Marie Burgundská byla výjimečná žena. Krásná, vzdělaná a navíc pohádkově bohatá. Říkalo se jí „zlatá nevěsta“ a jako nejlepší partie tehdejší Evropy lákala nejednoho nápadníka. Dnešní Burgundsko je totiž jen nepatrný zlomek území, kde vládl její otec. To zahrnovalo nejen mnohem větší území Francie, ale i velkou část Nizozemí či Belgie.

Ambiciózní burgundský vévoda Karel Smělý toužil své vévodství povýšit na království. Marie, jeho jediné dítě, pocházela z jeho druhého manželství s Isabellou Bourbonskou. Po její smrti se ještě oženil potřetí - se sestrou anglického krále Markétou z Yorku, ale dalších potomků se už nedočkal. Nevlastní matka si Marii (1457 - 1482) velice oblíbila, stejně jako ona ji.

Když Marie dospívala, začal Karel spřádat svatební plány. Hledal vhodného zetě a mohl si vskutku vybírat. Zájem projevili jak anglický, tak francouzský král a také císař Svaté říše římské pro svého syna Maxmiliána (1459 – 1519). Tomu byla dána nakonec přednost. Než mohlo dojít ke svatbě, vévoda v roce 1477 nečekaně zemřel u Nancy v Lotrinsku, které krátce předtím vojensky obsadil. Jakkoli žil v přepychu, jeho konec byl potupný. Těžce zraněný a umírající zůstal osamocený v lese. Když ho objevili, byla už jeho mrtvola nahlodána vlky a havrany.

Marie BurgundskáMariin ženich a pozdější císař Maxmilián I. Habsburský bývá líčen jako tělesně zdatný a nesmírně přitažlivý mladý muž ovládající několik jazyků, skvělý tanečník, tolik odlišný od svého suchopárného otce Fridricha III. Dokázal se radovat ze života, okouzloval temperamentem, spontánností, navíc byl vtipný i statečný.

Na burgundském dvoře se o jeho mužnosti šířily pikantní historky. Vynesly mu lichotivý přídomek oplodňovač a pořádný chlap! A to mu bylo teprve osmnáct, byl totiž o dva roky mladší než Marie. Později se ukázalo, že tyto historky nebyly vůbec přehnané. Tradovalo se, že za celý život zplodil sedmdesát nemanželských potomků, které museli finančně zabezpečovat ještě jeho vnuci Karel a Ferdinand.

Marii ale skutečně miloval! Byla to láska na první pohled! Málem ovšem ze sňatku sešlo. Francouzský král se totiž nemínil vzdát a Maxmilián si dával s příjezdem na čas. Neměl totiž peníze! Ostatně s penězi zápasili všichni Habsburkové až do dob Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie. Ten to s financemi opravdu uměl! Je pravda, že velké bohatství zdědil, ale to ještě lépe investoval a zabezpečil tak Habsburky na věčné časy.

Ale vraťme se zpět k Marii, která toužebně očekávala svého ženicha. Zemi totiž obsadil francouzský král. Jeho armáda si počínala tak nevybíravě, že vzbudila vlnu nevole a sympatie Burgunďanů se přiklonily přece jen k Maxmiliánovi.

Ten si nakonec na cestu vypůjčil u Fuggerů v Augsburgu i u Mariiny nevlastní matky Markéty z Yorku. Když konečně dorazil, měl pro Marii velkolepý dar – diamantový prsten! Všechny, co znali jeho finanční situaci, tím pořádně překvapil. Vlastně to byl on, kdo zavedl krásnou tradici – obdarovávat nevěstu nádherným šperkem.

I když se snoubenci viděli poprvé, okamžitě to mezi nimi zajiskřilo. Svatba se konala o pár dní později a znamenala začátek jednoho z nejkrásnějších manželství v dějinách rodu Habsburků. Štěstí bylo dokonalé, když se za necelý rok narodil syn Filip a o dva roky později dcera Markéta. Třetí dítě - chlapeček- zemřelo krátce po porodu.

Marie Burgundská

Marie je pochována v chrámu Panny Marie v Bruggách po boku svého otce Karla Smělého

A pak došlo k tragédii! Ač znovu těhotná, nedala se pětadvacetiletá vévodkyně odradit a vyjela si v březnu 1482 s manželem na oblíbený lov na volavky. Její kůň však v nerovném terénu nešťastně zakopl. Mladá žena prolétla vzduchem, přistála v příkopu a v dalším okamžiku ji pak celou svou vahou ještě zalehl kůň. Způsobil jí zdevastující zranění, polámal páteř i žebra. Nezvykle cudná Marie Burgundská navíc odmítala, aby ji lékaři prohlíželi v místech, která směl vidět jen její manžel. Ztratila dítě a v krutých bolestech několik dní umírala na vnitřní krvácení.

Zanechává zdrceného manžela a dvě maličké děti. Manželská smlouva stanoví, že v případě úmrtí jednoho z manželů dědí jen společné děti. Maxmilián, který se z její smrti nemohl dlouho vzpamatovat, tedy nezíská vůbec nic. Burgundské vévodství připadá Filipovi a Markétě. I když se Marie pokusila závěť tři dny před smrtí změnit ve prospěch milovaného manžela, burgundské generální stavy nesouhlasí, a tak nakonec musí vše odkázat svým dětem. Tak nepohádkově končí tento pohádkový příběh…

Foto: Wikipedie a Jiří Lády

 

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama