými dcerami působila jako válečná dobrovolná ošetřovatelka. Její zásluhou se Rumunsko vzdalo v roce 1916 neutrality a vstoupilo do války po boku Dohody.

Tím se Rumunsko zařadilo mezi vítězné státy. Marie se stala zástupkyní Rumunska na pařížské mírové konferenci v roce 1919. Díky svému osobitému kouzlu a šarmu získala pro Rumunsko více, než se předpokládalo. Jeho území se rozšířilo o 295 000 kilometrů čtverečních. Do Paříže odjížděla Marie jako královna země s osmi miliony obyvatel a vracela se jako vládkyně Velkého Rumunska, které čítalo osmnáct milionů obyvatel.

ssa.jpg
Foto: Královna Marie
George Grantham Bain, Public domain, via Wikimedia Commons

Ačkoli se Marie stala královnou na prahu světové války, ke slavnostní korunovaci došlo až v roce 1922 v Albě Julii, starobylém městě bývalé římské provincie Dacia. Dřív nebyl čas ani peníze. Slavnostní Mariina koruna vážila dva kilogramy a byla zhotovena z ryzího transylvánského zlata ve vyhlášeném pařížském klenotnictví Falize. V roce 1927 zemřel Mariin manžel Ferdinand na rakovinu střev. Ona sama ho přežila o jedenáct let a byla pochována po jeho boku. I když jí lékaři tvrdili, že má nemocná játra, ve skutečnosti ji zahubila rakovina slinivky. Na přání zesnulé se barvou smutku stala lila…

618bb0b4e8430obrazek.pngFoto: Mariin erb
Heralder, elements by Sodacan This vector image includes elements that have been taken or adapted from this file: Kingdom of Romania - 1881 CoA.svg (by Alex:D)., CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Zdroj info: Rodan, Kamil: Ženy s korunou, 2016, Winkelhoferová, Martina: Evropské panovnické rody v zrcadle svých skandálů, 2016

Na našem webu jste si mohli také přečíst: