Jméno Baťa bylo v době první republiky symbolem úspěchu a ani doba totality na tom naštěstí nedokázala příliš změnit. Dvacet let stála po boku „nejslavnějšího českého ševce“, zakladatele obuvnického impéria, mimořádně vzdělaná a krásná žena. Jeho manželka Marie Baťová.

Pocházela ze zcela odlišného prostředí než její manžel. Přesto se dokázala po svatbě novým podmínkám přizpůsobit, Zlín si zamilovala a jeho obyvatelé si oblíbili ji. Stala se skutečnou „první dámou Zlína“, jak ostatně nazval zajímavou knihu o jejím životě spisovatel a scénárista Pavel Hajný.

Marie BaťováPrvní vydání románové biografie bylo brzy rozebráno. Na pultech knihkupectví je nyní její druhé vydání

Marie se narodila jedné květnové noci roku 1893 ve Vídni v české rodině c. a k. dvorního knihovníka doktora Ferdinanda Menčíka. Ten pocházel z Vitiněvsi od Jičína. Jeho předkové patřili dokonce mezi drobnou, leč nepříliš majetnou šlechtu. Mariina maminka byla dcerou váženého vídeňského stavitele Jiřího Pauera. Čechů žilo v té době ve Vídni mnoho, ale málokomu se podařilo dosáhnout tak významného postavení jako Mariinu otci. A to původně uvažoval o studiu medicíny! Jenže pohled na krev ho z těchto plánů nadobro vyléčil a on dal přednost filozofii, jejíž studia zdárně dokončil ve Vídni. Z knihovníka parlamentní knihovny to i díky doporučení Františka Ladislava Riegra, ostatně bez protekce to nešlo ani tehdy, dotáhl až k císařskému dvoru!

V milující rodině prožila Marie šťastné dětství. Podobně jako jejím třem bratrům dostalo se i jí skvělého vzdělání nejen na vídeňských školách, ale navštěvovala i brněnskou Vesnu. Podobně jako jiné dívky z lepších rodin hrála na piáno, orientovala se v umění, byla jazykově nadaná. Stejně dobře jako rodnou češtinu ovládala němčinu i francouzštinu. Jako vdaná se pak naučila i anglicky.

S Tomášem Baťou se seznámila v osmnácti letech na plese Slovanské besedy ve Vídni. Později vznikaly různé zkazky o tom, kdo této „náhodě“ napomohl. Mariin starší bratr Alexandr, který po studiích práv pracoval na hejtmanství v Uherském Hradišti a s Tomášem Baťou se dobře znal, to ale nebyl! Stál za tím Lambert Schiebel, bratr Tomášova švagra Jindřicha, manžela jeho starší sestry Anny. Ta si už dělala starosti! Dokázal řídit velkou firmu, ale svůj život si zařídit nedokázal.

Tomáš se sice nechal chvíli Lambertem přemlouvat, ale do Vídně na ples nakonec jel. A vše dopadlo nad očekávání skvěle! Marie ho okamžitě zaujala, a když zjistil, že jejím bratrem je jeho dobrý známý Alexandr Menčík, sám převzal iniciativu a šel na plese ke stolu Mariiných rodičů, aby se jim sám představil.

Brzy se začalo mluvit o svatbě, ale ještě než se začala chystat, Menčíkovi si Tomáše nechali prověřit. To nebylo Marii zrovna příjemné. Rodiče zase pobouřila předmanželská smlouva, především jedna klauzule, že mu musí Marie dát dědice. V opačném případě mohla být smlouva vypovězena. Tomáš Baťa se netajil tím, že si děti přeje. Hodně dětí! Třeba deset, jak se nechal slyšet…

Vk obrẫu pro marie Baťovᠰrvn᭡ zlByla to jeho podmínka. Nedivme se. Měl za sebou nepříjemnou zkušenost, z níž se nemohl dlouho vzpamatovat. Před několika lety byl velice zamilovaný do krásné dívky Marie Babičkové a dokonce se s ní zasnoubil. Protože však odjel na více než rok do Ameriky, svatba se odložila. Po návratu vyšlo najevo, že je jeho vyvolená nemocná. Náhodné vyšetření ukázalo, že má tuberkulózu hrtanu a s největší pravděpodobností nebude moci mít děti. Tomáš ze sňatku vycouval. Byl z toho pořádný skandál, který hýbal Zlínem. Ta ostuda! Rodiče snoubenky Tomáše zažalovali pro porušení manželského slibu a vše urovnalo až tučné odškodnění.

Svatba s Marií Menčíkovou se uskutečnila v červenci 1912 ve Vídni, ale hned po ní novomanželé odjeli do Zlína a nastěhovali se do nové vily. Tu projektoval Baťův přítel, slavný architekt Jan Kotěra. Dokončoval ji už v době Baťovy známosti s Marií, která ji před svatbou navštívila a byla jí, podobně jako její rodiče, přímo nadšená!

 Okamžitě po svatbě začal každodenní život. Marie brzy poznala, na prvním místě je u jejího manžela práce. A na druhém znovu práce! Na svatební cestu po Středomoří, do Řecka a do Egypta, kterou Marie sama vybrala, si ale musela rok počkat. A to musela manžela dost přemlouvat, stále na ni neměl čas. A ani tam Tomáš neodpočíval. Neustále mapoval trh a přemýšlel, kde by jeho firma mohla uspět.

Co nejvíce trápilo oba manžele, byla skutečnost, že stále nepřicházelo dítě. Marie si zoufala. Byla si vědoma „své povinnosti“. Šťastný zlom nastal na konci roku 1913. To rodinný lékař nařídil manželům týdenní zimní dovolenou v Tatrách a tam se konečně „zadařilo“!

14. září 1914 přišel na svět vytoužený dědic – syn Tomáš. Porod, přestože probíhal na pražské klinice, byl velice komplikovaný a Marie už po něm nemohla mít další děti. Těžko se s tím smiřovala. O to více si vážila svého muže, že ač toužil po velké rodině, dokázal se s touto skutečností vyrovnat. Veškeré další síly věnovala nejen malému synkovi, kterému říkali Tomík, ale také se snažila zlepšit životní úroveň zlínských rodin, zejména těch s malými dětmi. Jako členka výboru Červeného kříže zprostředkovávala zdravotní pomoc právě narozeným zlínským dětem. Prosadila také, aby děti zaměstnanců dostávaly od firmy po narození vkladní knížku s tisícikorunou navíc úročenou deseti procenty.

Tomáš Baťa mladší

Foto: Wikipedia - Thomas Bata Foundation

Svému muži účinně pomáhala. Nebyla jen reprezentativní paní továrníkovou, i když i tuto roli hravě zvládala, zvláště když se stal její manžel dvakrát zlínským starostou. Zlín se stával moderním rychle rostoucím městem navštěvovaným nejen Baťovými obchodními partnery, ale i přáteli z uměleckých kruhů či samotným prezidentem Masarykem. V dalších letech jí starostí neubývalo.

Naprosto nepřipravená se musela Marie vyrovnat s tragédií, která rodinu postihla v roce 1932. Tomáš Baťa byl workoholik, který míval den rozpočítaný téměř na minuty. 12. července měl otvírat novou pobočku ve švýcarském městečku Möhlin. Kvůli mlze byl let odložen o hodinu. Dále už ale továrník čekat nechtěl, dal povel svému dvornímu pilotovi Jindřichu Broučkovi k odletu. Ten věděl, že oponovat v této chvíli nemá smysl… Osm minut před šestou letadlo odstartovalo z firemního letiště v Otrokovicích, aby se vzápětí zřítilo.

Marii bylo 39 let, když ovdověla. Těžko si na tuto skutečnost zvykala. Pompézní pohřeb prý připomínal pohádku, v níž zemřel starý dobrý král, kde město bylo potaženo černým suknem… Překvapení čekalo rodinu i po otevření závěti sepsané v roce 1931. Na svou ženu i syna sice pamatoval, ale novým majitelem se stal nevlastní Baťův bratr Jan Antonín. I on byl překvapen – podle závěti firmu nezdědil, ale „koupil“.

Proč sepsal rok před smrtí Tomáš Baťa takovou závěť? Je to dodneška tak trochu záhada. Spekulovalo se o tom dlouho a ani dnes to není spolehlivě vysvětleno. Syn Tomáš nebyl ještě plnoletý, a i když majetek zdědit mohl, nevyhnul by se ohromné dědické dani. To byl údajně hlavní důvod. A hlavně většinu výkonných funkcí ve firmě by díky svému mládí nemohl zastávat. A taková firma potřebovala mimořádně schopného šéfa. Tím skutečně Jan Antonín Baťa byl. Ostatně závěť se po válce stala předmětem vleklých soudních sporů, ale to by bylo asi na dlouhé povídání…

Dalším mezníkem v životě Marie Baťové byl rok 1939. Schylovalo se k válce a jí se podařilo za pomoci syna ze Zlína odcestovat do zámoří, kde už Tomáš Baťa junior budoval úspěšné firmy. Nepobyla tam dlouho. I když to bylo pro ni docela riskantní, vrátila se do protektorátu. Baťově firmě ve Zlíně totiž hrozilo, že ji Němci obsadí a bude jim zcela podřízena výroba. A Mariina přítomnost tomu zabránila, protože na ni většinu akcií převedl Jan Antonín Baťa. Ten odjel v roce 1939 s manželkou a pěti dětmi do USA a později do Jižní Ameriky, kde budoval nové firmy.

Samostatnost podniku sice zůstala zachována, ale nebylo to jednoduché. Velkou zásluhu na dobrém chodu mělo schopné vedení, které tvořili Dominik Čipera, Hugo Vavrečka (dědeček Václava Havla, viz foto), František Malota a Josef Hlavnička, kteří tu pracovali už od dob Tomáše Bati, a samozřejmě Marie Baťová jako hlavní akcionářka. Marie riskantní úlohu zvládala díky perfektní němčině i své nekonfliktní povaze. Musela jednat s úředníky, které Němci do vedení firmy dosadili.

Hugo VavrečkaPo válce očekávala, že konečně nastanou klidné časy. Zmýlila se. Jan Antonín Baťa byl nařčen z vlastizrady a začalo znárodňování. A firma Baťa byla znárodněna hned v první fázi. Za této situace bylo jasné, že nemá cenu na nic čekat. Nakonec jí syn sehnal pas a Marie za dramatických okolností tajně odletěla do Kanady. Ve Zlíně nechala veškerý majetek.

Brzy nato se v Londýně konala svatba. Její syn si bral dceru věhlasného švýcarského právníka, mimořádně krásnou studentku architektury. Vadily jí na ní jen dvě věci, s nimiž se ale musela smířit – že není Sonja Češka a že je protestantského vyznání. Dočkala se i dvou ze čtyř vnoučat. Zbývající roky svého života strávila v Kanadě, ve Spojených státech a na cestách. V Indii jí tamní lékař objevil leukémii. Další vyšetření v Kanadě diagnózu potvrdila. Uchýlila se proto na Bermudy, poněvadž kanadské podnebí její nemoci příliš nesvědčilo. Čím dál častěji ale odlétala do New Yorku na transfúze a další nezbytná vyšetření.

Mnohdy se uvádí, že ji smrt zastihla na Bermudách, ale to bylo jen její přání. Ve skutečnosti zemřela v roce 1954 v jednašedesáti letech v New Yorku. Tam také byla pochována. Teprve po revoluci byly převezeny její ostatky do Zlína, kde odpočívá na lesním hřbitově vedle svého manžela.

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama